Vytváranie mechanizmov zlepšovania vo firme

Prakticky zameraný kurz Vytváranie mechanizmov zlepšovania vo firme  je zameraný na predstavenie skúseností z vytvárania systematického a udržateľného zvyšovania produktivity v organizácii.

 • Lektori z praxe predstavia postupy a skúsenosti z praxe firiem v oblasti výroby aj služieb.
 • Účastníci budú mať  pod vedením skúseného lektora príležitosť prediskutovať a naplánovať, ako aplikovať obsah kurzu vo vlastných podmienkach.

Kurz sa realizuje prezenčne. V individuálnych prípadoch možnosť do termínu uzávierky kurzu dohodnúť účasť online.

Pracovné metódy používané v tréningu sú zvolené tak, aby sa obsah kurzu a cvičení  zameral na  potreby účastníkov a na prenesenie znalostí do praxe.

 1. Oboznámenie sa so systémami a mechanizmami udržateľného zlepšovania procesov.
 2. Vytvorenie priestoru na naplánovanie, ako aplikovať obsah kurzu vo vlastných podmienkach.

PREČO je potrebné vytvárať mechanizmy na identifikáciu príležitostí zlepšovania?  Skúsenosti z praxe.

 • Efektívne využívanie existujúcich zdrojov
 • Vertikálny a horizontálny rast zamestnancov
 • Jednoduchá identifikácia problémov

 

AKO postaviť mechanizmus ?
Príklady z praxe výrobných firiem a služieb

 • Rozvojové programy
 • Horizontálny kariérny rast
 • Matica zastupiteľnosti

 

ČO je výsledkom úspešného mechanizmu?
Ako hodnotiť a zdokonaľovať systémy a projekty zvyšovania produktivity.

 • Implantácia rýchlych riešení
 • Možnosť replikácie existujúcich riešení na nové problémy
 • Projektový management
 • Merateľnosť úspechu (produktivita, finančná úspora, kvalita)

 

Aplikácia v procesoch účastníkov tréningu

 • Zhrnutie „best practices“ pre jednotlivé oblasti účastníkov tréningu.
 • Návrh mechanizmu pre konkrétne firmy účastníkov tréningu.

 

Schéma mechanizmu zlepšovania vo firmách

Systémy a mechanizmy udržateľného zlepšovania procesov.

PROGRAM 1.DEŇ
Registrácia 8:45
Program 9:00
Obed 12:00
Program 13:00
Ukončenie 16:30

Pre účastníkov kurzu ponúkame možnosť následnej aplikačnej podpory formou individuálnej konzultácie s lektorom alebo formou workshopov priamo u klienta.

 

Pre objednanie alebo viac informácií nás kontaktujte na fbe@fbe.sk, prípadne na telefónnom čísle +421 2 544 185 13.

Kurzy prebiehajúce  prezenčnou formou sa konajú v Nikar Training Centre na adrese Liptovská 10, 821 09 Bratislava,  www.nikar.sk

 

Prihláška do kurzu

Prihlásiť sa

Kapacita kurzov je obmedzená. Účastníkov zaraďujeme v poradí podľa dátumu záväznej prihlášky.

Odporúčame aj nasledovné kurzy

Dohodnite si konzultáciu

Kontaktovať