Energy management I – Kľúčové princípy v praxi (English)

Kurz Kľúčové princípy energetického manažmentu predstaví účastníkom stratégie a praktické postupy na zníženie spotreby energie, nákladov a emisií CO2 (Zero Carbon, Net Zero strategy).

 • Účastníci pod vedením skúseného lektora aplikujú obsah najmä pomocou cvičení a príkladov z praxe.
 • Lektorom kurzu je medzinárodný odborník v oblasti Energy Management  John Mulholland, ktorý pracuje re rôzne odvetvia výroby a služieb a pre obchodné organizácie v 12 krajinách.
 • Kurz ukáže ako prepojiť v praxi tri kľúčové faktory energetického manažmentu – dátové riešenia, technické riešenie a práca s ľuďmi.
 • Pozvánka od Johna Mulhollanda v krátkom videu.

Kurz sa realizuje prezenčne. V individuálnych prípadoch možnosť do termínu uzávierky kurzu dohodnúť účasť online.

Pracovné metódy používané v tréningových programoch sú zvolené tak, aby sme zaistili interaktivitu, prispôsobenie obsahu potrebám účastníkov a prioritne sa zamerali na prenesenie znalostí do praxe.

Kurzy budú prebiehať v angličtine. Pre záujemcov bude zabezpečený preklad do slovenčiny.

 • Predstaviť účastníkom stratégiu na uplatnenie kľúčových princípov energetického manažmentu na zníženie spotreby energie, nákladov a emisií uhlíka.Pre koho je kurz určený? Manažéri a inžinieri v stredných až veľkých organizáciách, ktorí chcú zlepšiť energetickú a environmentálnu výkonnosť.

Úvod

 • Čo je energetický manažment?
 • Čo je cieľom efektívneho energetického manažmentu?
 • Aké sú výhody?
 • Aké sú kľúčové princípy energetického manažmentu?
 • Norma ISO 50001 systému energetického manažmentu

 

Kľúčový princíp č. 1: Dátové riešenia

 • Prečo sú dôležité spoľahlivé a včasné údaje
 • Zber údajov a typy: merače/podmerače
 • Analýza údajov: pochopenie údajov
 • Kto čo potrebuje a kedy?
 • Nahlasovanie údajov a opatrenia
 • Neenergetické údaje
 • Ukazovatele energetickej hospodárnosti a energetické východiská
 • Medzinárodný protokol na meranie a overovanie výkonu (IPMVP)

 

Kľúčový princíp č. 2: Ľudské riešenia

 • Záväzok a politika vrcholového manažmentu
 • Energetický tím: úlohy/zodpovednosti
 • Významní používatelia energie: zručnosti
 • Všetci používatelia energie: informovanosť
 • Interná a externá komunikácia
 • Matica analýzy medzier EnCO
 • Stratégia a hybnosť ľudí

 

Kľúčový princíp č. 3: Technické riešenia

 • Typy dostupných technológií
 • Ovládacie prvky
 • CHP, chladenie, kotly, chladiče, stlačený vzduch, izolácia, osvetlenie, motory/pohony
 • Výroba obnoviteľnej energie na mieste
 • Investičný odhad
 • Lepší dizajn a obstarávanie
 • Energetické audity a prieskumy

 

Metóda

Interaktívny tréning s využitím prípadových štúdií, praktických cvičení.

PROGRAM 1.DEŇ
Registrácia
Program
Obed
Program
Ukončenie

Pre účastníkov kurzu ponúkame možnosť následnej aplikačnej podpory formou individuálnej konzultácie s lektorom alebo formou workshopov priamo u klienta.

 

Pre objednanie alebo viac informácií nás kontaktujte na fbe@fbe.sk, prípadne na telefónnom čísle +421 2 544 185 13.

Kurzy prebiehajúce  prezenčnou formou sa konajú v Nikar Training Centre na adrese Liptovská 10, 821 09 Bratislava,  www.nikar.sk

 

Prihláška do kurzu

Prihlásiť sa

Kapacita kurzov je obmedzená. Účastníkov zaraďujeme v poradí podľa dátumu záväznej prihlášky.

Odporúčame aj nasledovné kurzy

Dohodnite si konzultáciu

Kontaktovať