Kľúčové princípy energetického manažmentu

Kurz Kľúčové princípy energetického manažmentu predstaví účastníkom stratégie na zíženie spotreby energie, nákladov a emisií CO2 (Norma ISO 50001).

 • Účastníci pod vedením skúseného lektora aplikujú obsah najmä pomocou cvičení a príkladov z praxe.
 • Top lektori s praxou a experti vo svojej oblasti.
 • Vysoká miera spokojnosti účastníkov kurzu.

Štandardná forma realizácie kurzu je prezenčná. V prípade nepriaznivej epidemiologickej situácie bude kurz realizovaný online formou. Pracovné metódy používané v tréningových programoch na diaľku sú zvolené tak, aby sme zaistili interaktivitu, prispôsobenie obsahu potrebám účastníkov a praktické prenesenie do praxe.

CIELE

Predstaviť účastníkom stratégiu na uplatnenie kľúčových princípov energetického manažmentu na zníženie spotreby energie, nákladov a emisií uhlíka.

Pre koho je kurz určený? Manažéri a inžinieri v stredných až veľkých organizáciách, ktorí chcú zlepšiť energetickú a environmentálnu výkonnosť.

OBSAH KURZU

Úvod

 • Čo je energetický manažment?
 • Čo je cieľom efektívneho energetického manažmentu?
 • Aké sú výhody?
 • Aké sú kľúčové princípy energetického manažmentu?
 • Norma ISO 50001 systému energetického manažmentu

 

Kľúčový princíp č. 1: Dátové riešenia

 • Prečo sú dôležité spoľahlivé a včasné údaje
 • Zber údajov a typy: merače/podmerače
 • Analýza údajov: pochopenie údajov
 • Kto čo potrebuje a kedy?
 • Nahlasovanie údajov a opatrenia
 • Neenergetické údaje
 • Ukazovatele energetickej hospodárnosti a energetické východiská
 • Medzinárodný protokol na meranie a overovanie výkonu (IPMVP)

 

Kľúčový princíp č. 2: Ľudské riešenia

 • Záväzok a politika vrcholového manažmentu
 • Energetický tím: úlohy/zodpovednosti
 • Významní používatelia energie: zručnosti
 • Všetci používatelia energie: informovanosť
 • Interná a externá komunikácia
 • Matica analýzy medzier EnCO
 • Stratégia a hybnosť ľudí

 

Kľúčový princíp č. 3: Technické riešenia

 • Typy dostupných technológií
 • Ovládacie prvky
 • CHP, chladenie, kotly, chladiče, stlačený vzduch, izolácia, osvetlenie, motory/pohony
 • Výroba obnoviteľnej energie na mieste
 • Investičný odhad
 • Lepší dizajn a obstarávanie
 • Energetické audity a prieskumy

 

Metóda

Interaktívny tréning s využitím prípadových štúdií, praktických cvičení.

ĎALŠIE INFORMÁCIE

Bližšie informácie ohľadne ceny, možných termínov a harmonogramu školenia Vám poskytneme na e-mailovej adrese fbe@fbe.sk alebo na telefónnom čísle +421 2 54418 513.