Energy management I – Kľúčové princípy (English)

Kurz Kľúčové princípy energetického manažmentu predstaví účastníkom stratégie na zíženie spotreby energie, nákladov a emisií CO2 (Norma ISO 50001).

Kurz bude prebiehať v anglickom jazyku.

 • Účastníci pod vedením skúseného lektora aplikujú obsah najmä pomocou cvičení a príkladov z praxe.
 • Top lektori s praxou a experti vo svojej oblasti.
 • Vysoká miera spokojnosti účastníkov kurzu.

Štandardná forma realizácie kurzu je prezenčná. V prípade nepriaznivej epidemiologickej situácie bude kurz realizovaný online formou. Pracovné metódy používané v tréningových programoch na diaľku sú zvolené tak, aby sme zaistili interaktivitu, prispôsobenie obsahu potrebám účastníkov a praktické prenesenie do praxe.

CIELE

Predstaviť účastníkom stratégiu na uplatnenie kľúčových princípov energetického manažmentu na zníženie spotreby energie, nákladov a emisií uhlíka.

Pre koho je kurz určený? Manažéri a inžinieri v stredných až veľkých organizáciách, ktorí chcú zlepšiť energetickú a environmentálnu výkonnosť.

OBSAH KURZU

Úvod

 • Čo je energetický manažment?
 • Čo je cieľom efektívneho energetického manažmentu?
 • Aké sú výhody?
 • Aké sú kľúčové princípy energetického manažmentu?
 • Norma ISO 50001 systému energetického manažmentu

 

Kľúčový princíp č. 1: Dátové riešenia

 • Prečo sú dôležité spoľahlivé a včasné údaje
 • Zber údajov a typy: merače/podmerače
 • Analýza údajov: pochopenie údajov
 • Kto čo potrebuje a kedy?
 • Nahlasovanie údajov a opatrenia
 • Neenergetické údaje
 • Ukazovatele energetickej hospodárnosti a energetické východiská
 • Medzinárodný protokol na meranie a overovanie výkonu (IPMVP)

 

Kľúčový princíp č. 2: Ľudské riešenia

 • Záväzok a politika vrcholového manažmentu
 • Energetický tím: úlohy/zodpovednosti
 • Významní používatelia energie: zručnosti
 • Všetci používatelia energie: informovanosť
 • Interná a externá komunikácia
 • Matica analýzy medzier EnCO
 • Stratégia a hybnosť ľudí

 

Kľúčový princíp č. 3: Technické riešenia

 • Typy dostupných technológií
 • Ovládacie prvky
 • CHP, chladenie, kotly, chladiče, stlačený vzduch, izolácia, osvetlenie, motory/pohony
 • Výroba obnoviteľnej energie na mieste
 • Investičný odhad
 • Lepší dizajn a obstarávanie
 • Energetické audity a prieskumy

 

Metóda

Interaktívny tréning s využitím prípadových štúdií, praktických cvičení.

CENA KURZU

Cena za kurz

Cena na osobu s DPH je 408€ 

Zľavnená cena za kurz

Cena na osobu s DPH je 384€

HARMONOGRAM

PROGRAM 1.DEŇ
Registrácia 8:45
Program 9:00
Obed 12:00
Program 13:00
Ukončenie 16:30

Aplikačná podpora od lektora v praxi

Záväzná prihláška na kurz

  Informácie o kurze
  KurzModul
  Informácie o účastnikovi kurzu

  Fakturačné údaje
  Kontaktná osoba
  Forma kurzu
  zúčastním sa len onlinezúčastním sa len prezenčneakceptujem obidve formy
  Rezervácia ubytovania

  HOTEL APOLLO
  Poplatok za ubytovanie uhrádza účastník individuálne na recepcii hotela.

  Bez ubytovania1-lôžková izba s raňajkami (75 €)2-lôžková izba s raňajkami (95 €)
  Deň vopredZ 1. na 2. deňZ 2. na 3. deň
  Odoslaním tohto formulára účastník potvrdzuje, že súhlasí so zmluvnými podmienkami a že účastnícky poplatok poukáže na účet FBE Bratislava – IBAN: SK96 1100 0000 0026 2108 1463, SWIFT CODE: TATRSKBX, najneskôr do uzávierky kurzu (variabilný symbol je uvedený pri kurze, konštantný symbol: 0308).
  Ak sa prihlásený nemôže dostaviť z vážnych dôvodov, kurzu sa môže zúčastniť náhradník.
  V prípade neúčasti alebo zrušenia objednávky po uzávierke kurzu, prihlásený účastník uhradí poplatok za kurz v plnej výške a dostane študijné materiály.
  Pri zrušení objednávky do uzávierky kurzu je storno poplatok 50 % z ceny za kurz.
  Odoslaním formulára dávate v zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov súhlas so správou, spracovaním a uchovaním hore uvedených osobných údajov spoločnosťou FBE Bratislava, s.r.o. (so sídlom v Bratislave, Lazaretská 29, 811 09, IČO: 35752807) pre účel registrácie na uvedené školenie.
  V prípade otázok nás môžete kontaktovať na tel. čísle 02/54 41 85 13 alebo e-mailom na fbe@fbe.sk.  Táto stránka je chránená protokolom reCAPTCHA a platia pravidlá ochrany osobných údajov a zmluvné podmienky spoločnosti Google.