Ako zaujať pri prvom kontakte s klientom

Kurz Ako zaujať pri prvom kontakte s klientom je zameraný na to ako inovovať prezentáciu účastníkov v obchodnom telefonickom rozhovore.

 • Poskytnúť obchodníkom nové inšpirácie a inovatívne prvky využiteľné v prvom telefonickom kontakte s klientom s cieľom vzbudenia záujmu klienta a zvýšenia šance jeho akvizície.
 • Naučiť účastníkov využívať rôzne pokročilé techniky prekonávania ťažkých námietok.
 • Zvýšiť schopnosť v cielenej argumentácii a sformulovať databázu silných argumentov, ktoré je možné v aktuálnej situácii v rozhovore s klientom využiť.
 • Inovovať prezentáciu účastníkov v obchodnom telefonickom rozhovore.

Prvý telefonický kontakt

 • Zaužívaný vs inovatívny prístup – čo používame štandardne vs aké iné, kreatívne, inovatívne možnosti máme
 • Ako to robiť inak, ako doteraz

Dohodnutie stretnutia

 • Čo urobiť, aby sme boli úspešní
 • Vhodné reakcie na odmietnutie stretnutia

Vzbudenie záujmu a prezentácia

 • Vzbudenie záujmu zákazníka – ako sa odlíšiť od štandardných „fráz“ a konkurencie
 • Prvý kontakt s klientom, ako začať, aby sme vzbudili záujem a vytvorili si priestor na prezentáciu
 • Ako vyvolať potrebu a dohodnúť si stretnutie
 • Ako si vytvoriť priestor na prezentáciu?
 • Prezentácia ponuky – úderne a bez zbytočných fráz
 • Nové trendy a inovatívne spôsoby pri prvom kontakte
 • Vhodné reakcie na prvotné odmietnutie stretnutia – preklopenie odmietnutia na príležitosť

Formulovanie argumentov

 • Cielená argumentácia
 • Ako argumentovať aby sme zaujali

Ťažké námietky

 • S akými námietkami sa aktuálne stretávame, ako sa s nimi vysporiadať
 • Námietky v rôznej fáze – námietky na dohodnutie stretnutia, námietky pri akvizícii a pod.
 • Rôzne pokročilé techniky prekonávania námietok, kedy ktorú použiť
 • Príprava na konkrétne námietky z praxe

Riešenie situácií z praxe účastníkov – rozbor, riešenie a role play vybraných konkrétnych situácií z praxe účastníkov

Bližšie informácie ohľadne ceny, možných termínov a harmonogramu školenia Vám poskytneme na e-mailovej adrese fbe@fbe.sk alebo na telefónnom čísle +421 2 54418 513.

Máte záujem o tento kurz?

Bližšie informácie ohľadne ceny, možných termínov a harmonogramu školenia Vám poskytneme na e-mailovej adrese fbe@fbe.sk alebo na telefónnom čísle +421 2 54418 513.

Kontaktujte nás

Odporúčame aj nasledovné kurzy

Dohodnite si konzultáciu

Kontaktovať