Manažérske analýzy v Power BI pre špecialistov

Kurz Manažérske analýzy v Power BI pre špecialistov je určený pre špecialistov, ktorí chcú vo firme používať zmysluplnú digitalizáciu pre lepšie každodenné rozhodovanie na základe dát a ušetriť čas pri tvorbe zostáv a reportov, či už v rámci líniového alebo projektového riadenia. Na kurz je potrebné prísť s nainštalovanou skúšobnou alebo platenou verziou Power BI desktop, prípadne sa dohodnúť sa skupinovej práci s kolegami v rámci skupiny.

 • Účastníci pod vedením skúseného lektora aplikujú obsah najmä pomocou simulácií a príkladov z praxe.
 • Top lektori s praxou a experti vo svojej oblasti.
 • Vysoká miera spokojnosti účastníkov kurzu.

Forma realizácie kurzu je prezenčná alebo online (prípadne obe formy).
Pracovné metódy používané v tréningových programoch sú zvolené tak, aby sme zaistili interaktivitu, prispôsobenie obsahu potrebám účastníkov a prioritne sa zamerali na prenesenie znalostí do praxe.

 • Vyskúšať si modelový postup prípravy dát, ich čistenia a transformácie, vrátane využitia AI funkcií (Artificial Intelligence).
 • Aplikovať princípy dátovej architektúry na vytvorenie dátového modelu.
 • Využiť nástroje Power BI na získanie hlbšieho prehľadu: vzťahy medzi zdrojmi údajov, vypočítané stĺpce, ako aj mierky – measures.
 • Vizualizovať dáta do prehľadných tabulí (dashboardov).
 • Publikovať zostavy pre rôzne cieľové skupiny v organizácii.

Nastavenie služby a získanie údajov

 • Prvotné nastavenie Power BI a orientácia v programe.
 • Podporované formáty a import dát.
 • Oprávnenia užívateľa.
 • Praktická aplikácia prípravy dát, čistenia a transformácie v Power BI.

 

Vytvorenie dátového modelu

 • Dátové a Lookup tabule.
 • Koncept primárnych a cudzích kľúčov.
 • Vypočítané stĺpce (Calculated Columns).
 • Mierky (Measures).
 • AI funkcie – Q&A setup pre inteligentné vyhľadávanie.
 • Praktická aplikácia vytvorenia dátového modelu.

Vizualizácia zostavy

 • Možnosti vizualizácie – interaktívne grafy, slidery, zoznamy, KPI, mapy a iné.
 • Úprava vizuálu – podmienené formátovanie, filtrácia, tooltipy.
 • What-if analýza na príklade modelovania zmeny cenovej hladiny produktu.
 • Praktická aplikácia vytvorenia vizuálu pre zostavu.

 

Publikovanie zostavy a ukážky využitia dashboardov v praxi

 • Publikovanie zostavy a možnosti jej zdieľania.
 • Nastavenie oprávnení.
 • Ukážky dashboardov pre projektové, finančné a procesné riadenie.
 • Ukážka AI funkcií – Key Influencers, Smart Narrative, Decomposition Tree.

 

Power BI je cloudová technológia od Microsoftu, ktorá umožňuje jednoduchým spôsobom analyzovať a vizualizovať dáta. Služba obsahuje sadu nástrojov, ktorá umožňuje používateľom samostatne analyzovať podnikové dáta a vytvárať reporty, štatistiky alebo prehľady.

PROGRAM 1.DEŇ
Registrácia 8:45
Program 9:00
Obed 12:00
Program 13:00
Ukončenie 16:30

Pre účastníkov kurzu ponúkame možnosť následnej aplikačnej podpory formou individuálnej konzultácie s lektorom alebo formou workshopov priamo u klienta.

 

Pre objednanie alebo viac informácií nás kontaktujte na fbe@fbe.sk, prípadne na telefónnom čísle +421 2 544 185 13.

Kurzy prebiehajúce  prezenčnou formou sa konajú v Nikar Training Centre na adrese Liptovská 10, 821 09 Bratislava,  www.nikar.sk

 

Prihláška do kurzu

Prihlásiť sa

Kapacita kurzov je obmedzená. Účastníkov zaraďujeme v poradí podľa dátumu záväznej prihlášky.

Odporúčame aj nasledovné kurzy

Dohodnite si konzultáciu

Kontaktovať