Výsledky hľadania:
  • Kurzy [10]
  • Služby [0]
  • Články [0]
  • Iné podstránky [0]
Kurzy [10]
28.06.2023

LEAN Office & Digital Transformation - Zlepšovanie procesov finančných, IT a administratívnych služieb


Kurz je zameraný na metódy zvyšovania efektívnosti procesov pre dané oblasti.

Zobraziť
08.06.2023

Energy management I – Kľúčové princípy v praxi (English)


Kurz predstaví účastníkom stratégie na zíženie spotreby energie, nákladov a emisií CO2 (Norma ISO 50001).

Zobraziť
09.06.2023

Energy management II – Systém energetického manažérstva v praxi (English)


Kurz je zameraný na predstavenie normy pre energetický manažment – ISO 5001 ukázanie jej procesov a výhod.

Zobraziť
16.10.2023

Vytváranie mechanizmov zlepšovania vo firme


Kurz je zameraný na systematické zvyšovanie efektivity a produktivity v organizácii.

Zobraziť

TQM I - plánovanie projektov zlepšovania a meranie výkonnosti Lean a Six Sigma


Kurz je zameraný na neustále zlepšovania procesov, Lean manažmentu a Six Sigma.

Zobraziť
22.06.-23.06.2023

TQM II - metodiky zlepšovania procesov Lean Management a Six Sigma


Kurz je zameraný na hladanie a elimináciu chýb v procesoch pomocou Lean manažment a Six Sigma.

Zobraziť

Strategicky predvídať podľa modelu M. Portera


Kurz je zameraný na to ako správne ohodnotiť konkurenčné prostredie v danom obore.

Zobraziť

Profesionálny benchmarking


Kurz je zameraný na to ako správne porovnávať výkon firmy ku konkurencií a ako využiť tieto poznatky.

Zobraziť

Procesne orientovaný systém manažérstva kvality podľa ISO 9001:2015


Kurz je zameraný na to ako konzistentne vytvárať tovary a služby podľa potrieb zákazníkov

Zobraziť
02.10.2023

Prehľad metód zlepšovania procesov pre personalistov


Kurz je zameraný na to ako posilniť kompetencie pri vytváraní rozvojových programov v tejto oblasti.

Zobraziť
Zobraziť viac
Služby [0]
Články [0]
Iné podstránky [0]

Dohodnite si konzultáciu

Kontaktovať