Výsledky hľadania:
  • Kurzy [10]
  • Služby [0]
  • Články [0]
  • Iné podstránky [0]
  • Lektori [0]
Kurzy [10]
07.11.2024

Zlepšovanie biznis procesov automatizáciou


Metódy zvyšovania efektívnosti procesov pre dané oblasti.

Zobraziť

EFQM Model


Praktické postupy vedenia projektov hodnotenia a zlepšovania organizácie.

Zobraziť
20.06.2024

LEAN Office & Digital Transformation - Zlepšovanie procesov finančných, IT a administratívnych služieb


Metódy zvyšovania efektívnosti procesov pre dané oblasti.

Zobraziť
13.11.-14.11.2024

Energy management I – Kľúčové princípy v praxi (English)


Stratégie na zíženie spotreby energie, nákladov a emisií CO2 (Norma ISO 50001).

Zobraziť
14.11.2024

Energy management II – Systém energetického manažérstva v praxi (English)


Normy pre energetický manažment – ISO 5001, postup a výhody.

Zobraziť
14.10.2024

Vytváranie mechanizmov zlepšovania vo firme


Systematické zvyšovanie efektivity a produktivity v organizácii.

Zobraziť
26.09.2024

TQM I - Strategické plánovanie zlepšovania a meranie výkonnosti


Prepojte stratégiu firmy s cieľmi zlepšovania, stanovením KPI´s, definovaním projektov zlepšovania a meraním procesov.

Zobraziť
15.10.2024

TQM II - metodiky zlepšovania procesov Lean Management a Six Sigma


Hladanie a aplikácia nástrojov neustáleho zlepšovania procesov na dosahovanie najvyššej produktivity alebo efektívnosti.

Zobraziť

Strategicky predvídať podľa modelu M. Portera


Správne ohodnotiť konkurenčné prostredie v danom obore.

Zobraziť

Profesionálny benchmarking


Správne porovnať výkon firmy od konkurencie.

Zobraziť
Zobraziť viac
Služby [0]
Články [0]
Iné podstránky [0]
Lektori [0]

Dohodnite si konzultáciu

Kontaktovať