Koučing – workshopy k projektom Six Sigma pre účastníkov GB a BB

Koučing k projektom Six Sigma GB a BB je zameraný na to aby poskytol účastníkom Six Sigma Green Belt a Six Sigma Black Belt individuálnu alebo skupinovú podporu pri riešení projektov.

 • Účastníci pod vedením skúseného lektora aplikujú obsah najmä pomocou cvičení a príkladov z praxe.
 • Top lektori s praxou a experti vo svojej oblasti.
 • Vysoká miera spokojnosti účastníkov kurzu

Štandardná forma realizácie kurzu je prezenčná. V prípade nepriaznivej epidemiologickej situácie bude kurz realizovaný online formou. Pracovné metódy používané v tréningových programoch na diaľku sú zvolené tak, aby sme zaistili interaktivitu, prispôsobenie obsahu potrebám účastníkov a praktické prenesenie do praxe.

 • Poskytnúť účastníkom kurzov Six Sigma Green Belt a Six Sigma Black Belt individuálnu alebo skupinovú podporu pri riešení projektov spravidla priamo v ich pracovnom prostredí.
 • V prípade potreby je možné moderovať pracovné stretnutia vo firme s riešiteľským tímom projektu vedeným potenciálnym Green Beltom alebo Black Beltom s cieľom podporiť efektívnosť a udržateľnosť implementácie Six Sigma.
 • Obsah stretnutí sleduje štruktúru riešenia projektov Six Sigma – DMAIC, prípadne iba vybrané časti.

Definovanie projektu

 • Identifikácia zákazníckych požiadaviek, porozumenie existujúcich procesov, ich vstupov, výstupov a výkonnosti.

Meranie

 • Vytvorenie plánu, zber a vyhodnotenie informácií o súčasnom stave.
 • Overenie spôsobilosti systému merania.

Analýza

 • Vyhodnotenie nameraných dát vhodnými štatistickými nástrojmi analýzy.
 • Identifikácia kľúčových príčin.

Zlepšenie

 • Vytvorenie plánu a odskúšanie riešení na elimináciu kľúčových príčin problémov.

Riadenie

 • Vytvorenie a overenie systému zaručujúceho, že riešenia budú nasadené permanentne.
 • Príprava záverečnej prezentácie projektu.

 

Koučing najčastejšie prebieha formou 1-dňových stretnutí online alebo prezenčne vo firme účastníka podľa dohodnutého harmonogramu v období počas alebo po absolvovaní tréningov Green Belt a Black Belt. 

Máte záujem o tento kurz?

Bližšie informácie ohľadne ceny, možných termínov a harmonogramu školenia Vám poskytneme na e-mailovej adrese fbe@fbe.sk alebo na telefónnom čísle +421 2 54418 513.

Kontaktujte nás

Odporúčame aj nasledovné kurzy

Dohodnite si konzultáciu

Kontaktovať