Pre našich zákazníkov pripravujeme systematické rozvojové programy, šité na mieru. Tieto programy vychádzajú z poznania situácie a špecifických potrieb zákazníka, ako aj zo spoločného porozumenia konkrétnych želaných efektov rozvoja v praxi.

Príklady systematického rozvoja na mieru:

  • Systematický rozvoj jednej či viacerých línií riadenia pre posilnenie výkonnosti organizácie
  • Rozvoj riadiacich pracovníkov a kľúčových špecialistov v kontexte rastu firmy a jej aktivít
  • Zjednotenie a zlepšenie štandardu zákazníckej komunikácie a zákazníckeho servisu
  • Systematický rozvoj obchodu a obchodnej komunikácie

Príprava a realizácia rozvojových programov na mieru má niekoľko fáz:

Príklady rozvojového programu na mieru

Systematický rozvoj kľúčových funkcií a tímov pre strategické posilnenie spoločnosti

Program zameraný na špecifické oblasti rozvoja podľa výstupov Development Centra

Prvky efektívneho systematického rozvoja

Pre optimálny a udržateľný efekt rozvoja zamestnancov prinášame systematický prístup, ktorý obsahuje vhodnú kombináciu tém, foriem rozvoja a nástrojov aplikácie naučeného v praxi.

Tréning bez následnej podpory

0005

Ukotvenie zručností do praxe

0006

Výber a nadväznosť rozvojových modulov

Obsah a metodika tréningových modulov sú naladené podľa konkrétnych cieľov rozvoja. Jednotlivé moduly na seba nadväzujú a program postupne rozširuje relevantný okruh zručností.

Prepracovaná metodika FBE

Vlastný vývoj, stabilný lektorský tím a tisíce tréningových dní naprieč biznis sektormi nám umožňujú zabezpečiť pre klienta odladenú metodiku a kompatibilitu modulov rozvojového programu.

Plán osobného rozvoja (POR)

Každý účastník tréningu si v jeho závere pod vedením lektora spracuje svoj individuálny aplikačný Plán – čo, ako a do kedy uplatní v praxi.

Po-tréningové rozhovory

Rozhovor medzi účastníkom tréningu a jeho priamym nadriadeným po absolvovaní tréningu s cieľom podporiť účastníka vo využití osvojených zručností a maximalizovať pozitívny dopad do praxe.

Následné workshopy

Počas následného workshopu skupina reflektuje, ktoré zručnosti a postupy a s akým úspechom sa im poradilo uviesť do praxe. Účastníci sa inšpirujú vzájomným zdieľaním aplikačnej praxe. Následne sú doplnené nadstavbové tematické techniky a dotrénované postupy pre špecifické situácie účastníkov.

Individuálny koučing alebo tieňovanie

Individuálny koučing so zameraním na špecifické oblasti v mnohých prípadoch dopĺňa skupinovú formu rozvoja (primárne pre úroveň vyššieho a TOP manažmentu). Koučing môže byť doplnený tzv. Tieňovaním, t.j. priamym pozorovaním výkonu manažéra v praxi s následnou spoločnou reflexiou s koučom.

Dohodnite si konzultáciu

Kontaktovať