Implementácia systémov firmy založených na Lean princípoch na všetkých úrovniach

Zavedenie výrobného systému firmy orientovaného na zákazníka (princíp „ťahu“, „just in time“ a eliminácia aktivít nepridávajúcich hodnotu ) sa týka všetkých úrovní riadenia, rovnako „core procesov“, ako aj administratívnej podpory aj práce s dodávateľmi.

V posledných sme implementovali výrobné systémy rôznych odvetviach. V najvýznamnejšej automobilke v regióne bolo po strategických workshopoch s manažérmi súčasťou implementácie aj preškolenie všetkých zamestnancov a dolaďovanie systémov formou workshopov. U popredného svetového dodávateľa stavebného priemyslu sme realizovali a dohliadali nad implementáciou systému v 15 výrobných a 3 nevýrobných entitách. U významného svetového hráča v oblasti káblov a káblových riešení sme v 3 vlnách 1,5 ročného programu vytrénovali (on the job) odborníkov, ktorí tento výrobný systém ďalej nasadzujú vo svojich fabrikách v Európe, Ázii a Severnej Amerike.

Výsledkami sú na jednej strane ocenenia za najštíhlejšiu výrobu v Európe, marže o 2-3x vyššie oproti konkurencii, ale aj schopnosť pokrývať v globálnej mierke najnáročnejších zákazníkov bez ohľadu na región. Na druhej strane je však dôležitým výsledkom takýchto projektov dosiahnutie udržateľnosti implementácií aj prostredníctvom vtiahnutia kľúčových ľudí a vyladenia celkového systému riadenia.

Karol Horváth

Rozprávajme sa o riešeniach pre Vás

Kontaktovať