Zvládnutie emócií a sebamotivácia vo výnimočnej situácii

Neštandardná situácia prináša neštandardné prežívanie. Zažívame kolegov, blízkych, ale aj samých seba tak, ako sa nepoznáme. Ako pracovať s vlastnými emóciami vo výnimočnej situácii a ako sa ju zvládnuť?

  • Neštandardná situácia – čo s ňou
  • Čo prežívam – moje pocity a emócie, ako ich identifikujem
  • Ako si uvedomovať svoje emócie a navigovať ich správnym smerom pre zvládnutie situácie
  • Obava, hnev, frustrácia… – ako sa nezacykliť v danej situácii a využiť silu emócií na riešenie neznámej a ohrozujúcej situácie
  • Moje vnútorné zdroje, ako ich nájsť a vedieť využiť
  • Sebamotivácia v neštandardnej situácii
  • Nástroje, ktoré mi pomôžu
  • Zvládanie úzkosti a stresu v neštandardnej situácii
  • Interakcia s účastníkmi a odpovedanie na otázky

Bližšie informácie ohľadne ceny, možných termínov a harmonogramu školenia Vám poskytneme na e-mailovej adrese fbe@fbe.sk alebo na telefónnom čísle +421 2 54418 513.

Máte záujem o tento kurz?

Bližšie informácie ohľadne ceny, možných termínov a harmonogramu školenia Vám poskytneme na e-mailovej adrese fbe@fbe.sk alebo na telefónnom čísle +421 2 54418 513.

Kontaktujte nás

Odporúčame aj nasledovné kurzy

Dohodnite si konzultáciu

Kontaktovať