Strategicky predvídať podľa modelu M. Portera

Kurz Strategicky predvídať podľa modelu M. Portera je zameraný na to ako správne ohodnotiť konkurenčné prostredie v danom obore.

 • Účastníci pod vedením skúseného lektora aplikujú obsah najmä pomocou cvičení a príkladov z praxe.
 • Top lektori s praxou a experti vo svojej oblasti.
 • Vysoká miera spokojnosti účastníkov kurzu.
 • Posilnenie manažérskej kompetencie „strategicky predvídať“ na základe postupu aplikácie analýzy konkurenčného prostredia podľa modelu M. Portera.
 • Objasniť si praktický postup a príležitosti aplikácie v oblasti pôsobenia účastníkov.
 • Vytvoriť akčný plán podporujúci zvolenú stratégiu.

Analýza konkurenčných síl a naša jedinečná pozícia

 • Postup praktickej aplikácie Porterovho modelu síl konkurenčného prostredia na organizáciu a jej jednotlivé produktové skupiny (výrobkov alebo služieb).
 • Ohodnotenie intenzity konkurenčných síl odvetvia.
 • Generické stratégie pre produktové skupiny.
 • Stratégie vysporiadania sa so silami konkurenčného prostredia v závislosti od zvolenej stratégie.

Mapa systému aktivít pre posilnenie jedinečnej pozície produktu, firmy alebo oddelenia

 • Určenie ponuky hodnoty (Value Proposition) a spôsobu, akým dosiahnuť jedinečnú pozíciu.
 • Vytvorenie mapy systému aktivít a identifikácia, či sú vlastnosti produktu a procesy v organizácii v súlade so strategickou pozíciou (prioritné dôrazy).

Akčný plán s definovaním projektov a úloh

 • Vytvorenie akčného plánu na zmenu alebo zlepšenie aktivít tak, aby sa navzájom viac posilňovali pre dosiahnutie zvolenej stratégie.

Bližšie informácie ohľadne ceny, možných termínov a harmonogramu školenia Vám poskytneme na e-mailovej adrese fbe@fbe.sk alebo na telefónnom čísle +421 2 54418 513.

Máte záujem o tento kurz?

Bližšie informácie ohľadne ceny, možných termínov a harmonogramu školenia Vám poskytneme na e-mailovej adrese fbe@fbe.sk alebo na telefónnom čísle +421 2 54418 513.

Kontaktujte nás

Odporúčame aj nasledovné kurzy

Dohodnite si konzultáciu

Kontaktovať