Ako využívať dáta pre manažérske predikcie

Kurz Ako využívať dáta pre manažérske predikcie je zameraný na používania dát a moderných metód pre zefektívnenie procesov v organizáciách.

 • Účastníci pod vedením skúseného lektora aplikujú obsah najmä pomocou cvičení a príkladov z praxe.
 • Top lektori s praxou a experti vo svojej oblasti.
 • Vysoká miera spokojnosti účastníkov kurzu.
 • Získať prehľad o širšej škále metód postavených na dátach, ktoré sa dnes využívajú na manažérske predikcie: od regresie, cez analýzu faktorov, až po neurónové siete.
 • Porozumenie základným princípom umelej inteligencie (počítačového učenia) a spôsobom ich využitia v rôznych situáciách, ale hlavne vo výrobných procesoch spoločnosti.
 • Posilnenie kompetencie „zefektívňovať“ – z prípadových štúdií, príkladov z praxe a postupov implementácie v automobilovom priemysle.
 • Objasniť si príležitosti aplikácie v oblasti pôsobenia účastníkov.

Pokročilé nástroje zefektívňovania v praxi

 • Predikcia ako dôležitá kompetencia manažéra pri zefektívňovaní procesov.
 • Prehľad nástrojov kvantitatívnej (na dátach postavenej) predikcie pre manažérske rozhodovanie.
 • Korelačná a regresná analýza, vrátane využitia v rôznych oblastiach práce manažéra.
 • Multiregresná analýza vrátane príkladov z praxe.
 • Analýza vplyvu faktorov a dizajn experimentov (DoE).
 • Prípadová štúdia aplikácie DoE pri zlepšovaní.
 • Možnosti využitia vo vlastnej organizácii.

Moderné metódy zefektívňovania procesov využitím umelej inteligencie AI

 • Predikcie na základe neurónových sieti a učiacich sa algoritmov / umelej inteligencie.
 • Základné princípy počítačového učenia (hands-on).
 • Súčasné trendy využitia umelej inteligencie v priemysle a službách.
 • Ukážka a prehľad zložitejších spôsobov počítačového učenia (deep learning a pod.).
 • Use cases využitia umelej inteligencie do budúcnosti (príklady).
 • Softwarová podpora, nástroje a služby v oblasti AI (prehľad).

Dáta pre manažérske predikcie v čase SMART technológií

 • Súčasné možnosti získavať dáta a ich spôsobilosť.
 • Big data – formáty, ukladanie, spracovanie a prekonávanie problémov s tým súvisiacich.

Online riadenie procesov (OPC) a online zlepšovanie procesov

 • Štatistické riadenie procesov vs. online riadenie procesov.
 • Okamžité zlepšovanie a regulácia procesov v reálnom čase.

Bližšie informácie ohľadne ceny, možných termínov a harmonogramu školenia Vám poskytneme na e-mailovej adrese fbe@fbe.sk alebo na telefónnom čísle +421 2 54418 513.

Máte záujem o tento kurz?

Bližšie informácie ohľadne ceny, možných termínov a harmonogramu školenia Vám poskytneme na e-mailovej adrese fbe@fbe.sk alebo na telefónnom čísle +421 2 54418 513.

Napíšte nám

Odporúčame aj nasledovné kurzy

Dohodnite si konzultáciu

Kontaktovať