Vyjednávanie pre nákupcov

Kurz Vyjednávanie pre nákupcov je zameraný na rozvinutie zručností potrebných pri vyjednávaní s dodávateľmi.

 • Zdokonaliť sa vo vyjednávaní s dodávateľmi o podmienkach dodávky tak, aby výsledok napĺňal potreby organizácie a vytváral predpoklady pre dlhodobú spoluprácu.
 • Rozvinúť zručnosti a osvojiť si postupy pri vyjednávaní s dodávateľmi.
 • Naučiť sa efektívne využívať prípravu a spracovať si prípravu na konkrétne jednanie.
 • Naučiť sa identifikovať predajné taktiky dodávateľov a ako na ne správne reagovať.
 • Zvýšiť presvedčivosť svojej argumentácie pri vyjednávaní.
 • Naučiť sa využívať vyhodnotenie jednania pre neustále zlepšovanie vyjednávacích zručností.
 • Prakticky zvládnuť vybrané postupy na praktických situáciách z kontaktu s dodávateľmi.

Hra, v ktorej sa ocitneme v roly vyjednávača. Následná analýza poznatkov a skúseností z tejto hry a aplikácia poznatkov do našej praxe vyjednávania s dodávateľmi.

Vyjednávanie

 • Kontext vyjednávania a pozícia vyjednávača, chyby pri vyjednávaní
 • Špecifiká vyjednávania nákupcov

 Príprava na vyjednávanie

Workshop – práca na príprave na konkrétne jednanie, ktoré nákupcov v najbližšom čase čaká.

 • Získať fakty, pohľad z dvoch strán, stanovenie cieľov
 • Analýza partnera, zdroje informácií o partnerovi a stanovenie stratégie a taktiky
 • Analýza ceny – prieskum, cenovej úrovne na trhu, pomeru kvalita/cena
 • Čo okrem ceny má dopad na naše náklady a je dôležité to mať pod kontrolou

Priebeh vyjednávania a ako viesť rozhovor

 • Fázy vyjednávania, diskusia, návrhy, dohoda, presvedčovanie a argumentácia
 • Námietky pri vyjednávaní, vyjednávanie o cene a práca s námietkami prečo to nejde lacnejšie
 • Ako viesť rozhovor a smer vyjednávania

Argumentácia

 • Argumentačné situácie, formulovanie argumentov
 • Technika argumentácie

Taktiky vyjednávania a ich zvládanie

 • Salámová taktika, fait accompli, dobrý a zlý človek
 • Štandardná prax, hra s časom
 • Zvládanie manipulácie

Vyhodnotenie vyjednávania

 • Zhodnotiť či sme dosiahli svoje ciele, s odstupom zhodnotiťplnenie dohody

 Situácie z praxe nákupcov

Zmapovanie a analýza kľúčových situácií, spracovanie optimálnych postupov a stratégií vyjednávania pre dané situácie, role play – tréning vybraných situácií

Bližšie informácie ohľadne ceny, možných termínov a harmonogramu školenia Vám poskytneme na e-mailovej adrese fbe@fbe.sk alebo na telefónnom čísle +421 2 54418 513.

Máte záujem o tento kurz?

Bližšie informácie ohľadne ceny, možných termínov a harmonogramu školenia Vám poskytneme na e-mailovej adrese fbe@fbe.sk alebo na telefónnom čísle +421 2 54418 513.

Kontaktujte nás

Odporúčame aj nasledovné kurzy

Dohodnite si konzultáciu

Kontaktovať