Využitie Excel pri analýze a riadení procesov

Kurz Využitie Excel pri analýze a riadení procesov je zameraný na zvýšenie efektivity práce pomocou Excel-u pri vyhodnotení spôsobilosti procesov a pri zlepšovaní procesov metódou Six Sigma.

  • Účastníci pod vedením skúseného lektora aplikujú obsah najmä pomocou cvičení a príkladov z praxe.
  • Top lektori s praxou a experti vo svojej oblasti.
  • Vysoká miera spokojnosti účastníkov kurzu.

Forma realizácie kurzu je prezenčná alebo online (prípadne obe formy).
Pracovné metódy používané v tréningových programoch sú zvolené tak, aby sme zaistili interaktivitu, prispôsobenie obsahu potrebám účastníkov a prioritne sa zamerali na prenesenie znalostí do praxe.

  • Na konkrétnych príkladoch naučiť účastníkov, ako možno softvér MS Excel efektívne využívať v praxi pri aplikácii štatistických metód analýzy, zlepšovania a riadenia procesov.
  • Osvojiť si používanie softvéru a zefektívniť čas pri štatistickom spracovávaní dát a ich vyhodnocovaní.

Úvod do MS Excel

· základne okná a menu
· práca s tabuľkou
· grafy
· vzorce, výpočty

Grafické nástroje – Histogram

· poloha, variabilita
· tvar procesu – diagnostika: príklady

Štatistiky

· Xp, Xm, s, R Gausovo rozdelenie – test normality/rozdelenia – diagnostika

Grafické nástroje

· Dot plot, Box plot + poloha rozptyl procesu – diagnostika + príklady

Grafické nástroje I

· Scatterplot
· Pie Chart
· pareto chart – príklady

Grafické nástroje II

· Multi-vari chart – diagnostika + príklady

Capability Analysis

· Základy – princípy hodnotenia spôsobilosti procesov

Stabilita procesu I

· Základy – princípy, výpočty Shewart UCL, LCL, monitorovanie procesu

Stabilita procesu II

· Variables Xp-R, Xp-s príklady + diagnostika 8 Testov

Stabilita procesu III

· Variables X individual – príklady + diagnostika

Stabilita procesu IV

· Attribute Charts – typy monitoring, príklad np

Stabilita procesu V

· Attribute Carts – np, p, c, u – príklady

Opakovanie zhrnutie

· Process Capability, Stability

MSA

· základne princípy, definície
· Accuracy
· Precision

Bias

· Definícia, postup, analýza – Gage study
· Linearity – Bias (príklad Stopky)

RaR I

· Definícia, postup, analýza – príklad Mikrometer
· Gage study RaR Crossed – interpretácia výsledkov, grafov
· Nápravné opatrenia (Nested)

Bližšie informácie ohľadne ceny, možných termínov a harmonogramu školenia Vám poskytneme na e-mailovej adrese fbe@fbe.sk alebo na telefónnom čísle +421 2 54418 513.

Kurzy prebiehajúce  prezenčnou formou sa konajú v Nikar Training Centre na adrese Liptovská 10, 821 09 Bratislava,  www.nikar.sk

 

Máte záujem o tento kurz?

Bližšie informácie ohľadne ceny, možných termínov a harmonogramu školenia Vám poskytneme na e-mailovej adrese fbe@fbe.sk alebo na telefónnom čísle +421 2 54418 513.

Kontakt

Kapacita kurzov je obmedzená. Účastníkov zaraďujeme v poradí podľa dátumu záväznej prihlášky.

Odporúčame aj nasledovné kurzy

Dohodnite si konzultáciu

Kontaktovať