Výsledky hľadania:
  • Kurzy [19]
  • Služby [0]
  • Články [17]
  • Iné podstránky [0]
Kurzy [19]
11.10.2023

Práca s dátami v projektoch Six Sigma s pomocou Power BI a Excel


Kurz Power BI v projektoch Six Sigma je zameraný na praktické integrovanie moderných systémov analýzy v projektov Six Sigma v prostredí power BI.

Zobraziť
18.09.-19.09.2023

Six Sigma Yellow Belt Training


Postupy (Lean) Six Sigma a nástroje zlepšovania procesov na úrovni Yellow Belt pre členov riešiteľských tímov a pre ostatných záujemcov o (Lean) Six Sigma.

Zobraziť
02.10.-14.12.2023

Six Sigma Black Belt Training


Certifikačný program Six Sigma je zameraný na praktické postupy vedenia projektov zefektívňovania a zlepšovania existujúcich procesov.

Zobraziť
27.09.-13.12.2023

Six Sigma Green Belt Training


Certifikačný program Six Sigma je zameraný na praktické postupy vedenia projektov zefektívňovania a zlepšovania existujúcich procesov.

Zobraziť

Six Sigma pre manažérov a sponzorov projektov zlepšovania


Kurz je zameraný na predstavenie metód na zvyšovanie konkurencieschopnosti.

Zobraziť

Koučing – workshopy k projektom Six Sigma pre účastníkov GB a BB


Kurz je zameraný na to aby poskytol účastníkom Six Sigma Green Belt a Six Sigma Black Belt individuálnu alebo skupinovú podporu pri riešení projektov.

Zobraziť

Design for Six Sigma


Kurz Design for Six Sigma je zameraný na zlepšovanie kvality procesov a výrobkov pomocou metodiky Six Sigma.

Zobraziť

TQM I - plánovanie projektov zlepšovania a meranie výkonnosti Lean a Six Sigma


Kurz je zameraný na neustále zlepšovania procesov, Lean manažmentu a Six Sigma.

Zobraziť
22.06.-23.06.2023

TQM II - metodiky zlepšovania procesov Lean Management a Six Sigma


Kurz je zameraný na hladanie a elimináciu chýb v procesoch pomocou Lean manažment a Six Sigma.

Zobraziť
05.10.-06.10.2023

Lean Management I


Kurz je zameraný na zvyšovanie efektivity, kvality a flexibility procesov.

Zobraziť
21.11.-22.11.2023

Lean Management II – Value Stream Management


Kurz je zameraný na metodiku mapovania, analýzy a zefektívnenia hodnotových tokov pomocou VSM.

Zobraziť
27.11.2023

Lean Management III – Shopfloor Management


Kurz je zameraný na zkvalitnenie a zlepšenie chodu procesov priamo v prevádzke.

Zobraziť
15.06.-16.06.2023

Lean Management IV – Produktivita a normovanie práce


Kurz je zameraný na predstavenie metód analýzy, merania a normovania za účelom zvýšiť produktivitu práce.

Zobraziť

Lean Akadémia


Zobraziť
20.11.2023

Logistika


Kurz je zameraný na zefektívnenie logistiky a predstavenie best practices v logistických procesoch.

Zobraziť

Line Balancing


Kurz je zameraný na minimalizáciu času potrebného na dokončenie výrobného procesu, rovnomerné rozdelenie práce a času medzi rôzne stanice na výrobnej línii.

Zobraziť

SMED (Single Minute Exchange of Dies)


Kurz je zameraný na minimalizáciu časového zrdžania a efektivitu nastavenia strojov vo výrobe. Je určený vedúcim pracovníkom výroby a údržby, majstrom, vedúcim pracovných tímov a špecialistov.

Zobraziť
29.09.2023

AGILEAN alebo agilná optimalizácia procesov


Kurz je zameraný na vrátenie zrozumiteľnosti, nadhľadu a zdravého rozumu do firiem.

Zobraziť
23.11.-24.11.2023

TPM - totálne produktívna údržba


Kurz je zameraný na to ako maximalizovať prevádzkovú efektivitu zariadení pomocou preventívnej údržby.

Zobraziť
Zobraziť viac
Služby [0]
Články [17]
11.08.2022

Six Sigma - návod ako postupovať pri riešení problémov


Rozhovor s kolegom Robom Klačanským o Six Sigme

Zobraziť
16.03.2023

Six Sigma


Six Sigma je manažérsky prístup a metodológia zameraná na zlepšenie kvality výroby a procesov.

Zobraziť
28.04.2023

Práca s dátami v projektoch Six Sigma s pomocou Power BI a Excel


Zobraziť
04.05.2023

Design for Six Sigma


Design for Six Sigma (DFSS) je metodológia, ktorá sa používa na návrh nových produktov alebo procesov s cieľom minimalizovať chyby a zvýšiť ich kvalitu.

Zobraziť
19.08.2022

Prečo je Lean Six Sigma atraktívna pre vedenie firmy?


Čo môžete očakávať od zefektívňovania procesov metódou Lean Six Sigma ?

Zobraziť
08.03.2022

Program Six Sigma Green a Black Belt


Výhodou tréningu vedúcich projektov Lean Six Sigma je, že sa náklady vrátia už počas školenia. Väčšinou niekoľkonásobne.

Zobraziť
10.08.2020

Projekty „Six Sigma“ cesta k zlepšovaniu procesov v IT službách


Filozofiu a projektovú metodiku zlepšovania „Six Sigma“ niektorí pokladajú za revolúciu vo zvyšovaní efektívnosti organizácií, iní tvrdia, že nepredstavuje nič nového.

Zobraziť
18.04.2023

CGK


CGK, alebo Critical Gauge Capability sa týka schopnosti meracieho prístroja zobrazovať správne a presné výsledky merania.

Zobraziť
18.04.2023

CM, CMK


CM a CMK sú štatistické ukazovatele, ktoré sa týkajú schopnosti stroja alebo zariadenia produkovať výstupy v rámci špecifikovaných tolerancií a s minimálnou variáciou. 

Zobraziť
25.04.2023

Control Charts


Control Charts, známe aj ako Regulation Diagrams alebo Shewhart Charts, sú štatistické nástroje, ktoré sa používajú na sledovanie vývoja procesov a detekciu prípadných odchýlok od očakávanej normy. 

Zobraziť
27.04.2023

CP, CPK


CP, alebo Critical Process Capability, meria schopnosť procesu produkovať výstupy v rámci špecifikovaných tolerancií, pričom sa neberie do úvahy prípadná odchýlka od strednej hodnoty. 

Zobraziť
27.04.2023

DMAIC


DMAIC je skratka pre, ktorá predstavuje krok za krokom postup Six Sigma metodológie na zlepšenie procesov a dosiahnutie vyššej kvality výstupov. 

Zobraziť
27.04.2023

Green Belt


reen Belt je kvalifikačný stupeň v rámci Six Sigma metodológie, ktorá sa používa na zlepšovanie kvality a výkonu procesov v organizáciách.

Zobraziť
27.04.2023

Histogram


Histogram je typ grafu, ktorý sa používa na zobrazenie distribúcie dát. Histogram sa skladá z množstva stĺpcov, ktoré reprezentujú frekvencie, alebo početnosť hodnôt v určenom rozsahu.

Zobraziť
11.05.2023

Master Black Belt


Master Black Belt (MBB) je najvyššia úroveň certifikácie Six Sigma, ktorá sa týka vysoko skúsených a odborne kvalifikovaných expertov Six Sigma.

Zobraziť
10.08.2020

Je možné merať návratnosť investície do vzdelania?


Možnosť merať návratnosť investície do vzdelávania už počas tréningu je jedným z benefitov FBE programu Lean Six Sigma Green Belt a Black Belt.

Zobraziť
10.08.2020

Smart Manufacturing: Je Lean manažment na ústupe?


Je v tejto situácii Lean manažment ešte potrebný?

Zobraziť
Zobraziť viac
Iné podstránky [0]

Dohodnite si konzultáciu

Kontaktovať