Výsledky hľadania:
  • Kurzy [19]
  • Služby [0]
  • Články [20]
  • Iné podstránky [0]
Kurzy [19]
17.06.2024

Práca s dátami v projektoch Six Sigma s pomocou Power BI a Excel


Praktické integrovanie moderných systémov analýzy.

Zobraziť
20.05.-21.05.2024

Six Sigma Yellow Belt Training


Zlepšovanie procesov pre členov riešiteľských tímov.

Zobraziť
11.04.-26.06.2024

Six Sigma Black Belt Training


Praktické postupy vedenia projektov zefektívňovania a zlepšovania existujúcich procesov.

Zobraziť
08.04.-27.06.2024

Six Sigma Green Belt Training


Praktické postupy vedenia projektov zefektívňovania a zlepšovania existujúcich procesov.

Zobraziť

Six Sigma pre manažérov a sponzorov projektov zlepšovania


Predstavenie metód na zvyšovanie konkurencieschopnosti.

Zobraziť

Koučing – workshopy k projektom Six Sigma pre účastníkov GB a BB


Pre individuálnu alebo skupinovú podporu účastníkom pri riešení projektov.

Zobraziť

Design for Six Sigma


Zlepšovanie kvality procesov a výrobkov pomocou metodiky Six Sigma.

Zobraziť
29.05.2024

TQM I - plánovanie projektov zlepšovania a meranie výkonnosti Lean a Six Sigma


Neustále zlepšovanie procesov, Lean manažmentu a Six Sigma.

Zobraziť
15.10.2024

TQM II - metodiky zlepšovania procesov Lean Management a Six Sigma


Hladanie a eliminácia chýb v procesoch pomocou Lean manažment a Six Sigma.

Zobraziť
22.04.-23.04.2024

Lean Management I


Zvyšovanie efektivity, kvality a flexibility procesov.

Zobraziť
24.10.-25.10.2024

Lean Management II – Value Stream Management


Metodika mapovania, analýzy a zefektívnenia hodnotových tokov.

Zobraziť
20.11.2024

Lean Management III – Shopfloor Management


Zkvalitnenie a zlepšenie chodu procesov priamo v prevádzke.

Zobraziť
07.12.-08.12.2023

Lean Management IV – Produktivita a normovanie práce


Predstavenie metód analýzy, merania a normovania za účelom zvýšiť produktivitu práce.

Zobraziť
26.06.2024

LEAN Office & Digital Transformation - Zlepšovanie procesov finančných, IT a administratívnych služieb


Metódy zvyšovania efektívnosti procesov pre dané oblasti.

Zobraziť

Lean Akadémia


Zobraziť
22.05.2024

Logistika


Zefektívnenie logistiky a predstavenie best practices v logistických procesoch.

Zobraziť

Line Balancing


Minimalizácia času potrebného na dokončenie výrobného procesu, rovnomerné rozdelenie práce a času medzi rôzne stanice na výrobnej línii.

Zobraziť

SMED (Single Minute Exchange of Dies)


Minimalizácia časového zrdžania a efektivita nastavenia strojov vo výrobe.

Zobraziť

AGILEAN alebo agilná optimalizácia procesov


Vrátenie zrozumiteľnosti, nadhľadu a zdravého rozumu do firiem.

Zobraziť
Zobraziť viac
Služby [0]
Články [20]
31.07.2023

Six Sigma Yellow Belt


Yellow Belt je stupeň alebo úroveň certifikácie v rámci Six Sigma a Lean Six Sigma metód.

Zobraziť
04.05.2023

Design for Six Sigma


Design for Six Sigma (DFSS) je metodológia, ktorá sa používa na návrh nových produktov alebo procesov s cieľom minimalizovať chyby a zvýšiť ich kvalitu.

Zobraziť
28.04.2023

Práca s dátami v projektoch Six Sigma s pomocou Power BI a Excel


V projektoch Six Sigma sa 4 fázy (MAIC) opierajú o kolektované dáta z organizácie. Často sú tieto dáta koncentrované v mnohých databázach a viac ako 50% času na projektoch Six Sigma zaberá iba ich vyčistenie a transformácia do konzistentnej tabuľky.

Zobraziť
27.04.2023

Six Sigma Green Belt


Green Belt je kvalifikačný stupeň v rámci Six Sigma metodológie, ktorá sa používa na zlepšovanie kvality a výkonu procesov v organizáciách.

Zobraziť
13.04.2023

Six Sigma Black Belt


Black Belt (čierna pásová úroveň) je odborná certifikácia v oblasti Six Sigma, ktorá je navrhnutá pre odborníkov, ktorí sú schopní viesť a implementovať projekty Six Sigma v organizácii.

Zobraziť
16.03.2023

Six Sigma


Six Sigma je manažérsky prístup a metodológia zameraná na zlepšenie kvality výroby a procesov.

Zobraziť
11.08.2022

Six Sigma - návod ako postupovať pri riešení problémov


Porozprávali sme sa Robom Klačanským o Six Sigme a ako postupovať pri riešení problémov s touto metodikou.

Zobraziť
19.08.2022

Prečo je Lean Six Sigma atraktívna pre vedenie firmy?


Čo môžete očakávať od zefektívňovania procesov metódou Lean Six Sigma ?

Zobraziť
08.03.2022

Program Six Sigma Green a Black Belt


Výhodou tréningu vedúcich projektov Lean Six Sigma je, že sa náklady vrátia už počas školenia. Väčšinou niekoľkonásobne.

Zobraziť
10.08.2020

Projekty „Six Sigma“ cesta k zlepšovaniu procesov v IT službách


Filozofiu a projektovú metodiku zlepšovania „Six Sigma“ niektorí pokladajú za revolúciu vo zvyšovaní efektívnosti organizácií, iní tvrdia, že nepredstavuje nič nového.

Zobraziť
22.07.2023

Pareto


Pareto je analýza a princíp, ktorý sa používa na identifikáciu a prioritizáciu hlavných problémov alebo príčin v rámci daného systému.

Zobraziť
31.07.2023

XP-R, XM-R, XP-S, XI-MR (Control charts)


Control charts, známe tiež ako Shewhart Charts alebo Štandardné kontroly (štandardný kontrolný diagram). Sú nástrojom používaným v štatistickej procesnej kontrole (SPC) na monitorovanie a analýzu procesov.

Zobraziť
11.05.2023

Master Black Belt


Master Black Belt (MBB) je najvyššia úroveň certifikácie Six Sigma, ktorá sa týka vysoko skúsených a odborne kvalifikovaných expertov Six Sigma.

Zobraziť
27.04.2023

Histogram


Histogram je typ grafu, ktorý sa používa na zobrazenie distribúcie dát. Histogram sa skladá z množstva stĺpcov, ktoré reprezentujú frekvencie, alebo početnosť hodnôt v určenom rozsahu.

Zobraziť
27.04.2023

DMAIC


DMAIC je skratka pre, ktorá predstavuje krok za krokom postup Six Sigma metodológie na zlepšenie procesov a dosiahnutie vyššej kvality výstupov. 

Zobraziť
27.04.2023

CP, CPK


CP, alebo Critical Process Capability, meria schopnosť procesu produkovať výstupy v rámci špecifikovaných tolerancií, pričom sa neberie do úvahy prípadná odchýlka od strednej hodnoty. 

Zobraziť
25.04.2023

Control Charts


Control Charts, známe aj ako Regulation Diagrams alebo Shewhart Charts, sú štatistické nástroje, ktoré sa používajú na sledovanie vývoja procesov a detekciu prípadných odchýlok od očakávanej normy. 

Zobraziť
18.04.2023

CM, CMK


CM a CMK sú štatistické ukazovatele, ktoré sa týkajú schopnosti stroja alebo zariadenia produkovať výstupy v rámci špecifikovaných tolerancií a s minimálnou variáciou. 

Zobraziť
18.04.2023

CGK


CGK, alebo Critical Gauge Capability sa týka schopnosti meracieho prístroja zobrazovať správne a presné výsledky merania.

Zobraziť
10.08.2020

Je možné merať návratnosť investície do vzdelania?


Možnosť merať návratnosť investície do vzdelávania už počas tréningu je jedným z benefitov FBE programu Lean Six Sigma Green Belt a Black Belt.

Zobraziť
Zobraziť viac
Iné podstránky [0]

Dohodnite si konzultáciu

Kontaktovať