Výsledky hľadania:
  • Kurzy [18]
  • Služby [0]
  • Články [20]
  • Iné podstránky [0]
  • Lektori [0]
Kurzy [18]
17.06.2024

Práca s dátami v projektoch Six Sigma s pomocou Power BI a Excel


Praktické integrovanie moderných systémov analýzy.

Zobraziť

Six Sigma Yellow Belt Training


Zlepšovanie procesov pre členov riešiteľských tímov.

Zobraziť

Six Sigma Black Belt Training


Praktické postupy vedenia projektov zefektívňovania a zlepšovania existujúcich procesov.

Zobraziť
25.09.-11.12.2024

Six Sigma Green Belt Training


Praktické postupy vedenia projektov zefektívňovania a zlepšovania existujúcich procesov.

Zobraziť

Six Sigma pre manažérov a sponzorov projektov zlepšovania


Predstavenie metód na zvyšovanie konkurencieschopnosti.

Zobraziť

Koučing – workshopy k projektom Six Sigma pre účastníkov GB a BB


Pre individuálnu alebo skupinovú podporu účastníkom pri riešení projektov.

Zobraziť
15.10.2024

TQM II - metodiky zlepšovania procesov Lean Management a Six Sigma


Hladanie a aplikácia nástrojov neustáleho zlepšovania procesov na dosahovanie najvyššej produktivity alebo efektívnosti.

Zobraziť

Design for Six Sigma


Zlepšovanie kvality procesov a výrobkov pomocou metodiky Six Sigma.

Zobraziť
07.11.2024

Zlepšovanie biznis procesov automatizáciou


Metódy zvyšovania efektívnosti procesov pre dané oblasti.

Zobraziť
03.10.-04.10.2024

Lean Management I


Zvyšovanie efektivity, kvality a flexibility procesov.

Zobraziť
24.10.-25.10.2024

Lean Management II – Value Stream Management


Metodika mapovania, analýzy a zefektívnenia hodnotových tokov.

Zobraziť
20.11.2024

Lean Management III – Shopfloor Management


Zkvalitnenie a zlepšenie chodu procesov priamo v prevádzke.

Zobraziť
13.06.-14.06.2024

Lean Management IV – Produktivita a normovanie práce


Predstavenie metód analýzy, merania a normovania za účelom zvýšiť produktivitu práce.

Zobraziť
20.06.2024

LEAN Office - Zlepšovanie procesov finančných, IT a administratívnych služieb


Metódy zvyšovania efektívnosti procesov pre dané oblasti.

Zobraziť

Lean Akadémia


Zobraziť
02.10.2024

Logistika


Zefektívnenie logistiky a predstavenie best practices v logistických procesoch.

Zobraziť

Line Balancing


Minimalizácia času potrebného na dokončenie výrobného procesu, rovnomerné rozdelenie práce a času medzi rôzne stanice na výrobnej línii.

Zobraziť

SMED (Single Minute Exchange of Dies)


Minimalizácia časového zrdžania a efektivita nastavenia strojov vo výrobe.

Zobraziť
Zobraziť viac
Služby [0]
Články [20]
16.03.2023

Six Sigma


Six Sigma je manažérsky prístup a metodológia zameraná na zlepšenie kvality výroby a procesov.

Zobraziť
31.07.2023

Six Sigma Yellow Belt


Yellow Belt je stupeň alebo úroveň certifikácie v rámci Six Sigma a Lean Six Sigma metód.

Zobraziť
13.04.2023

Six Sigma Black Belt


Black Belt (čierna pásová úroveň) je odborná certifikácia v oblasti Six Sigma, ktorá je navrhnutá pre odborníkov, ktorí sú schopní viesť a implementovať projekty Six Sigma v organizácii.

Zobraziť
04.05.2023

Design for Six Sigma


Design for Six Sigma (DFSS) je metodológia, ktorá sa používa na návrh nových produktov alebo procesov s cieľom minimalizovať chyby a zvýšiť ich kvalitu.

Zobraziť
28.04.2023

Práca s dátami v projektoch Six Sigma s pomocou Power BI a Excel


V projektoch Six Sigma sa 4 fázy (MAIC) opierajú o kolektované dáta z organizácie. Často sú tieto dáta koncentrované v mnohých databázach a viac ako 50% času na projektoch Six Sigma zaberá iba ich vyčistenie a transformácia do konzistentnej tabuľky.

Zobraziť
27.04.2023

Six Sigma Green Belt


Green Belt je kvalifikačný stupeň v rámci Six Sigma metodológie, ktorá sa používa na zlepšovanie kvality a výkonu procesov v organizáciách.

Zobraziť
19.08.2022

Prečo je Lean Six Sigma atraktívna pre vedenie firmy?


Čo môžete očakávať od zefektívňovania procesov metódou Lean Six Sigma ?

Zobraziť
11.08.2022

Six Sigma - návod ako postupovať pri riešení problémov


Porozprávali sme sa Robom Klačanským o Six Sigme a ako postupovať pri riešení problémov s touto metodikou.

Zobraziť
08.03.2022

Program Six Sigma Green a Black Belt


Výhodou tréningu vedúcich projektov Lean Six Sigma je, že sa náklady vrátia už počas školenia. Väčšinou niekoľkonásobne.

Zobraziť
10.08.2020

Projekty „Six Sigma“ cesta k zlepšovaniu procesov v IT službách


Filozofiu a projektovú metodiku zlepšovania „Six Sigma“ niektorí pokladajú za revolúciu vo zvyšovaní efektívnosti organizácií, iní tvrdia, že nepredstavuje nič nového.

Zobraziť
27.04.2023

CP, CPK - Štatistické ukazovatele


CP, alebo Critical Process Capability, meria schopnosť procesu produkovať výstupy v rámci špecifikovaných tolerancií, pričom sa neberie do úvahy prípadná odchýlka od strednej hodnoty. 

Zobraziť
18.04.2023

CM, CMK


CM a CMK sú štatistické ukazovatele, ktoré sa týkajú schopnosti stroja alebo zariadenia produkovať výstupy v rámci špecifikovaných tolerancií a s minimálnou variáciou. 

Zobraziť
31.07.2023

XP-R, XM-R, XP-S, XI-MR (Control charts)


Control charts, známe tiež ako Shewhart Charts alebo Štandardné kontroly (štandardný kontrolný diagram). Sú nástrojom používaným v štatistickej procesnej kontrole (SPC) na monitorovanie a analýzu procesov.

Zobraziť
11.05.2023

Master Black Belt


Master Black Belt (MBB) je najvyššia úroveň certifikácie Six Sigma, ktorá sa týka vysoko skúsených a odborne kvalifikovaných expertov Six Sigma.

Zobraziť
27.04.2023

Histogram


Histogram je typ grafu, ktorý sa používa na zobrazenie distribúcie dát. Histogram sa skladá z množstva stĺpcov, ktoré reprezentujú frekvencie, alebo početnosť hodnôt v určenom rozsahu.

Zobraziť
22.07.2023

Pareto


Pareto je analýza a princíp, ktorý sa používa na identifikáciu a prioritizáciu hlavných problémov alebo príčin v rámci daného systému.

Zobraziť
27.04.2023

DMAIC


DMAIC je skratka pre, ktorá predstavuje krok za krokom postup Six Sigma metodológie na zlepšenie procesov a dosiahnutie vyššej kvality výstupov. 

Zobraziť
25.04.2023

Control Charts


Control Charts, známe aj ako Regulation Diagrams alebo Shewhart Charts, sú štatistické nástroje, ktoré sa používajú na sledovanie vývoja procesov a detekciu prípadných odchýlok od očakávanej normy. 

Zobraziť
10.08.2020

Je možné merať návratnosť investície do vzdelania?


Možnosť merať návratnosť investície do vzdelávania už počas tréningu je jedným z benefitov FBE programu Lean Six Sigma Green Belt a Black Belt.

Zobraziť
10.08.2020

Smart Manufacturing: Je Lean manažment na ústupe?


Je v tejto situácii Lean manažment ešte potrebný?

Zobraziť
Zobraziť viac
Iné podstránky [0]
Lektori [0]

Dohodnite si konzultáciu

Kontaktovať