Strategický rozvoj manažérskeho tímu

Klientom je významná spoločnosť v oblasti dopravných technológií so sídlom na Slovensku, operujúca v medzinárodnom prostredí. Dlhodobý stabilný rast spoločnosti, ako aj rozvoj produktového portfólia prináša potrebu systematického posilňovania a kompetencií manažérskeho tímu.

Podpora pre strategický rozvoj manažérskeho tímu je založená na úzkej spolupráci s majiteľmi spoločnosti. Obsahuje špecifikáciu kľúčových kompetencií a autorít manažérskeho tímu pre strategický rozvoj organizácie, ako aj rolu majiteľov v tomto procese. Systematický rozvoj tímu je zameraný na výkonnosť a synergiu na úrovni tímu, ako aj rozvoj líderských kompetencií jednotlivých členov. Individuálny rozvoj manažérov je podporený koučingom s možnosťou tieňovania kľúčových manažérskych činností.

Daniel Bútora

Rozprávajme sa o riešeniach pre Vás

Kontaktovať