Definovanie vízie, poslania a hodnôt

Najdôležitejším prínosom je zjednotenie sa v pohľade na smerovanie firmy. Odvíjajú sa od neho funkčné stratégie, vrátanie rozhodovania, do čoho má firma investovať zdroje, ako má rozvíjať ľudí a ktoré programy dostanú “zelenú”. Dôležitý pritom nie je len výsledok, ale aj proces, ktorý je vedený tak, aby zúčastnených motivoval. Zapojenie spolupracovníkov do analýzy silných a slabých stránok firmy a porozumenie trendom prostredia, v ktorých bude firma v najbližších rokoch pôsobiť, pomáha každému lepšie pochopiť na čo by sa mal ako súčasť celej organizácie zamerať jeho tím.

Uvedeným procesom sme sprevádzali aj firmy, ktoré si po určitom období rastu potrebovali vyhodnotiť, kam sa dostali a vtiahnuť spolupracovníkov do spoluzodpovednosti za budúcnosť alebo ich získať pre spoločný prechod na ďalšiu úroveň. Išlo aj o jednotlivé výrobné závody, alebo pobočky veľkých medzinárodných spoločností, ktoré si potrebovali zadefinovať svoj vlastný kontext a ciele v rámci celkovej vízie ich koncernu.

Definujme Vašu víziu spoločne

Kontaktovať