Six Sigma Green Belt Training

 • Certifikačný kurz Six Sigma Green Belt je zameraný na praktické postupy vedenia projektov zefektívňovania.
 • Účastníci pod vedením skúseného lektora aplikujú obsah na vlastné projekty.
 • Návratnosť investície do tréningu sa niekoľkonásobne vráti už počas prvého projektu.
 • Tréning Green Beltov – vedúcich tímov projektov zlepšovania efektívnosti procesov metódami (Lean) Six Sigma.
 • 8 dní tréningu a workshopov usporiadaných do 5 modulov (2 + 2 + 2 + 1 + 1 deň) s riešením vlastných projektov účastníkmi kurzu.
 • Jarný modul (08.-09.04., 22.-23.04., 13.-14.05.,06.06., 27.06. 2024)
 • Jesenný modul (25.-26.09., 21.-22.10., 11.-12.11., 27.11., 11.12. 2024)
 • Medzi modulmi jar / jeseň nie je možné prestupovať a je potrebné program absolvovať ako celok.
 • Každý nasledujúci modul začína workshopom k zhodnoteniu úloh z predchádzajúceho modulu a končí workshopom k rozpracovaniu úloh na ďalšiu prácu na projekte.
 • Na poslednom stretnutí účastníci prezentujú vlastný projekt s vyčíslenými finančnými prínosmi.

Pracovné metódy používané v tréningových programoch sú zvolené tak, aby sme zaistili interaktivitu, prispôsobenie obsahu potrebám účastníkov a prioritne sa zamerali na prenesenie znalostí do praxe.

Kurz sa realizuje prezenčne. V individuálnych prípadoch možnosť do termínu uzávierky kurzu dohodnúť účasť online.

 • Získate komplexné pochopenie procesu DMAIC a jeho úlohy pri zlepšovaní procesov.
 • Naučíte sa identifikovať a definovať konkrétne problémy alebo príležitosti na zlepšenie v rámci vašich projektov a procesov.
 • Získajte zručnosti na meranie a zhromažďovanie relevantných údajov na posúdenie súčasného stavu a vytvorenie základu pre zlepšenie.
 • Rozviniete schopnosť analyzovať údaje na identifikáciu základných príčin problémov a variácií v procesoch.
 • Naučíte sa implementovať vylepšenia a stratégie založené na údajoch na optimalizáciu procesov a dosiahnutie kvantifikovateľných výsledkov.
 • Získate odbornosť v štatistických nástrojoch a technikách používaných v projektoch Six Sigma Green Belt.
 • Pochopíte, ako udržať zlepšenia implementáciou kontrolných mechanizmov a monitorovaním priebežného výkonu.
 • Spoločne Aplikujeme princípy Six Sigma na zvýšenie efektívnosti, zníženie defektov a zlepšenie celkovej kvality v vašich projektov.

Náš tréning Six Sigma Green Belt je zameraný na zvládnutie štrukturovanej metodiky DMAIC. Počas tohto kurzu sa spolu s našimi odbornými lektormi ponoríte do pokročilých techník riešenia problémov, rozhodovania na základe údajov a aplikácie štatistických nástrojov špecifických pre vašu technickú oblasť. Získate zručnosti na starostlivé riadenie technických projektov od začiatku až po úspešné ukončenie.

Podrobný popis jednotlivých krokov DMAIC

 

V rámci uvedenej metodiky budú účastníci so softvérovou podporou aplikovať nástroje

 •  Projektový plán
 •  SIPOC – popis procesu
 •  Kritické požiadavky zákazníkov (CCR)
 •  X-Y matica definovania cieľov
 •  Mapovanie procesov a KPI
 •  Analýza hodnotového toku
 •  Grafické štatistické nástroje
 •  R&R – MSA – analýza systému merania
 •  t-test ANOVA (analýza rozptylu)
 •  Výpočet spôsobilosti/Sigma procesu
 •  SPC regulačné diagramy
 •  Box Plot
 •  Korelačná a multivariačná analýza
 •  Analýza času cyklu procesu, nástroje Leanu
 •  FMEA, DOE (Design of Experiments)
 •  Analýza silových polí, matica rozhodovania

 

Počas tréningov môžu účastníci využívať buď vlastný softvér (napr. Minitab), alebo „Six Sigma pre Excel“, ktorý im bude počas tréningov zapožičaný a môžu si ho zakúpiť za zľavnenú cenu.

PROGRAM 1.DEŇ MODULU 2.DEŇ MODULU
Registrácia 8:45
Program 9:00 8:00
Obed 12:00 12:00
Program 13:00 13:00
Ukončenie 16:30 16:00

Pre účastníkov kurzu ponúkame možnosť následnej aplikačnej podpory formou individuálnej konzultácie s lektorom alebo formou workshopov priamo u klienta.

 

Pre objednanie alebo viac informácií nás kontaktujte na fbe@fbe.sk, prípadne na telefónnom čísle +421 2 544 185 13.

Kurzy prebiehajúce  prezenčnou formou sa konajú v Nikar Training Centre na adrese Liptovská 10, 821 09 Bratislava,  www.nikar.sk

 

Spolupráca na príprave Six Sigma tréningov

 

Dale K. Mize, vedúci programov Six Sigma

Business Excellence Center, University of St. Thomas a prezident Advanced Quality Engineering Inc., Minneapolis, USA. Pracoval ako Black Belt a riaditeľ zabezpečenia kvality vo firmách General Electric Lighting a Wagner Spray Tech Corp. V poslednej dobe viedol vo viac ako 100 firmách programy Six Sigma a zodpovedal za program rozvoja lektorov FBE.

 

Dan J. Sommers, certifikačný program Six Sigma Master Black Belt (MBB)

Zakladateľ The Quality Innovation Institute, USA. Pracoval 20 rokov vo firme GENERAL ELECTRIC Lighting, Cleveland, Ohio na pozíciách Black Belt, Master Black Belt a Quality Manager spoločnosti. Neskôr pôsobil v Six Sigma Academy, USA. Viedol projekty zlepšovania v mnohých krajinách pre firmy DuPont, Ford Motor Company, Textron, United Health Care, ITC Limited a Arcelor-Mittal Steel. S FBE spolupracuje v certifikačnom programe MBB.

Prihláška do kurzu

Prihlásiť sa

Kapacita kurzov je obmedzená. Účastníkov zaraďujeme v poradí podľa dátumu záväznej prihlášky.

Odporúčame aj nasledovné kurzy

Dohodnite si konzultáciu

Kontaktovať