Motivácia a podpora spolupracovníkov na home office

Online modul vedený lektorom
Rozsah: 3 hodiny, Cieľová skupina: Riadiaci pracovníci

 

Čo prezívajú členovia môjho tímu na neplánovanom home office? Ako byť kolegom na pri dištančnej spolupráci nie len šéfom, ale aj oporou a motivátorom. Rozdiel je vo výsledku.

  • Čo aktuálne prežívajú moji pracovníci, čo to v nich vyvoláva
  • Možnosti motivácie na diaľku
  • Líder/manažér ako opora pre svoj tím – dôležitosť podpory a sociálneho kontaktu na diaľku
  • Moje vnútorné zdroje a vnútorné zdroje mojich pracovníkov – využitie našich schopností a skúsenosti z minulosti pri novej neštandardnej/stresovej/diskomfortnej situácii
  • Emócie pracovníkov a ako na ne reagovať, ako pomôcť prekonať negatívne emócie
  • Práca s vlastnou emóciou
  • Nástroje, ktoré môžem použiť
  • Interakcia s účastníkmi a odpovedanie na otázky

Technické predpoklady:
Pre realizáciu kurzu je možné využiť on-line platformu zákazníka, prípadne platformu Zoom.
Pre účasť je potrebné internetové pripojenie s kamerou, mikrofónom a reproduktorom (napr. laptop).

Bližšie informácie ohľadne ceny, možných termínov a harmonogramu školenia Vám poskytneme na e-mailovej adrese fbe@fbe.sk alebo na telefónnom čísle +421 2 54418 513.

Máte záujem o tento kurz?

Bližšie informácie ohľadne ceny, možných termínov a harmonogramu školenia Vám poskytneme na e-mailovej adrese fbe@fbe.sk alebo na telefónnom čísle +421 2 54418 513.

Kontaktujte nás

Odporúčame aj nasledovné kurzy

Dohodnite si konzultáciu

Kontaktovať