Prezentačné zručnosti II

Kurz Prezentačné zručnosti II je zameraný na zlepšenie prezentačných schopností.

Kurz voľne nadväzuje na kurz „Prezentačné zručnosti I“ a je zameraný na zdokonalenie argumentácie a zvýšenie presvedčivosti vystúpenia. Dôraz sa na kladie na interaktivitu a schopnosť pracovať s publikom.

Prework – príprava prezentácie z praxe účastníkov v dĺžke cca 3–5 minút.

 • Zvýšiť presvedčivosť prezentácie pomocou zrozumiteľného vyjadrovania a rétoriky.
 • Naučiť účastníkov presvedčivo argumentovať a zvládať možné námietky poslucháčov.
 • Naučiť sa vnímať poslucháčov a vhodne reagovať na ich neverbálne signály.
 • Zdokonaliť účastníkov v schopnosti diskutovať a viesť diskusiu spojenú s prezentáciou.
 • Naučiť účastníkov vhodne reagovať na náročné situácie pri prezentovaní.

Videotréning prezentácie z preworku
Profesionálna príprava prezentácie

 • Ako vplýva cieľ a charakteristiky skupiny poslucháčov na obsah na spôsob prezentovania.

Argumentácia

 • Argumentácia TEL, uvádzanie faktov. Racionálny apel, zapojenie citov, emocionálny apel.
 • Technika SIMONA.

Neverbálna stránka prezentácie pre pokročilých

 • Využívanie priestoru pri prezentovaní.
 • Sledovanie neverbálnych signálov publika a vhodné reagovanie na ne.

Diskusia k prezentácii

 • Otvorenie diskusie, odpovedanie na otázky, ukončenie diskusie.

Ťažké situácie pri prezentovaní

 • Nezáujem účastníkov, vyrušovanie, otázky od témy, zvládanie ticha, rozvoj schopnosti reagovať na tlak.

Zrozumiteľné vyjadrovanie a rétorika

 • Tréning jednoduchého vyjadrovania.
 • Vybrané rétorické techniky.

Odporúčania – tipy a triky na zvýšenie presvedčivosti prezentácie

V kurze „Prezentačné zručnosti II“ sa kladie dôraz na intenzívny videotréning prezentovania.
Kurz má obmedzený počet účastníkov (max. 8). O zaradení do kurzu rozhoduje termín prijatia
prihlášky a zaplatenia zálohy.

Máte záujem o tento kurz?

Bližšie informácie ohľadne ceny, možných termínov a harmonogramu školenia Vám poskytneme na e-mailovej adrese fbe@fbe.sk alebo na telefónnom čísle +421 2 54418 513.

Kontaktujte nás

Odporúčame aj nasledovné kurzy

Dohodnite si konzultáciu

Kontaktovať