Digitálna transformácia a Industry 4.0

Kurz Digitálna transformácia a Industry 4.0 sa zameriava na implementáciu Industry 4.0 a digitalzáciu v organizácií.

 • Účastníci pod vedením skúseného lektora aplikujú obsah najmä pomocou cvičení a príkladov z praxe.
 • Top lektori s praxou a experti vo svojej oblasti.
 • Vysoká miera spokojnosti účastníkov kurzu.

Kurz sa realizuje prezenčne. V individuálnych prípadoch možnosť do termínu uzávierky kurzu dohodnúť účasť online.

Pracovné metódy používané v tréningových programoch sú zvolené tak, aby sme zaistili interaktivitu, prispôsobenie obsahu potrebám účastníkov a prioritne sa zamerali na prenesenie znalostí do praxe.

 • Získať vedomosti zo súčasných prípadových štúdií, príkladov z praxe a osvedčených postupov digitalizácie a implementácie Industry 4.0 .
 • Možnosť preskúmať príležitosti pre svoju firmu pod vedením skúseného odborníka.

Ako menia technológie našu prácu

 • Digitálna transformácia: nevyhnutnosť vývoja alebo drahý omyl?
 • Inteligentné technológie a koncepty Industry 4.0.
 • Blockchain, 3D tlač, neurónové siete, autonómna logistika a ďalšie.
 • Transformovať celú fabriku alebo využiť iba určité prvky?

Strategický plán pre digitálnu transformáciu (prípadová štúdia)

 • Metodológia pre digitálnu transformáciu.
 • Ako zapracovať prvky Industry 4.0 do celkovej stratégie.
 • Nájdenie oblastí s najväčším potenciálom úžitku.
 • Implementácia a zhodnotenie.

Prípadová štúdia pre Industry 4.0 z technického pohľadu

 • Optimalizácia procesu: Lean a digitálna transformácia.
 • Ako technológie pomôžu zvýšiť pridanú hodnotu (príklad: neurónová sieť).
 • Generovanie dát a dosiahnutie transparentnosti (príklad: Blockchain).
 • Kontrolné, riadiace a sprievodné aplikácie (príklad: online VSM).

Človek v digitálnom prostredí

 • Dopad na prácu, organizáciu úloh a kvalifikáciu zamestnancov.
 • Výrobný proces budúcnosti (flexibilita, normovanie práce a taktovanie, automatické 5S).
 • Socializácia SMART riešení (dochadzkové systémy, vzdelávanie a pracovné postupy).

Riziká pri digitálnej transformácii

 • Zosúladenie nasadenia IT riešení s požiadavkami používateľov a s optimalizáciou procesu.
 • Dohoda o pravidlách: cena a štandardizácia voči bezpečnosti.
 • Ďalšie kategórie rizík a ako im predchádzať.
Jednotlivé kapitoly obsahujú prípadové štúdie z reálneho života.

Bližšie informácie ohľadne ceny, možných termínov a harmonogramu školenia Vám poskytneme na e-mailovej adrese fbe@fbe.sk alebo na telefónnom čísle +421 2 54418 513.

Kurzy prebiehajúce  prezenčnou formou sa konajú v Nikar Training Centre na adrese Liptovská 10, 821 09 Bratislava,  www.nikar.sk

 

Prihláška na kurz

Prihlásiť sa

Kapacita kurzov je obmedzená. Účastníkov zaraďujeme v poradí podľa dátumu záväznej prihlášky.

Odporúčame aj nasledovné kurzy

Dohodnite si konzultáciu

Kontaktovať