Hodnotová analýza

Kurz je určený pre všetkých pracovníkov, ktorí sa podieľajú na zlepšovaní kvality procesov,  výrobkov a služieb, ako sú vedúci, technickí pracovníci, konštruktéri, kvalitári, zástupcovia marketingu, výroby a služieb. 

  • Účastníci pod vedením skúseného lektora aplikujú obsah najmä pomocou cvičení a príkladov z praxe.
  • Top lektori s praxou a experti vo svojej oblasti.
  • Vysoká miera spokojnosti účastníkov kurzu.
  • Osvojiť si princípy a praktické postupy hodnotovej analýzy – zvyšovanie efektivity zabezpečením požadovanej funkcie výrobku pri nižších nákladoch Získať schopnosť vybrať správny nástroj v závislosti od typu riešeného problému alebo úlohy. 
  • Osvojenie si a štandardizácia postupov pre odhalenie a odstránenie nepotrebných nákladov v organizácii. 
  • Naplnenie požiadaviek v oblasti školenia pracovníkov a praktickej aplikácie metód hodnotovej analýzy. 

Máte záujem o tento kurz?

Bližšie informácie ohľadne ceny, možných termínov a harmonogramu školenia Vám poskytneme na e-mailovej adrese fbe@fbe.sk alebo na telefónnom čísle +421 2 54418 513.

Kontaktujte nás

Odporúčame aj nasledovné kurzy

Dohodnite si konzultáciu

Kontaktovať