Ako presadiť zmeny – change manažment

Kurz Ako presadiť zmeny – change manažment sa zameriava na to ako zdokonaliť a rozvinúť schopnosť presadzovať a riadiť zmeny v organizácii.

 • Zdokonaliť a rozvinúť schopnosť presadzovať a riadiť zmeny v organizácii.
 • Porozumieť dôvodom, prečo vzniká odpor voči zmenám a oboznámiť sa s postupmi, ktoré ho minimalizujú a vytvárajú vysoké šance na úspešné zvládnutie zmien.
 • Spracovať komunikačný plán alebo maticu komunikácie pre konkrétnu zmenu v organizácii.
 • Zdokonaliť komunikačné zručnosti súvisiace so zmenou.

Zmena – úvodné myšlienky

 • Reflexia zažitých zmien, ich priebehu a dopadov.
 • Čo by sa stalo, keby sa zmena nekonala.
 • Dôvod na zmenu, cieľ zmeny.
 • Zapojenie sa do procesu zmeny.

Psychologická stránka procesu zmeny – krivka prežívania zmeny

 • Paradigma – predstava, odmietanie zmien, odpor voči zmene.
 • Hľadanie východísk, stotožnenie sa so zmenou.

Proaktivita

 • Zmena ako ohrozenie alebo zmena ako príležitosť.
 • Čo môžem ovplyvniť.

Riadenie procesu zmeny

 • Príprava, plánovanie, transformačné štruktúry.
 • Implementácia, odmeny.

Komunikácia a motivácia v období zmeny

 • Základné pravidlá komunikácie o zmene. O čom je potrebné hovoriť?
 • Prezentácia zmeny.
 • Prekonávanie námietok voči zmene.
 • Ako nadchnúť spolupracovníkov pre zmenu?
 • Vybrané asertívne techniky na zvládanie nežiaduceho správania.

Komunikačný plán

 • Komunikačný plán.
 • Komunikačné matice.
PROGRAM 1.DEŇ 2.DEŇ
Registrácia 8:45
Program 9:00 8:00
Obed 12:00 12:00
Program 13:00 13:00
Ukončenie 16:30 16:00

Kurzy prebiehajúce  prezenčnou formou sa konajú v Nikar Training Centre na adrese Liptovská 10, 821 09 Bratislava,  www.nikar.sk

 

Prihláška do kurzu

Prihlásiť sa

Kapacita kurzov je obmedzená. Účastníkov zaraďujeme v poradí podľa dátumu záväznej prihlášky.

Odporúčame aj nasledovné kurzy

Dohodnite si konzultáciu

Kontaktovať