Change manažment – riadenie zmeny

Štandardná forma realizácie kurzu je prezenčná. V prípade nepriaznivej epidemiologickej situácie bude kurz realizovaný online formou. Pracovné metódy používané v tréningových programoch na diaľku sú zvolené tak, aby sme zaistili interaktivitu, prispôsobenie obsahu potrebám účastníkov a praktické prenesenie do praxe.

CIELE

 • Zdokonaliť a rozvinúť schopnosť presadzovať a riadiť zmeny v organizácii.
 • Porozumieť dôvodom, prečo vzniká odpor voči zmenám a oboznámiť sa s postupmi, ktoré ho minimalizujú a vytvárajú vysoké šance na úspešné zvládnutie zmien.
 • Spracovať komunikačný plán alebo maticu komunikácie pre konkrétnu zmenu v organizácii.
 • Zdokonaliť komunikačné zručnosti súvisiace so zmenou.

OBSAH KURZU

Zmena – úvodné myšlienky

 • Reflexia zažitých zmien, ich priebehu a dopadov.
 • Čo by sa stalo, keby sa zmena nekonala.
 • Dôvod na zmenu, cieľ zmeny.
 • Zapojenie sa do procesu zmeny.

Psychologická stránka procesu zmeny – krivka prežívania zmeny

 • Paradigma – predstava, odmietanie zmien, odpor voči zmene.
 • Hľadanie východísk, stotožnenie sa so zmenou.

Proaktivita

 • Zmena ako ohrozenie alebo zmena ako príležitosť.
 • Čo môžem ovplyvniť.

Riadenie procesu zmeny

 • Príprava, plánovanie, transformačné štruktúry.
 • Implementácia, odmeny.

Komunikácia a motivácia v období zmeny

 • Základné pravidlá komunikácie o zmene. O čom je potrebné hovoriť?
 • Prezentácia zmeny.
 • Prekonávanie námietok voči zmene.
 • Ako nadchnúť spolupracovníkov pre zmenu?
 • Vybrané asertívne techniky na zvládanie nežiaduceho správania.

Komunikačný plán

 • Komunikačný plán.
 • Komunikačné matice.

CENA KURZU

Cena za kurz

Cena na osobu s DPH je 468€

Zľavnená cena za kurz

Cena na osobu s DPH je 444€

HARMONOGRAM

PROGRAM 1.DEŇ 2.DEŇ
Registrácia 8:45
Program 9:00 8:00
Obed 12:00 12:00
Program 13:00 13:00
Ukončenie 16:30 16:00

Aplikačná podpora od lektora v praxi

Pre účastníkov kurzu je k dispozícii možnosť následnej aplikačnej podpory formou individuálnej konzultácie/koučingu s lektorom.

Cena za jednu aplikačnú konzultáciu/koučing s lektorom (1 hodina) je 90,- EUR + DPH.
Aplikačné konzultácie/koučing sú realizované online alebo telefonicky.

Pre objednanie či viac informácií o následnom individuálnom koučingu/konzultáciách nás kontaktujte na fbe@fbe.sk, prípadne na telefónnom čísle 02/5441 8513.

Záväzná prihláška na kurz

Informácie o kurze
KurzModul
Informácie o účastnikovi kurzu

Fakturačné údaje
Kontaktná osoba
Forma kurzu
zúčastním sa len onlinezúčastním sa len prezenčneakceptujem obidve formy
Rezervácia ubytovania

HOTEL APOLLO
Poplatok za ubytovanie uhrádza účastník individuálne na recepcii hotela.

Bez ubytovania1-lôžková izba s raňajkami (65 €)2-lôžková izba s raňajkami (80 €)
Deň vopredZ 1. na 2. deňZ 2. na 3. deň
Odoslaním tohto formulára účastník potvrdzuje, že súhlasí so zmluvnými podmienkami a že účastnícky poplatok poukáže na účet FBE Bratislava – IBAN: SK96 1100 0000 0026 2108 1463, SWIFT CODE: TATRSKBX, najneskôr do uzávierky kurzu (variabilný symbol je uvedený pri kurze, konštantný symbol: 0308).
Ak sa prihlásený nemôže dostaviť z vážnych dôvodov, kurzu sa môže zúčastniť náhradník.
V prípade neúčasti alebo zrušenia objednávky po uzávierke kurzu, prihlásený účastník uhradí poplatok za kurz v plnej výške a dostane študijné materiály.
Pri zrušení objednávky do uzávierky kurzu je storno poplatok 50 % z ceny za kurz.
Odoslaním formulára dávate v zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov súhlas so správou, spracovaním a uchovaním hore uvedených osobných údajov spoločnosťou FBE Bratislava, s.r.o. (so sídlom v Bratislave, Lazaretská 29, 811 09, IČO: 35752807) pre účel registrácie na uvedené školenie.
V prípade otázok nás môžete kontaktovať na tel. čísle 02/54 41 85 13 alebo e-mailom na fbe@fbe.sk.Táto stránka je chránená protokolom reCAPTCHA a platia pravidlá ochrany osobných údajov a zmluvné podmienky spoločnosti Google.