Change manažment – obdobie zmeny

Štandardná forma realizácie kurzu je prezenčná. V prípade nepriaznivej epidemiologickej situácie bude kurz realizovaný online formou. Pracovné metódy používané v tréningových programoch na diaľku sú zvolené tak, aby sme zaistili interaktivitu, prispôsobenie obsahu potrebám účastníkov a praktické prenesenie do praxe.

CIELE

 • Zdokonaliť a rozvinúť schopnosť presadzovať a riadiť zmeny v organizácii.
 • Porozumieť dôvodom, prečo vzniká odpor voči zmenám a oboznámiť sa s postupmi, ktoré ho minimalizujú a vytvárajú vysoké šance na úspešné zvládnutie zmien.
 • Spracovať komunikačný plán alebo maticu komunikácie pre konkrétnu zmenu v organizácii.
 • Zdokonaliť komunikačné zručnosti súvisiace so zmenou.

OBSAH KURZU

Zmena – úvodné myšlienky

 • Reflexia zažitých zmien, ich priebehu a dopadov.
 • Čo by sa stalo, keby sa zmena nekonala.
 • Dôvod na zmenu, cieľ zmeny.
 • Zapojenie sa do procesu zmeny.

Psychologická stránka procesu zmeny – krivka prežívania zmeny

 • Paradigma – predstava, odmietanie zmien, odpor voči zmene.
 • Hľadanie východísk, stotožnenie sa so zmenou.

Proaktivita

 • Zmena ako ohrozenie alebo zmena ako príležitosť.
 • Čo môžem ovplyvniť.

Riadenie procesu zmeny

 • Príprava, plánovanie, transformačné štruktúry.
 • Implementácia, odmeny.

Komunikácia a motivácia v období zmeny

 • Základné pravidlá komunikácie o zmene. O čom je potrebné hovoriť?
 • Prezentácia zmeny.
 • Prekonávanie námietok voči zmene.
 • Ako nadchnúť spolupracovníkov pre zmenu?
 • Vybrané asertívne techniky na zvládanie nežiaduceho správania.

Komunikačný plán

 • Komunikačný plán.
 • Komunikačné matice.

CENA KURZU

Cena za kurz

Cena na osobu s DPH je 468€

Zľavnená cena za kurz

Cena na osobu s DPH je 444€

HARMONOGRAM

PROGRAM 1.DEŇ 2.DEŇ
Registrácia 8:45
Program 9:00 8:00
Obed 12:00 12:00
Program 13:00 13:00
Ukončenie 16:30 16:00

Aplikačná podpora od lektora v praxi

Pre účastníkov kurzu je k dispozícii možnosť následnej aplikačnej podpory formou individuálnej konzultácie/koučingu s lektorom.

Cena za jednu aplikačnú konzultáciu/koučing s lektorom (1 hodina) je 90,- EUR + DPH.
Aplikačné konzultácie/koučing sú realizované online alebo telefonicky.

Pre objednanie či viac informácií o následnom individuálnom koučingu/konzultáciách nás kontaktujte na fbe@fbe.sk, prípadne na telefónnom čísle 02/5441 8513.

Záväzná prihláška na kurz

Informácie o kurze
KurzModul
Informácie o účastnikovi kurzu

Fakturačné údaje
Kontaktná osoba
Rezervácia ubytovania

HOTEL APOLLO
Poplatok za ubytovanie uhrádza účastník individuálne na recepcii hotela.

Bez ubytovania1-lôžková izba s raňajkami (65 €)2-lôžková izba s raňajkami (80 €)
Deň vopredZ 1. na 2. deňZ 2. na 3. deň
Odoslaním tohto formulára účastník potvrdzuje, že súhlasí so zmluvnými podmienkami a že účastnícky poplatok poukáže na účet FBE Bratislava – IBAN: SK96 1100 0000 0026 2108 1463, SWIFT CODE: TATRSKBX, najneskôr do uzávierky kurzu (variabilný symbol je uvedený pri kurze, konštantný symbol: 0308).
Odoslaním formulára dávate v zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov súhlas so správou, spracovaním a uchovaním hore uvedených osobných údajov spoločnosťou FBE Bratislava, s.r.o. (so sídlom v Bratislave, Lazaretská 29, 811 09, IČO: 35752807) pre účel registrácie na uvedené školenie.
V prípade otázok nás môžete kontaktovať na tel. čísle 02/54 41 85 13 alebo e-mailom na fbe@fbe.sk.Táto stránka je chránená protokolom reCAPTCHA a platia pravidlá ochrany osobných údajov a zmluvné podmienky spoločnosti Google.