Psychológia predaja

Kurz Psychológia predaja je zameraný na zdokonalenie sa vo vytváraní príjemnej atmosféry a vybudovaní vzťahu so zákazníkom počas obchodného jednania.

 • Porozumieť psychologickým potrebám zákazníka.
 • Zdokonaliť sa v efektívnej komunikácii so zákazníkom.
 • Zdokonaliť sa vo vytváraní príjemnej atmosféry obchodného jednania a vybudovaní vzťahu so zákazníkom.
 • Zoznámiť účastníkov s technikami zrkadlenia a umožniť im vyskúšať si ich v rámci tréningu.
 • Naučiť sa identifikovať rôzne typy zákazníkov a prispôsobiť im obsah obchodného jednania.

Psychologické aspekty predaja

 • Tri línie predaja: systémová, psychologická, komunikačná.
 • Signály a indikátory.

Komunikácia so zákazníkom – verbálna komunikácia

 • Mapovanie významu slov, zámer slovných oznámení.
 • Pozitívne vyjadrovanie a prozákaznícky orientované slová.

Neverbálna komunikácia so zákazníkom

 • Význam neverbálnej komunikácie v obchode.
 • Ako sa vyhnúť tomu, aby sme bez slov komunikovali to, čo nechceme.
 • Dopad neverbálnej komunikácie na zákazníka.
 • Prvky neverbálnej komunikácie, očný kontakt, mimika, gestá, držanie tela, pohyby atď.

Identifikácia kúpnych motivácií

 • Ako identifikovať kúpne motivácie – preferencie výberu.

Identifikácia typov zákazníkov

 • Základná typológia správania zákazníkov.
 • Ako identifikovať typ správania zákazníka a aký prístup k nemu zvoliť?

Budovanie vzťahu so zákazníkom

 • Techniky zrkadlenia, verbálne a neverbálne zrkadlenie.
 • Senzorické typy zákazníkov.

Zvládanie psychickej záťaže v obchode

 • Upokojujúce a relaxačné techniky.

Bližšie informácie ohľadne ceny, možných termínov a harmonogramu školenia Vám poskytneme na e-mailovej adrese fbe@fbe.sk alebo na telefónnom čísle +421 2 54418 513.

Máte záujem o tento kurz?

Bližšie informácie ohľadne ceny, možných termínov a harmonogramu školenia Vám poskytneme na e-mailovej adrese fbe@fbe.sk alebo na telefónnom čísle +421 2 54418 513.

Kontaktujte nás

Odporúčame aj nasledovné kurzy

Dohodnite si konzultáciu

Kontaktovať