Six Sigma Black Belt Training

 • Certifikačný kurz Six Sigma Black Belt je zameraný na praktické postupy vedenia projektov zefektívňovania.
 • Účastníci pod vedením skúseného lektora aplikujú obsah na vlastné projekty.
 • Návratnosť investície do tréningu sa niekoľkonásobne vráti už počas prvého projektu.
 • Six Sigma Black Belt je zameraný na praktické postupy vedenia projektov.
 • Kurz nadväzuje na program Six Sigma Green Belt.
 • Nadstavbový tréning vedúcich projektov (Lean) Six Sigma pre absolventov Green Belt programu. 
 • 8 dní tréningu a workshopov usporiadaných do 5 modulov (2 + 2 + 2 + 1 + 1 deň)
 • Prezentácia vypracovaných projektov s vyčíslenými finančnými prínosmi.
 • Jarný modul (11.-12.4., 25.-26.4., 16.-17.5., 7.6., 26.6.2024)
 • Každý nasledujúci modul začína workshopom k zhodnoteniu úloh z predchádzajúceho modulu a končí workshopom k rozpracovaniu úloh na ďalšiu prácu na projekte.

Pracovné metódy používané v tréningových programoch sú zvolené tak, aby sme zaistili interaktivitu, prispôsobenie obsahu potrebám účastníkov a prioritne sa zamerali na prenesenie znalostí do praxe.

Kurz sa realizuje prezenčne. V individuálnych prípadoch možnosť do termínu uzávierky kurzu dohodnúť účasť online.

 • Pochopenie pokročilých štatistických nástrojov a metodológií. To zahŕňa testovanie hypotéz, návrh experimentov, regresnú analýzu a ďalšie pokročilé techniky. Cieľom je účastníkom ukázať zručnosťami na efektívnu analýzu komplexných údajov a na zlepšenie procesov.
 • Rozvíjať vodcovské schopnosti a schopnosti projektového manažmentu, čo umožňuje Black Belt-om viesť medzifunkčné tímy, stanovovať ciele projektu a riadiť udržateľné zlepšenia. Mali by byť schopní efektívne mentorovať a koučovať Green Belt-ov a členov tímu.
 • Vštepiť účastníkom strategické myslenie, ktoré zabezpečí, že Black Belt dokáže identifikovať príležitosti na zlepšenie s vysokým dopadom, uprednostniť projekty a priniesť hmatateľné obchodné výsledky. To zahŕňa schopnosť prepojiť výsledky projektu s finančnými ziskami a celkovou výkonnosťou podniku.

Podrobný popis jednotlivých krokov DMAIC pre Six Sigma Black Belt

Rozpis modulov a fáz DMAIC školenia Six Sigma Black Belt

V rámci uvedenej metodiky budú účastníci so softvérovou podporou aplikovať nástroje

 •  Projektový plán
 •  SIPOC – popis procesu
 •  Kritické požiadavky zákazníkov (CCR)
 •  X-Y matica definovania cieľov
 •  Mapovanie procesov a KPI
 •  Analýza hodnotového toku
 •  Grafické štatistické nástroje
 •  R&R – MSA – analýza systému merania
 •  t-test ANOVA (analýza rozptylu)
 •  Výpočet spôsobilosti/Sigma procesu
 •  SPC regulačné diagramy
 •  Box Plot
 •  Korelačná a multivariačná analýza
 •  Analýza času cyklu procesu, nástroje Leanu
 •  FMEA, DOE (Design of Experiments)
 •  Analýza silových polí, matica rozhodovania

 

Počas tréningov môžu účastníci využívať buď vlastný softvér (napr. Minitab), alebo „Six Sigma pre Excel“, ktorý im bude počas tréningov zapožičaný a môžu si ho zakúpiť za zľavnenú cenu.

V prípade, že účastníci kurzu Black Belt nemajú vo svojej firme k dispozícii podporu vlastného Master Black Belta, doporučuje sa objednať si externú koučingovú podporu v riešení projektu.

PROGRAM 1.DEŇ MODULU 2./3.DEŇ MODULU
Registrácia 8:45
Program 9:00 8:00
Obed 12:00 12:00
Program 13:00 13:00
Ukončenie 16:30 16:00

Pre účastníkov kurzu ponúkame možnosť následnej aplikačnej podpory formou individuálnej konzultácie s lektorom alebo formou workshopov priamo u klienta.

 

Pre objednanie alebo viac informácií nás kontaktujte na fbe@fbe.sk, prípadne na telefónnom čísle +421 2 544 185 13.

Kurzy prebiehajúce  prezenčnou formou sa konajú v Nikar Training Centre na adrese Liptovská 10, 821 09 Bratislava,  www.nikar.sk

 

Spolupráca na príprave Six Sigma tréningov

Dale K. Mize, vedúci programov Six Sigma

Business Excellence Center, University of St. Thomas a prezident Advanced Quality Engineering Inc., Minneapolis, USA. Pracoval ako Black Belt a riaditeľ zabezpečenia kvality vo firmách General Electric Lighting a Wagner Spray Tech Corp. V poslednej dobe viedol vo viac ako 100 firmách programy Six Sigma a zodpovedal za program rozvoja lektorov FBE.

 

Dan J. Sommers, certifikačný program Six Sigma Master Black Belt (MBB)

Zakladateľ The Quality Innovation Institute, USA. Pracoval 20 rokov vo firme GENERAL ELECTRIC Lighting, Cleveland, Ohio na pozíciách Black Belt, Master Black Belt a Quality Manager spoločnosti. Neskôr pôsobil v Six Sigma Academy, USA. Viedol projekty zlepšovania v mnohých krajinách pre firmy DuPont, Ford Motor Company, Textron, United Health Care, ITC Limited a Arcelor-Mittal Steel. S FBE spolupracuje v certifikačnom programe MBB.

Prihláška do kurzu

Prihlásiť sa

Kapacita kurzov je obmedzená. Účastníkov zaraďujeme v poradí podľa dátumu záväznej prihlášky.

Odporúčame aj nasledovné kurzy

Dohodnite si konzultáciu

Kontaktovať