Koučingová spätná väzba

Kurz Koučingová spätná väzba je zameraný na to ako zlepšiť alebo získať zručnosť dávať efektívnu koučingovú spätnú väzbu.

Kurz „Koučingová spätná väzba – manažér ako kouč“ je určený vedúcim pracovníkom, ktorí chcú pomocou koučingových nástrojov rozvíjať svojich spolupracovníkov. Pomocou dobre realizovanej koučingovej spätnej väzby je možné dosiahnuť lepšie pracovné alebo obchodné výsledky jednotlivcov alebo tímov.

 • Zlepšiť alebo získať zručnosť dávať efektívnu koučingovú spätnú väzbu.
 • Zdokonaliť alebo naučiť manažérov viesť „koučingový“ rozhovor.
 • Zdokonaliť sa v motivačnom vyznení rozhovorov.

Miesto koučingu a koučingovej spätnej väzby v systéme riadenia

 • Rozvoj spolupracovníkov, zapracovanie, tréningy, koučing, kontrola výkonov.
 • Miesto koučingu v praxi manažéra, úskalia koučingu vedeného manažérom.

Koncept koučingu

 • Koučing ako nástroj rozvoja a motivácie spolupracovníkov, koučing – koučingovou formou vedená spätná väzba zameraná na získanie zručnosti, koučing zameraný na zvládnutie roly, koučing zameraný na rozvoj osobnosti.

Príprava koučingu – rozhovorov s koučingovou spätnou väzbou

 • Ciele a stratégia a ako ich koučingom dosiahnuť.

Vedenie koučingového rozhovoru na základe pozorovaného výkonu

 • Štruktúra koučingového rozhovoru, spýtať sa na názor koučovaného na svoj výkon, okomentovať jeho postrehy, informovať o výkone, „vypichnúť“ dôležité – silné stránky, poskytnúť efektívnu spätnú väzbu, vybrať 3 konkrétne úlohy a spoločne stanoviť ciele individuálneho rozvoja, pozitívne zakončiť rozhovor.

Pravidlá koučingového rozhovoru

 • Hodnotiť výkon, byť stručný, vyjadrovať sa vecne a presne, dbať na motiváciu.

Poskytovanie spätnej väzby

 • Pozitívne usmerňovanie a technika koučingových otázok.

Podporné komunikačné techniky

 • Prekonávanie námietok niektorých koučovaných.

Máte záujem o tento kurz?

Bližšie informácie ohľadne ceny, možných termínov a harmonogramu školenia Vám poskytneme na e-mailovej adrese fbe@fbe.sk alebo na telefónnom čísle +421 2 54418 513.

Kontaktujte nás

Odporúčame aj nasledovné kurzy

Dohodnite si konzultáciu

Kontaktovať