Zavedenie systému riadenia podporujúceho neustále zlepšovanie

Vízia klienta

Vedenie závodu významného výrobcu automobilov si po úspešnom období rastu stanovilo cieľ lepšie využiť potenciál svojich zamestnancov pre neustále zlepšovanie procesov a tým si posilniť aj svoju pozíciu v rámci koncernu pre získanie nových projektov. Úzke miesto nebolo v konkrétnych nástrojoch zlepšovania, ale v motivácií ľudí ovplyvnenej systémom, ktorí sa stal prekážkou iniciatív neustáleho zlepšovania efektívnosti firmy.

Riešenie

Podpora FBE spočívala v assessmente kultúry a organizačných prvkov firmy podľa modelu „High Performance Business Systems“, s ktorým sme mali skúsenosti v spolupráci s našimi partneri v USA a U.K. Po individuálnych a skupinových stretnutiach od úrovne predstavenstva po vybraných výkonných zamestnancov boli na workshopoch s prierezovými tímami identifikované systémové príčiny a navrhnuté opatrenia. Tie boli zamerané na prenesenie filozofie neustáleho zlepšovania do života firmy na všetkých úrovniach. FBE sa následne stalo pre firmu aj strategickým partnerom v realizácii dlhodobých rozvojových programov, zdokonaľovaní motivačného systému a pre štandardizáciu výrobného systému. Aj cez tieto svoje strategické iniciatívy si náš klient už počas dlhého obdobia neustále posilňuje postavenie lídra v stredoeurópskom regióne v kvalite a efektivite výroby náročných produktov.

Daniel Laco

Dohodnite si konzultáciu

Kontaktovať