Motivácia zamestnancov

Kurz Motivácia zamestnancov je zameraný na to ako efektívne hľadať motivačné faktory pre zamestnancov.

Vedieť správne motivovať zamestnancov je jedným zo základných predpokladov úspešného fungovania firmy. Sú veci, ktoré sú pre zamestnancov dôležitejšie ako peniaze. Zvýšenie mzdy je krátkodobá motivácia. Čo ponúknuť ľuďom, aby ich motivácia bola dlhodobejšia? Ako na to, ponúka kurz „Motivácia zamestnancov – ako môže personalista ovplyvniť motiváciu zamestnancov“.

 • Efektívne hľadať motivačné faktory pre zamestnancov.
 • Zdokonaliť sa v motivačných procesoch (spokojnosť, pozitívny prístup, motivovanosť).
 • Zdokonaliť sa v internom PR o motivácii.
 • Správnou motiváciou minimalizovať fluktuáciu zamestnancov.

Čo prezívajú členovia môjho tímu na neplánovanom home office? Ako byť kolegom na pri dištančnej spolupráci nie len šéfom, ale aj oporou a motivátorom. Rozdiel je vo výsledku.

 • Čo aktuálne prežívajú moji pracovníci, čo to v nich vyvoláva
 • Možnosti motivácie na diaľku
 • Líder/manažér ako opora pre svoj tím – dôležitosť podpory a sociálneho kontaktu na diaľku
 • Moje vnútorné zdroje a vnútorné zdroje mojich pracovníkov – využitie našich schopností a skúsenosti z minulosti pri novej neštandardnej/stresovej/diskomfortnej situácii
 • Emócie pracovníkov a ako na ne reagovať, ako pomôcť prekonať negatívne emócie
 • Práca s vlastnou emóciou
 • Nástroje, ktoré môžem použiť
 • Interakcia s účastníkmi a odpovedanie na otázky

Technické predpoklady:
Pre realizáciu kurzu je možné využiť on-line platformu zákazníka, prípadne platformu Zoom.
Pre účasť je potrebné internetové pripojenie s kamerou, mikrofónom a reproduktorom (napr. laptop).

Bližšie informácie ohľadne ceny, možných termínov a harmonogramu školenia Vám poskytneme na e-mailovej adrese fbe@fbe.sk alebo na telefónnom čísle +421 2 54418 513.

Máte záujem o tento kurz?

Bližšie informácie ohľadne ceny, možných termínov a harmonogramu školenia Vám poskytneme na e-mailovej adrese fbe@fbe.sk alebo na telefónnom čísle +421 2 54418 513.

Kontaktujte nás

Odporúčame aj nasledovné kurzy

Dohodnite si konzultáciu

Kontaktovať