Vedenie ľudí v agilnom prostredí

Kurz Vedenie ľudí v agilnom prostredí je zameraný na osvojenie si prinípov tohto druhu riadenia a ako rozvinúť  u seba charakteristiky agilného lídra.

Agilný prístup je súhrnom praktík, metód a nástrojov, ktoré prinášajú do organizácie väčšiu dynamiku, otvorenosť k zmenám, flexibilitu a spoluprácu. Ich plné využitie si však vyžaduje nové osobné nastavenie a špecifický prístup k vedeniu spolupracovníkov. Ako naplniť tieto výzvy a stať sa dobrým agilným lídrom? Dozviete sa na tomto kurze.

 • Naučiť sa, ako viesť agilné tímy.
 • Rozvinúť u seba charakteristiky agilného lídra.
 • Osvojiť si princípy agilného vedenia.
 • Posilniť svoje zručnosti pre agilný leadership.

Agilný prístup

 • Čo je to agilný prístup, východiská a rozdiel medzi tradičným a agilným prístupom
 • Analýza našej organizácie a môjho tímu – ako na tom z pohľadu agility sme

Ja a agilita

 • Mindset pre agilitu, rastové nastavenie, otvorenosť k zmenám, proaktivita, ochota učiť sa
 • Osobná SWOT analýza

Kľúčové zručnosti lídra pre efektivitu v agilnom prostredí

 • Future skills agilného lídra

„MOMENTY PRAVDY“ v praxi agilného lídra

Princípy agilného vedenia spolupracovníkov

 • Zladené porozumenie očakávaní a zmyslu úloh
 • Kolaboratívny prístup a flexibilita pri hľadaní riešení
 • Pravidlá spolupráce a cielenie na výsledok

Podpora agilného myslenia

 • Podpora experimentovania a flexibility v myslení
 • Rastieme spolu – učenie sa v agilnom tíme

Tri piliere motivácie v agilnom prostredí

 • Autonómia
 • Majstrovstvo
 • Zmysel
PROGRAM 1.DEŇ
Registrácia 8:45
Program 9:00
Obed 12:00
Program 13:00
Ukončenie 16:30

Kurzy prebiehajúce  prezenčnou formou sa konajú v Nikar Training Centre na adrese Liptovská 10, 821 09 Bratislava,  www.nikar.sk

 

Prihláška do kurzu

Prihlásiť sa

Kapacita kurzov je obmedzená. Účastníkov zaraďujeme v poradí podľa dátumu záväznej prihlášky.

Odporúčame aj nasledovné kurzy

Dohodnite si konzultáciu

Kontaktovať