Agilný Leadership

Kurz Agilný Leadership je zameraný na osvojenie si prinípov tohto druhu riadenia a ako rozvinúť  u seba charakteristiky agilného lídra.

Agilný prístup je súhrnom praktík, metód a nástrojov, ktoré prinášajú do organizácie väčšiu dynamiku, otvorenosť k zmenám, flexibilitu a spoluprácu. Ich plné využitie si však vyžaduje nové osobné nastavenie a špecifický prístup k vedeniu spolupracovníkov. Ako naplniť tieto výzvy a stať sa dobrým agilným lídrom? Dozviete sa na tomto kurze.

Štandardná forma realizácie kurzu je prezenčná. V prípade nepriaznivej epidemiologickej situácie bude kurz realizovaný online formou. Pracovné metódy používané v tréningových programoch na diaľku sú zvolené tak, aby sme zaistili interaktivitu, prispôsobenie obsahu potrebám účastníkov a praktické prenesenie do praxe.

CIELE

 • Naučiť sa, ako viesť agilné tímy.
 • Rozvinúť u seba charakteristiky agilného lídra.
 • Osvojiť si princípy agilného vedenia.
 • Posilniť svoje zručnosti pre agilný leadership.

OBSAH KURZU

Agilný prístup

 • Čo je to agilný prístup, východiská a rozdiel medzi tradičným a agilným prístupom
 • Analýza našej organizácie a môjho tímu – ako na tom z pohľadu agility sme

Ja a agilita

 • Mindset pre agilitu, rastové nastavenie, otvorenosť k zmenám, proaktivita, ochota učiť sa
 • Osobná SWOT analýza

Kľúčové zručnosti lídra pre efektivitu v agilnom prostredí

 • Future skills agilného lídra

„MOMENTY PRAVDY“ v praxi agilného lídra

Princípy agilného vedenia spolupracovníkov

 • Zladené porozumenie očakávaní a zmyslu úloh
 • Kolaboratívny prístup a flexibilita pri hľadaní riešení
 • Pravidlá spolupráce a cielenie na výsledok

Riadenie cieľov a efektivita

 • Ako formulovať ciele v agilnom prostredí
 • Ako dávať spätnú väzbu
 • Koordinácia tímu pri agilnom riadení

Podpora agilného myslenia

 • Podpora experimentovania a flexibility v myslení
 • Rastieme spolu – učenie sa v agilnom tíme

Tri piliere motivácie v agilnom prostredí

 • Autonómia
 • Majstrovstvo
 • Zmysel

CENA KURZU

Cena za kurz

Cena na osobu s DPH je 708€

Zľavnená cena za kurz

Cena na osobu s DPH je 648€

HARMONOGRAM

PROGRAM 1.DEŇ 2.DEŇ
Registrácia 8:45
Program 9:00 8:00
Obed 12:00 12:00
Program 13:00 13:00
Ukončenie 16:30 16:00

Záväzná prihláška na kurz

  Informácie o kurze
  KurzModul
  Informácie o účastnikovi kurzu

  Fakturačné údaje
  Kontaktná osoba
  Forma kurzu
  zúčastním sa len onlinezúčastním sa len prezenčneakceptujem obidve formy
  Rezervácia ubytovania

  HOTEL APOLLO
  Poplatok za ubytovanie uhrádza účastník individuálne na recepcii hotela.

  Bez ubytovania1-lôžková izba s raňajkami (75 €)2-lôžková izba s raňajkami (95 €)
  Deň vopredZ 1. na 2. deňZ 2. na 3. deň
  Odoslaním tohto formulára účastník potvrdzuje, že súhlasí so zmluvnými podmienkami a že účastnícky poplatok poukáže na účet FBE Bratislava – IBAN: SK96 1100 0000 0026 2108 1463, SWIFT CODE: TATRSKBX, najneskôr do uzávierky kurzu (variabilný symbol je uvedený pri kurze, konštantný symbol: 0308).
  Ak sa prihlásený nemôže dostaviť z vážnych dôvodov, kurzu sa môže zúčastniť náhradník.
  V prípade neúčasti alebo zrušenia objednávky po uzávierke kurzu, prihlásený účastník uhradí poplatok za kurz v plnej výške a dostane študijné materiály.
  Pri zrušení objednávky do uzávierky kurzu je storno poplatok 50 % z ceny za kurz.
  Odoslaním formulára dávate v zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov súhlas so správou, spracovaním a uchovaním hore uvedených osobných údajov spoločnosťou FBE Bratislava, s.r.o. (so sídlom v Bratislave, Lazaretská 29, 811 09, IČO: 35752807) pre účel registrácie na uvedené školenie.
  V prípade otázok nás môžete kontaktovať na tel. čísle 02/54 41 85 13 alebo e-mailom na fbe@fbe.sk.  Táto stránka je chránená protokolom reCAPTCHA a platia pravidlá ochrany osobných údajov a zmluvné podmienky spoločnosti Google.