Výsledky hľadania:
  • Kurzy [5]
  • Služby [0]
  • Články [12]
  • Iné podstránky [0]
  • Lektori [0]
Služby [0]
Články [12]
19.03.2021

Osobná efektivita pri práci z domu (online)


Ako si poradiť, keď sa z našej izby stala kancelária.

Zobraziť
10.08.2020

Školenie KVALITA – EFEKTIVITA – PRODUKTIVITA


Článok o úspešnom zavádzaní kvality - efektivity - produktivity do firemnej kultúry v Marel Slovakia

Zobraziť
05.11.2023

Lean Office


Lean podnecuje tvorivosť a inovatívnosť zamestnancov, ktorí sa zapájajú do riešenia problémov, navrhovania zmien a implementácie nápadov na zlepšenie procesov.

Zobraziť
03.11.2023

Efektívne „Lean Office“ prostredie a eliminácia troch kľúčových plytvaní


Komplexita procesov v office prostredí je široká a náročná na identifikáciu jednotlivých plytvaní. O to je dôležitejšie sa týmito procesmi zaoberať. Aby sme znížili plytvanie v kancelárii, musíme najprv vedieť, ktoré to sú a ako sa prejavujú.

Zobraziť
31.07.2023

Projektové riadenie


Projektové riadenie je súbor metód, postupov, nástrojov a techník, ktoré sa používajú na riadenie projektov od ich začiatku až po ich ukončenie.

Zobraziť
30.08.2023

Neustále zlepšovanie


Neustále zlepšovanie je v dnešnej rýchlo sa meniacej spoločnosti kľúčovým faktorom pre dosiahnutie osobného aj profesionálneho úspechu.

Zobraziť
31.07.2023

Logistika


Logistika je oblasť riadenia, ktorá sa zaoberá efektívnym a účinným pohybom a správou materiálov, tovarov a informácií.

Zobraziť
31.07.2023

Six Sigma Yellow Belt


Yellow Belt je stupeň alebo úroveň certifikácie v rámci Six Sigma a Lean Six Sigma metód.

Zobraziť
11.05.2023

Milkrun


Milkrun je logistická stratégia, ktorá sa používa v priemyselných výrobných procesoch na zabezpečenie efektívneho a spoľahlivého doručovania materiálov a súčiastok do výrobných zariadení.

Zobraziť
24.07.2023

Process Mapping


Process Mapping je metóda, ktorá sa používa na vizuálne zobrazenie a analyzovanie procesov v organizácii.

Zobraziť
22.07.2023

Pareto


Pareto je analýza a princíp, ktorý sa používa na identifikáciu a prioritizáciu hlavných problémov alebo príčin v rámci daného systému.

Zobraziť
17.07.2023

MTM (Methods-Time Measurement)


MTM (Methods-Time Measurement) je  metóda určená pre výpočet pracovného času.

Zobraziť
Zobraziť viac
Iné podstránky [0]
Lektori [0]

Dohodnite si konzultáciu

Kontaktovať