Poziciovanie spoločnosti a produktov

V rámci strategických workshopov sa identifikujú sily konkurenčného prostredia pre vybrané produkty. Analyzujú sa ich zdroje a intenzita podľa osvedčenej metodiky. Na základe analýzy sa určí celková stratégia a čiastkové stratégie ako sa skupiny produktov majú vysporiadať so silami konkurenčného prostredia. Pre produkty sa definuje ich „Value proposition“. Tímy zostavia mapu systému aktivít, overia ich súlad so strategickou pozíciou a vytvoria akčný plán pre dosiahnutie stanovených cieľov.

Skúsenosti s uvedeným postupom sme získali v projektoch s našimi klientami – rastúcimi spoločnosťami, ale aj v zavedených automobilových, telekomunikačných, IT a finančných službách, kde firmy inovovali portfólio svojich produktov v dôsledku meniacej sa situácie na trhu a nových technologických príležitostí.

Rozprávajme sa o Vašej stratégii

Kontaktovať