Profesionálny benchmarking

Kurz Profesionálny benchamrking je zameraný na to ako správne porovnávať výkon firmy ku konkurencií a ako využiť tieto poznatky.

 • Účastníci pod vedením skúseného lektora aplikujú obsah najmä pomocou workshopov.
 • Top lektori s praxou a experti vo svojej oblasti.
 • Vysoká miera spokojnosti účastníkov kurzu.
 • Ako robiť benchmarking správne a kedy nám prinesie aj skutočné výsledky? Aký je rozdiel medzi „obkukávaním“ a skutočným benchmarkingom? V čom robia firmy najčastejšie chyby pri snahe o benchmarking?
 • Kurz je určený každému, kto to s benchmarkingom myslí vážne. Benchmarking je systematický proces, ktorý Vás dovedie k cieľu, ak dodržíte jeho pravidlá. To, že sa stal od 90. rokov minulého storočia pomerne „otrepaným“ nástrojom, je spôsobené hlavne jeho neodborným vykonávaním. Ak sa chcete vyhnúť nedostatočným výsledkom, polovičným domnienkam namiesto presného vyhodnotenia a suchým konštatovaniam namiesto akcií, počas školenia profesionálneho benchmarkingu si za pomoci mnohých príkladov a prípadových štúdii nastavíte svoj proces pre ďalšie využitie vo firme.
 • Celý kurz je vedený workshopovou formou a účastníci kurzu budú na jeho konci schopní vykonávať profesionálny benchmarking v rôznych formách.

Nastavenie benchmarkingového procesu vo firme

 • Čo je benchmarking a prečo ho potrebujeme?
 • Učiaca sa organizácia, príklady dobrej praxe a networking.
 • Typy benchmarkingu.
 • Benchmarking ako systematický proces.
 • Hľadanie benchmarkingových partnerov.

Benchmarkingová návšteva a jej aplikácia

 • Benchmarkingový dotazník a zber dát.
 • Nastavenie a priebeh benchmarkingovej návštevy.
 • Vyhodnocovanie výsledkov a akcie.
 • QFD (Quality Function Deployment) ako nástroj benchmarkingu.

Bližšie informácie ohľadne ceny, možných termínov a harmonogramu školenia Vám poskytneme na e-mailovej adrese fbe@fbe.sk alebo na telefónnom čísle +421 2 54418 513.

Máte záujem o tento kurz?

Bližšie informácie ohľadne ceny, možných termínov a harmonogramu školenia Vám poskytneme na e-mailovej adrese fbe@fbe.sk alebo na telefónnom čísle +421 2 54418 513.

Kontaktujte nás

Odporúčame aj nasledovné kurzy

Dohodnite si konzultáciu

Kontaktovať