Manažérske analýzy v Power BI

Kurz Manažérske analýzy v Power BI je určený najmä pre manažérov, ktorí chcú využívať nástroje digitalizácie pre lepšiu vizualizáciu a každodenné rozhodovanie na základe dát a ušetriť čas pri tvorbe zostáv a reportov, či už v rámci líniového alebo projektového riadenia. Ide spravidla o zadávateľov, ktorí definuju vývojovému tímu požiadavky na pripojenie, funkcionalitu, zabezpečenie a prevádzku technického riešenia, v tomto prípade Power BI.

 • Účastníci pod vedením skúseného lektora aplikujú obsah najmä pomocou simulácií a príkladov z praxe.
 • Top lektori s praxou a experti vo svojej oblasti.
 • Vysoká miera spokojnosti účastníkov kurzu.

Kurz sa realizuje prezenčne. V individuálnych prípadoch možnosť do termínu uzávierky kurzu dohodnúť účasť online.

Forma realizácie kurzu je prezenčná alebo online (prípadne obe formy).

 • Získať komplexný prehľad o vhodnosti použitia Power BI tak, aby z pozície zadávateľa mohli špecifikovať požiadavky riešenia pre vývojový tím.
 • Pochopiť modelový postup prípravy dát, ich čistenia a transformácie, vrátane využitia AI funkcií (Artificial Intelligence).
 • Aplikovať princípy dátovej architektúry na koncepčné vytvorenie modelu.
 • Vizualizovať cieľový stav v podobe obrazoviek (tzv. wireframes).

Školenie je určené pre každého, kto chce vo firme začať používať zmysluplnú digitalizáciu pre lepšie každodenné rozhodovanie na základe dát a ušetriť čas pri tvorbe zostáv a reportov, či už v rámci líniového alebo projektového riadenia. Na kurz je potrebné prísť s nainštalovanou skúšobnou alebo platenou verziou Power BI desktop, prípadne sa dohodnúť sa skupinovej práci s kolegami v rámci skupiny.

Možnosti Power BI

 • Prvotné nastavenie Power BI a orientácia v programe.
 • Podporované formáty a import dát.
 • Oprávnenia užívateľa.

 

Dátový model

 • Dátové a Lookup tabule.
 • Vypočítané stĺpce (Calculated Columns).
 • Mierky (Measures).
 • AI funkcie – Q&A setup pre inteligentné vyhľadávanie.

Zostava

 • Možnosti vizualizácie – interaktívne grafy, slidery, zoznamy, KPI, mapy a iné.
 • Príprava obrazoviek (tzv. wireframes) pre koncepčné zadanie.

 

Ukážky využitia dashboardov v praxi

 • Ukážky dashboardov pre projektové, finančné a procesné riadenie.
 • Ukážka AI funkcií – Key Influencers, Smart Narrative, Decomposition Tree.
 • Praktické precvičenie formulovania funkčných, legislatívnych a prevádzkových požiadaviek (tzv. requirements) zadávateľa pre vývojový tím.

 

Power BI je cloudová technológia od Microsoftu, ktorá umožňuje jednoduchým spôsobom analyzovať a vizualizovať dáta. Služba obsahuje sadu nástrojov, ktorá umožňuje používateľom samostatne analyzovať podnikové dáta a vytvárať reporty, štatistiky alebo prehľady.

PROGRAM 1.DEŇ
Registrácia 8:45
Program 9:00
Obed 12:00
Program 13:00
Ukončenie 16:30

Pre účastníkov kurzu ponúkame možnosť následnej aplikačnej podpory formou individuálnej konzultácie s lektorom alebo formou workshopov priamo u klienta.

 

Pre objednanie alebo viac informácií nás kontaktujte na fbe@fbe.sk, prípadne na telefónnom čísle +421 2 544 185 13.

Kurzy prebiehajúce  prezenčnou formou sa konajú v Nikar Training Centre na adrese Liptovská 10, 821 09 Bratislava,  www.nikar.sk

 

Prihláška do kurzu

Prihlásiť sa

Kapacita kurzov je obmedzená. Účastníkov zaraďujeme v poradí podľa dátumu záväznej prihlášky.

Odporúčame aj nasledovné kurzy

Dohodnite si konzultáciu

Kontaktovať