Manažérske analýzy v Power BI

Kurz Manažérske analýzy v Power BI je zameraný na ukážku ako efektívne využívať softvér Power BI pri riadení.

 • Účastníci pod vedením skúseného lektora aplikujú obsah najmä pomocou simulácií a príkladov z praxe.
 • Top lektori s praxou a experti vo svojej oblasti.
 • Vysoká miera spokojnosti účastníkov kurzu.

Forma realizácie kurzu je prezenčná alebo online (prípadne obe formy).
Pracovné metódy používané v tréningových programoch sú zvolené tak, aby sme zaistili interaktivitu, prispôsobenie obsahu potrebám účastníkov a prioritne sa zamerali na prenesenie znalostí do praxe.

CIELE

 • Vyskúšať si modelový postup prípravy dát, ich čistenia a transformácie.
 • Aplikovať princípy dátovej architektúry na vytvorenie dátového modelu.
 • Využiť nástroje Power BI na získanie hlbšieho prehľadu: vzťahy medzi zdrojmi údajov, vypočítané stĺpce, ako aj mierky – measures.
 • Vizualizovať dáta do prehľadných tabulí (dashboardov).
 • Publikovať zostavy pre rôzne cieľové skupiny v organizácii.

OBSAH KURZU

Školenie je určené pre každého, kto chce vo firme začať používať zmysluplnú digitalizáciu pre lepšie každodenné rozhodovanie na základe dát a ušetriť čas pri tvorbe zostáv a reportov, či už v rámci líniového alebo projektového riadenia. Na kurz je potrebné prísť s nainštalovanou skúšobnou alebo platenou verziou Power BI desktop, prípadne sa dohodnúť sa skupinovej práci s kolegami v rámci skupiny.

Nastavenie služby a získanie údajov

 • Prvotné nastavenie Power BI a orientácia v programe.
 • Podporované formáty a import dát.
 • Oprávnenia užívateľa.
 • Praktická aplikácia prípravy dát, čistenia a transformácie v Power BI.

Vytvorenie dátového modelu

 • Dátové a Lookup tabule.
 • Koncept primárnych a cudzích kľúčov.
 • Vypočítané stĺpce (Calculated Columns).
 • Mierky (Measures).
 • Praktická aplikácia vytvorenia dátového modelu.

Vizualizácia zostavy

 • Možnosti vizualizácie – interaktívne grafy, slidery, zoznamy, KPI, mapy a iné.
 • Úprava vizuálu – podmienené formátovanie, filtrácia, tooltipy.
 • What-if analýza na príklade modelovania zmeny cenovej hladiny produktu.
 • Praktická aplikácia vytvorenia vizuálu pre zostavu.

Publikovanie zostavy a ukážky využitia dashboardov v praxi

 • Publikovanie zostavy a možnosti jej zdieľania.
 • Nastavenie oprávnení.
 • Ukážky dashboardov pre projektové, finančné a procesné riadenie.

 

Počujete o Power BI prvýkrát? Power BI je cloudová technológia od Microsoftu, ktorá umožňuje jednoduchým spôsobom analyzovať a vizualizovať dáta. Služba obsahuje sadu nástrojov, ktorá umožňuje používateľom samostatne analyzovať podnikové dáta a vytvárať reporty, štatistiky alebo prehľady.

LEKTORI

CENA KURZU

Cena za kurz

Cena na osobu s DPH je 276€

Zľavnená cena za kurz

Cena na osobu s DPH je 252€

HARMONOGRAM

PROGRAM 1.DEŇ
Registrácia 8:45
Program 9:00
Obed 12:00
Program 13:00
Ukončenie 16:30

Aplikačná podpora od lektora v praxi

Pre účastníkov kurzu je k dispozícii možnosť následnej aplikačnej podpory formou individuálnej konzultácie s lektorom. Odporúčaný rozsah je 2-3 konzultácie.

Cena za jednu aplikačnú konzultáciu s lektorom (1 hodina) je 150,- EUR + DPH.
Aplikačné konzultácie sú realizované online.

Pre objednanie či viac informácií o následných individuálnych konzultáciách nás kontaktujte na fbe@fbe.sk, prípadne na telefónnom čísle 02/5441 8513.

Záväzná prihláška na kurz

  Informácie o kurze
  KurzModul
  Informácie o účastnikovi kurzu

  Fakturačné údaje
  Kontaktná osoba
  Forma kurzu
  zúčastním sa len onlinezúčastním sa len prezenčneakceptujem obidve formy
  Rezervácia ubytovania

  HOTEL APOLLO
  Poplatok za ubytovanie uhrádza účastník individuálne na recepcii hotela.

  Bez ubytovania1-lôžková izba s raňajkami (75 €)2-lôžková izba s raňajkami (95 €)
  Deň vopredZ 1. na 2. deňZ 2. na 3. deň
  Odoslaním tohto formulára účastník potvrdzuje, že súhlasí so zmluvnými podmienkami a že účastnícky poplatok poukáže na účet FBE Bratislava – IBAN: SK96 1100 0000 0026 2108 1463, SWIFT CODE: TATRSKBX, najneskôr do uzávierky kurzu (variabilný symbol je uvedený pri kurze, konštantný symbol: 0308).
  Ak sa prihlásený nemôže dostaviť z vážnych dôvodov, kurzu sa môže zúčastniť náhradník.
  V prípade neúčasti alebo zrušenia objednávky po uzávierke kurzu, prihlásený účastník uhradí poplatok za kurz v plnej výške a dostane študijné materiály.
  Pri zrušení objednávky do uzávierky kurzu je storno poplatok 50 % z ceny za kurz.
  Odoslaním formulára dávate v zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov súhlas so správou, spracovaním a uchovaním hore uvedených osobných údajov spoločnosťou FBE Bratislava, s.r.o. (so sídlom v Bratislave, Lazaretská 29, 811 09, IČO: 35752807) pre účel registrácie na uvedené školenie.
  V prípade otázok nás môžete kontaktovať na tel. čísle 02/54 41 85 13 alebo e-mailom na fbe@fbe.sk.  Táto stránka je chránená protokolom reCAPTCHA a platia pravidlá ochrany osobných údajov a zmluvné podmienky spoločnosti Google.