Spokojnosť zamestnancov a pozicioning firmy na pracovnom trhu

Klientom je spoločnosť, ktorá vyrába zariadenia a technologické celky pre potravinársky priemysel. Je situovaná v Nitre a s príchodom novej automobilky do regiónu, bola ako hrozba identifikovaný možný odliv kvalifikovaných pracovníkov a ťažšie podmienky na získanie nových zamestnancov pre stále rozširujúcu sa výrobu.

U klienta sme realizovali sériu workshopov, zameraných na vytvorenie série opatrení, ktoré mali za cieľ: zlepšenie vnímania a spokojnosti zamestnancov a zlepšenie pozície firmy na pracovnom trhu.

Opatrenia, ktoré boli výsledkom workshopov zasahovali celú radu oblasti: zlepšenie pracovného prostredia, úpravu systému benefitov, posilnenie internej komunikácie o benefitoch a výhodách práce v tejto spoločnosti. Zároveň sa pripravila aj komunikačná stratégia na zvýšenie atraktivity firmy ako zamestnávateľa v danom regióne. Ďalším prvkom bol rozvojový program s názvom „Chceme byť dobrý zamestnávateľ“ pre všetky úrovne riadenia s praktickým a diferencovaným obsahom. Cieľom rozvojového programu bolo dostať stratégiu internej komunikácie do života a posunúť manažérsky štýl tak aby zlepšila firemná kultúra.

Dušan Číčel

Rozprávajme sa ako zlepšiť spokojnosť u Vás

Kontaktovať