Tréning trénerov

Kurz Tréning trénerov je zameraný na rozvinutie zručnosti účastníkov potrebných k efektívnemu vedeniu interných školení.

 • Rozvinúť zručnosti účastníkov potrebné k efektívnemu vedeniu interných školení.
 • Naučiť účastníkov zrozumiteľne vysvetľovať odbornú problematiku.
 • Rozvinúť názornosť a praktickú prácu, dosahovanie porozumenia a jeho overovanie.
 • Naučiť sa ako zaujať a aktivizovať účastníkov tréningu a efektívne sledovať cieľ školenia.
 • Naučiť sa využívať interaktívne metódy práce so skupinou, viesť diskusiu, zadávať inštrukcie a pod.
 • Posilniť schopnosti účastníkov v zvládaní skupinovej dynamiky a náročných situácií na školení.

Rola a úloha trénera, základné kompetencie a štýly

 • Rola a úlohy lektora
 • Špecifiká pri vzdelávaní dospelých

Ako sa pripraviť na vedenie efektívneho školenia/tréningu

 • Stanovenie (a priebežné sledovanie) cieľov školenia
 • Analýza poslucháčov/publika
 • Štruktúra školenia, časový harmonogram, udržanie dynamiky v priebehu školenia
 • Ako zabezpečiť dosiahnutie stanovených cieľov školenia

Metodické postupy

 • Vizuálne pomôcky
 • Práca s flipchartom
 • Prezentácia a práca s materiálmi pre účastníkov

Vedenie školenia/tréningu

 • Techniky vedenia školenia/tréningu
 • Techniky zrozumiteľného vysvetľovania odborného obsahu
 • Techniky priebežného overovania porozumenia
 • Aktivizácia účastníkov a práca so skupinou
 • Práca s otázkami, pripomienkami a námietkami účastníkov
 • Pravidlá vedenia efektívneho školenia/tréningu

Identifikácia najčastejších chýb a ako sa ich vyvarovať

Zvládanie náročných situácií

 • Práca s opačným názorom účastníkov školenia
 • Neštandardné správanie účastníkov (pasivita, rušenie, negativizmus, agresívny účastník, ap.)
 • Práca s vlastnou trémou

Bližšie informácie ohľadne ceny, možných termínov a harmonogramu školenia Vám poskytneme na e-mailovej adrese fbe@fbe.sk alebo na telefónnom čísle +421 2 54418 513.

Máte záujem o tento kurz?

Bližšie informácie ohľadne ceny, možných termínov a harmonogramu školenia Vám poskytneme na e-mailovej adrese fbe@fbe.sk alebo na telefónnom čísle +421 2 54418 513.

Kontaktujte nás

Odporúčame aj nasledovné kurzy

Dohodnite si konzultáciu

Kontaktovať