Zákaznícky orientovaná komunikácia

Kurz Zákaznícky orientovaná komunikácia je zameraný na zdokonalenie a naučenie účastníkov profesionálne komunikovať so zákazníkmi spoločnosti.

 • Zdokonaliť a naučiť účastníkov profesionálne komunikovať so zákazníkmi spoločnosti.
 • Intenzívne rozvíjať u účastníkov postoj zákazníckej orientácie.
 • Rozvinúť u účastníkov ústretový, na riešenie potreby zákazníka orientovaný spôsob komunikácie.
 • Precvičiť základné typy rozhovorov so zákazníkom v rámci modelových situácií.

Zákaznícka orientácia – budovanie partnerského vzťahu s klientom

 • očakávania a potreby klientov
 • technická a osobná stránka orientácie na klienta

Základné princípy profesionálne osobného kontaktu

 • vytváranie profesionálneho dojmu
 • profesionálna komunikácia a zrozumiteľné vyjadrovanie

Komunikačná hra (úvodné zážitkové cvičenie s podrobnou analýzou zameranou na porozumenie v komunikácii a na aktívne počúvanie)

Profesionálna komunikácia

 • verbálna komunikácia a aktívne počúvanie
 • neverbálna komunikácia a jej význam v osobnom kontakte so zákazníkom
 • technika vysvetľovania, technika kladenia otázok, technika parafrázovania
 • pozitívne formulácie, formulácie orientované na zákazníka

Tréning štandardných rozhovorov

 • porozumenie zadania a riešenie zadania /potreby zákazníka
 • riešenie nedorozumení, poskytovanie informácií
 • riešenie oprávnenej reklamácie

Zvládanie pripomienok a námietok od zákazníkov

 • typy pripomienok, technika zvládania pripomienok

Ťažké situácie v kontakte so zákazníkom a ich profesionálne zvládnutie

 • zvládnutie nahnevaného zákazníka a jeho emócií
 • zvládanie vlastných emócií
 • riešenie neoprávnených reklamácií a požiadaviek
 • vybrané asertívne techniky

Bližšie informácie ohľadne ceny, možných termínov a harmonogramu školenia Vám poskytneme na e-mailovej adrese fbe@fbe.sk alebo na telefónnom čísle +421 2 54418 513.

Máte záujem o tento kurz?

Bližšie informácie ohľadne ceny, možných termínov a harmonogramu školenia Vám poskytneme na e-mailovej adrese fbe@fbe.sk alebo na telefónnom čísle +421 2 54418 513.

Kontaktujte nás

Odporúčame aj nasledovné kurzy

Dohodnite si konzultáciu

Kontaktovať