Optimalizácia procesov neurónovými sieťami

Kurz Optimalizácia procesov neurónovými sieťami je zameraný na porozumenie základom AI a jej využitie v reálnych procesoch spoločnosti.

  • Účastníci pod vedením skúseného lektora aplikujú obsah najmä pomocou cvičení a príkladov z praxe.
  • Top lektori s praxou a experti vo svojej oblasti.
  • Vysoká miera spokojnosti účastníkov kurzu.

Štandardná forma realizácie kurzu je online.

  • Porozumenie základným princípom umelej inteligencie (počítačového učenia) a spôsobom ich využitia v reálnych procesoch spoločnosti.
  • Podľa zrelosti spoločnosti z pohľadu nasádzania smart riešení môžu byť rozdielne aj cieľové skupiny. V prípade spoločností začínajúcich s digitalizáciou a nasádzaním smart riešení je vhodnou cieľovou skupinou manažment s možnosťou rozhodovať. V prípade pokročilejších spoločností sú cieľovou skupinou odborní pracovníci so zameraním na riadenie a zlepšovanie procesov, kvality, ale aj technologií, prípadne aj pracovníci zodpovední za dátovú analýzu.

Využitie umelej inteligencie v dnešnej dobe

  • Základné princípy počítačového učenia (Hands-on).
  • Ukážka a prehľad zložitejších spôsobov počítačového učenia (deep learning a pod.).
  • Use cases využitia umelej inteligencie do budúcnosti (príklady).
  • Softwarová podpora, nástroje a služby v oblasti AI (prehľad).

Máte záujem o tento kurz?

Bližšie informácie ohľadne ceny, možných termínov a harmonogramu školenia Vám poskytneme na e-mailovej adrese fbe@fbe.sk alebo na telefónnom čísle +421 2 54418 513.

Kontaktujte nás

Odporúčame aj nasledovné kurzy

Dohodnite si konzultáciu

Kontaktovať