Výsledky hľadania:
  • Kurzy [20]
  • Služby [10]
  • Články [20]
  • Iné podstránky [10]
Kurzy [20]
30.05.-31.05.2024

Vyjednávanie pre obchodníkov


Zobraziť
17.06.2024

Práca s dátami v projektoch Six Sigma s pomocou Power BI a Excel


Praktické integrovanie moderných systémov analýzy.

Zobraziť
15.04.-16.04.2024

Leadership I: Osobný rozvoj lídra - vždy môžem byť lepší


Zobraziť
20.03.2024

Vyjednávanie pre nákupcov - HYBRIDNE


Zobraziť

Negotiation for buyers II ONLINE course


Zobraziť
14.10.-15.10.2024

Leadership II: Vedenie manažérskych tímov - situačné vedenie


Zobraziť
18.11.2024

Vyjednávanie pre nákupcov II ONLINE kurz


Zobraziť
20.11.-21.11.2024

Leadership III: Vedenie manažérskych tímov – orientácia na ľudí


Zobraziť
16.05.-17.05.2024

Presvedčivý predaj I


Zobraziť
07.10.-08.10.2024

Leadership IV: Výzvy lídra – potenciál, príležitosť a zmena


Zobraziť
16.10.-17.10.2024

Presvedčivý predaj II


Zobraziť

Leadership V: Strategické uvažovanie – vidieť súvislosti, ktoré iní nevidia


Zobraziť
28.11.-29.11.2024

Key account management


Zobraziť
27.09.2024

Customer experience – ako nás vníma zákazník?


Zobraziť

Koučingový prístup v praxi lídra


Zobraziť
29.05.2024

Ako zlepšiť customer experience v telefonickej komunikácii


Zobraziť

Leadership s DiSC® - lepšie porozumenie seba a kolegov


Zobraziť
10.04.2024

Ako zlepšiť customer experience v emailovej komunikácii


Zobraziť

Obchodník pred webkamerou


Zobraziť

MSA - analýza systému merania


Ako preveriť kontrolné postupy používané na zabezpečenie kvality procesov.

Zobraziť
Zobraziť viac
Články [20]
30.06.2023

Nábeh sériovej výroby


Nábeh sériovej výroby je proces, ktorým nový výrobok prechádza od prototypovania a testovania po masovú výrobu a distribúciu.

Zobraziť
10.07.2023

Hodnotová analýza (Value analysis)


Value Analysis (hodnotová analýza) je metóda a technika používaná v oblasti riadenia hodnoty a inovácie výrobkov alebo procesov.

Zobraziť
17.07.2023

MTM (Methods-Time Measurement)


MTM (Methods-Time Measurement) je  metóda určená pre výpočet pracovného času.

Zobraziť
17.07.2023

p-chart, np- chart, u- chart, c-chart


P-, NP-, U- a C-chart sú nástroje, ktoré sa používajú v riadení kvality na monitorovanie a kontrolu procesov.

Zobraziť
22.07.2023

Pareto


Pareto je analýza a princíp, ktorý sa používa na identifikáciu a prioritizáciu hlavných problémov alebo príčin v rámci daného systému.

Zobraziť
22.07.2023

PDCA (Plan-Do-Check-Act), PDSA (Plan-Do-Study-Act)


PDCA a PDSA sú dva modely riadenia procesov a zlepšovania kvality, ktoré sa často používajú v rámci metód kontinuálneho zlepšovania a riadenia kvality. 

Zobraziť
24.07.2023

Prince II


PRINCE II (Projects IN Controlled Environments 2) je štandardizovaná metóda riadenia projektov, ktorá poskytuje rámcovú štruktúru, princípy a postupy pre efektívne a kontrolované riadenie projektov.

Zobraziť
24.07.2023

Process Mapping


Process Mapping je metóda, ktorá sa používa na vizuálne zobrazenie a analyzovanie procesov v organizácii.

Zobraziť
24.07.2023

PSS (Problem Solving Story)


PSS (Problem Solving Story) alebo aj 8D (Eight Disciplines) je štruktúrovaná metóda na riešenie problémov, ktorá sa často používa v rámci riadenia kvality a kontroly procesov.

Zobraziť
24.07.2023

R&R (Repeatibility & Reproducibility)


Repeatibility & Reproducibility (R&R) je test, ktorý sa používa na určenie nepresnosti merania v kontexte riadenia kvality.

Zobraziť
24.07.2023

Regression


Regressia je štatistická metóda používaná na modelovanie vzťahov medzi premennými a predikciu hodnôt jednej premennej na základe hodnôt iných premenných.

Zobraziť
24.07.2023

Projektový manažment


Projektový manažment je disciplína, ktorá hrá kľúčovú rolu pri úspešnom riadení projektov.

Zobraziť
26.07.2023

Scrum


Scrum je agilná metóda riadenia projektov, ktorá sa používa na zlepšenie efektívnosti tímov pri vývoji softvéru a ďalších komplexných projektov.

Zobraziť
31.07.2023

SFM (Shop Floor Management)


Shop Floor Management (SFM) je manažérska metóda, ktorá sa často uplatňuje v priemyselných prostrediach a výrobných podnikoch.

Zobraziť
31.07.2023

Square Root Law


Square Root Law, známa tiež ako "Pravidlo odmocniny," je princíp alebo vzorec, ktorý sa používa na predpovedanie, ako sa zmení výkonnosť pri zvyšovaní veľkosti skupiny alebo tímového úsilia.

Zobraziť
31.07.2023

TFM (Total Flow Management)


Zobraziť
31.07.2023

TPS (Toyota Production System)


Toyota Production System (TPS) je výrobný a manažérsky systém vyvinutý automobilovou spoločnosťou Toyota, ktorý sa stále považuje za jeden z najúspešnejších prístupov k výrobe na svete.

Zobraziť
31.07.2023

VSM (Value Stream Management)


Value Stream Management (VSM) je manažérsky a analytický prístup, ktorý sa používa na optimalizáciu a zlepšenie hodnotového prúdu alebo procesu vo firme.

Zobraziť
31.07.2023

Waterfall


Waterfall je tradičný typ projektového riadenia, ktorý sa používa na plánovanie a vykonávanie projektov.

Zobraziť
31.07.2023

X-matrix (X-matica)


X-matrix je nástroj a vizuálny rámec používaný v rámci prístupu Hoshin Kanri, čo je japonský manažérsky koncept, ktorý sa často používa na strategické riadenie a zlepšovanie v organizáciách.

Zobraziť
Zobraziť viac

Dohodnite si konzultáciu

Kontaktovať