Výsledky hľadania:
  • Kurzy [20]
  • Služby [10]
  • Články [20]
  • Iné podstránky [10]
Kurzy [20]

Analýza rizík v procesoch a manažment rizík


Získajte efektívnou formou znalosti o princípoch, štandardoch a praktický návod k aplikácii vybraných nástrojov risk managementu a risk mitigation.

Zobraziť
11.10.2023

Práca s dátami v projektoch Six Sigma s pomocou Power BI a Excel


Kurz Power BI v projektoch Six Sigma je zameraný na praktické integrovanie moderných systémov analýzy v projektov Six Sigma v prostredí power BI.

Zobraziť
21.09.-22.09.2023

Leadership I: Osobný rozvoj lídra - vždy môžem byť lepší


Zobraziť
16.10.-17.10.2023

Leadership II: Vedenie manažérskych tímov - situačné vedenie


Zobraziť
22.11.-23.11.2023

Leadership III: Vedenie manažérskych tímov – orientácia na ľudí


Zobraziť
09.10.-10.10.2023

Leadership IV: Výzvy lídra – potenciál, príležitosť a zmena


Zobraziť

Leadership V: Strategické uvažovanie – vidieť súvislosti, ktoré iní nevidia


Zobraziť

Agilný Leadership


Zobraziť

Koučingový prístup v praxi lídra


Zobraziť

Leadership s DiSC® - lepšie porozumenie seba a kolegov


Zobraziť
19.10.-20.10.2023

MSA - analýza systému merania


Kurz je zameraný na to ako preveriť kontrolné postupy používané na zabezpečenie kvality procesov.

Zobraziť
18.09.-19.09.2023

Six Sigma Yellow Belt Training


Postupy (Lean) Six Sigma a nástroje zlepšovania procesov na úrovni Yellow Belt pre členov riešiteľských tímov a pre ostatných záujemcov o (Lean) Six Sigma.

Zobraziť
02.10.-14.12.2023

Six Sigma Black Belt Training


Certifikačný program Six Sigma je zameraný na praktické postupy vedenia projektov zefektívňovania a zlepšovania existujúcich procesov.

Zobraziť
27.09.-13.12.2023

Six Sigma Green Belt Training


Certifikačný program Six Sigma je zameraný na praktické postupy vedenia projektov zefektívňovania a zlepšovania existujúcich procesov.

Zobraziť

Six Sigma pre manažérov a sponzorov projektov zlepšovania


Kurz je zameraný na predstavenie metód na zvyšovanie konkurencieschopnosti.

Zobraziť

Kreativita a inovácie I: Ako sa pozrieť na veci inak


Zobraziť

Kreativita a inovácie II: Skutočne dobré nápady


Zobraziť
09.10.2023

Kreativita a inovácie III: Vedenie a moderovanie inovatívneho workshopu


Zobraziť
16.10.2023

Mentálna flexibilita


Zobraziť
05.10.-06.10.2023

Lean Management I


Kurz je zameraný na zvyšovanie efektivity, kvality a flexibility procesov.

Zobraziť
Zobraziť viac
Články [20]
11.08.2022

Six Sigma - návod ako postupovať pri riešení problémov


Rozhovor s kolegom Robom Klačanským o Six Sigme

Zobraziť
21.02.2023

Čistý Waterfall a čistý Agile je mýtus


Za svoju prax som „čistý waterfall“ projekt nikdy nevidel. Podľa mňa je to rovnaký mýtus ako „čistý agile"

Zobraziť
21.02.2023

Energy management ako liek na energetickú krízu v Európe


Firmy zápasia s energetickou krízou a krízou nákladov, ktorú prehĺbila vojna na Ukrajine.

Zobraziť
21.02.2023

5 dôvodov pre Energy management s Johnom Mulhollandom


V júni privítame v Bratislave medzinárodného odborníka na oblasť Energy Managementu. Prečo si myslíme, že je užitočné prísť na semináre na jeden alebo dva dni a inšpirovať sa pre ďalšiu prácu v tejto oblasti?

Zobraziť
09.03.2023

Customer experience


Customer experience je holistické vnímanie vašich zákazníkov o ich skúsenostiach s vašou firmou alebo značkou. 

Zobraziť
16.03.2023

Line Balancing


Line Balancing, alebo vyvažovanie linky, je manažérsky prístup a technika plánovania a organizácie výroby, ktorá sa používa na minimalizáciu času potrebného na dokončenie výrobného procesu.

Zobraziť
16.03.2023

SMED - Single Minute Exchange of Die


SMED, (Single Minute Exchange of Die), je technika a manažérsky prístup, ktorý sa používa na minimalizáciu času potrebného na zmenu a nastavenie strojov v procese výroby.

Zobraziť
16.03.2023

Problem solving


Problem Solving, alebo riešenie problémov, je proces hľadania a implementovania riešenia problému.

Zobraziť
16.03.2023

Six Sigma


Six Sigma je manažérsky prístup a metodológia zameraná na zlepšenie kvality výroby a procesov.

Zobraziť
16.03.2023

Lean Management


Lean Management je manažérsky prístup zameraný na minimalizáciu strát a maximalizáciu hodnoty pre zákazníka.

Zobraziť
16.03.2023

FMEA


FMEA, alebo Failure Mode and Effects Analysis, je metóda prevencie chýb a predvídateľného hodnotenia rizík, ktorá sa používa na identifikáciu potenciálnych problémov a chýb v procesoch, produktov alebo službách.

Zobraziť
21.03.2023

LEAN: Zákazník nebude platiť viac len preto, že nevieme hospodáriť s energiami


Optimálne využívanie energií je úzko spojené s princípmi filozofie LEAN – otázka zvýšenia profitu prostredníctvom zníženia spotreby energie (vyrobiť viac za „menej“) je otázkou, ktorú firmy riešia dennodenne.

Zobraziť
22.03.2023

5 why


"5 why" je metóda, ktorá sa používa na identifikáciu koreňových príčin problémov.

Zobraziť
22.03.2023

5W1H


What (čo), Who (kto), When (kedy), Where (kde), Why (prečo), a 1H - How (ako)

Zobraziť
22.03.2023

7+1 Mudas (Wastes)


7+1 Mudas alebo Mudy (v angličtine 7+1 Wastes) je koncept výrobného manažmentu, ktorý sa používa na identifikáciu a odstránenie neefektívnych a plytvanlivých činností v procese výroby.

Zobraziť
22.03.2023

TQM


TQM (Total Quality Management) alebo celkový manažment kvality je manažérsky prístup, ktorý sa zameriava na zlepšovanie kvality produktov a služieb v organizácii prostredníctvom neustáleho zlepšovania všetkých procesov a systémov.

Zobraziť
22.03.2023

MSA


MSA, alebo Measurement System Analysis, je proces hodnotenia a overovania presnosti, spoľahlivosti a opakovateľnosti meracích systémov. MSA sa používa na overenie, či meracie systémy a metódy, ktoré sa používajú na zber dát v procesoch, sú spoľahlivé a poskytujú presné výsledky.

Zobraziť
22.03.2023

SCM


SCM, alebo Supply Chain Management, je riadenie procesov, aktivít a tokov materiálov, informácií a financií od dodávateľov cez výrobcov a distribútorov k zákazníkom.

Zobraziť
22.03.2023

QFD


QFD (Quality Function Deployment) je metóda, ktorá sa používa na plánovanie a zlepšovanie kvality produktov alebo služieb.

Zobraziť
22.03.2023

8D


8D je metóda korekcie a prevencie problémov v priemyselnej výrobe a v oblastiach, kde je dôležité riešiť problémy výroby a kvality.

Zobraziť
Zobraziť viac

Dohodnite si konzultáciu

Kontaktovať