Výsledky hľadania:
  • Kurzy [20]
  • Služby [10]
  • Články [20]
  • Iné podstránky [10]
  • Lektori [10]
Kurzy [20]
07.11.2024

Zlepšovanie biznis procesov automatizáciou


Metódy zvyšovania efektívnosti procesov pre dané oblasti.

Zobraziť
17.06.2024

Práca s dátami v projektoch Six Sigma s pomocou Power BI a Excel


Praktické integrovanie moderných systémov analýzy.

Zobraziť
30.05.2024

SVET PLANT MANAGERA A JEHO VÝZVY - inšpiratívny workshop


Inšpiratívny workshop a diskusia „SVET PLANT MANAGERA A JEHO VÝZVY“, alebo ako v dnešných časoch riadiť firmu s jasnou a zmysluplnou stratégiou.

Zobraziť

Vyjednávanie pre obchodníkov


Zobraziť
16.09.-17.09.2024

Leadership I: Osobný rozvoj lídra - vždy môžem byť lepší


Zobraziť
30.05.2024

Vyjednávanie pre nákupcov


Zobraziť

Negotiation for buyers II ONLINE course


Zobraziť
14.10.-15.10.2024

Leadership II: Vedenie manažérskych tímov - situačné vedenie


Zobraziť
18.11.2024

Vyjednávanie pre nákupcov II - HYBRIDNE


Zobraziť
20.11.-21.11.2024

Leadership III: Vedenie manažérskych tímov – orientácia na ľudí


Zobraziť

Presvedčivý predaj I


Zobraziť
07.10.-08.10.2024

Leadership IV: Výzvy lídra – potenciál, príležitosť a zmena


Zobraziť
16.10.-17.10.2024

Presvedčivý predaj II


Zobraziť
27.09.2024

Customer experience – ako nás vníma zákazník?


Zobraziť

Leadership V: Strategické uvažovanie – vidieť súvislosti, ktoré iní nevidia


Zobraziť
28.11.-29.11.2024

Key account management


Zobraziť

Ako zlepšiť customer experience v telefonickej komunikácii


Zobraziť

Koučingový prístup v praxi lídra


Zobraziť

Leadership s DiSC® - lepšie porozumenie seba a kolegov


Zobraziť

Ako zlepšiť customer experience v emailovej komunikácii


Zobraziť
Zobraziť viac
Články [20]
16.04.2024

Manažment zmien (Change management)


V dnešnom dynamickom svete sa organizácie neustále stretávajú s potrebou zmien.

Zobraziť
14.05.2024

Realizácia projektov a pokročilé metódy projektového riadenia


Ako zvládať fázu realizácie projektu a zároveň využívať pokročilé nástroje riadenia projektov.

Zobraziť
21.05.2024

FIFO


FIFO je princíp, ktorý určuje poradie spracovania položiek v systéme.

Zobraziť
21.05.2024

World Class Manufacturing


WCM nie je len súbor nástrojov a techník, ale skôr filozofia riadenia výroby zameraná na dosiahnutie trvalej excelencie.

Zobraziť
27.03.2024

DOE (Design of Experiments)


DOE je štatistická metóda, ktorá sa používa na systematické skúmanie a optimalizáciu rôznych procesov a systémov.

Zobraziť
28.02.2024

Gantt chart


Gantt chart je vizuálny nástroj na plánovanie a sledovanie projektov.

Zobraziť
15.12.2023

Lean Summit Czechoslovakia 2024


Odhaľte tajomstvá dosiahnutia prevádzkovej efektívnosti a dokonalosti prostredníctvom optimalizovaných procesov.

Zobraziť
23.01.2024

Projektový trojimperatív


V oblasti projektového manažmentu hrá kľúčovú rolu koncept známy ako "Projektový Trojimperatív."

Zobraziť
15.01.2024

Poka Yoke


V dnešnej dobe, kedy priemyselné odvetvia a služby smerujú k neustálemu zdokonaľovaniu a zvyšovaniu efektivity, je dôležité hľadať nové prístupy na minimalizáciu chýb v rôznych procesoch.

Zobraziť
24.12.2023

Komunikácia so zákazníkmi a koordinácia "in house" kurzov FBE (našli sme)


Hľadáme spolupracovníka na koordináciu firemných kurzov FBE a obchod pre oddelenie procesného a projektového riadenia (PPM).

Zobraziť
14.12.2023

Budovanie efektívneho projektového tímu


V rámci projektového manažmentu tvorí tím jadro úspechu.

Zobraziť
14.12.2023

Riadenie rizík v projekte


Riziká sú neoddeliteľnou súčasťou každého projektu.

Zobraziť
14.12.2023

Kick-Off Meeting: Kľúč k Úspešnému Začiatku Projektu


Začiatok projektu je kritickou chvíľou, ktorá môže značne ovplyvniť jeho priebeh a výsledky.

Zobraziť
06.12.2023

SWOT analýza


SWOT analýza je významný nástroj, ktorý poskytuje podnikom štruktúrovaný spôsob hodnotenia ich silných stránok, slabých miest, príležitostí a hrozieb.

Zobraziť
03.12.2023

Leadership mladej generácie Z


Moderné pracovisko je zmesou rôznych generácií, z ktorých každá prináša jedinečný súbor skúseností, hodnôt a očakávaní. Kľúčové je pochopiť a efektívne viesť mladú generáciu Z.

Zobraziť
27.04.2023

CP, CPK - Štatistické ukazovatele


CP, alebo Critical Process Capability, meria schopnosť procesu produkovať výstupy v rámci špecifikovaných tolerancií, pričom sa neberie do úvahy prípadná odchýlka od strednej hodnoty. 

Zobraziť
18.04.2023

CM, CMK


CM a CMK sú štatistické ukazovatele, ktoré sa týkajú schopnosti stroja alebo zariadenia produkovať výstupy v rámci špecifikovaných tolerancií a s minimálnou variáciou. 

Zobraziť
04.05.2023

Korelácia


Korelácia (anglicky correlation) označuje štatistickú metódu, ktorá meria silu a smer vzťahu medzi dvomi premennými.

Zobraziť
29.11.2023

Front Office Assistant školiaceho centra FBE (našli sme)


Hľadáme nového člena tímu školiaceho centra FBE.

Zobraziť
29.11.2023

Strategické plánovanie


Strategické plánovanie tvorí základný kameň manažérskeho procesu v každej organizácii.

Zobraziť
Zobraziť viac

Dohodnite si konzultáciu

Kontaktovať