Metódy ako Lean, PDCA, Kaizen, 5S, Shop Floor Management, výrobné systémy a systémy neustáleho zlepšovanie, ale aj mnohé iné slúžia na dosiahnutie výstupov z procesu za oveľa výhodnejších podmienok. Výhodnejšie podmienky, ktoré označujeme ako zvýšenú efektivitu, pritom znamenajú:

  • menej ľudského úsilia
  • menej investícií alebo kapitálu
  • menej spotrebovaného materiálu alebo času
  • menej vykonanej práce, ale aj menej riadiacich štruktúr

na dosiahnutie toho istého výstupu. A je jedno, či tento výstup meriame vo finančnom, objemovom, alebo akomkoľvek inom vyjadrení. Rovnako znamená zefektívňovanie procesov prínos nie len pre manažment a majiteľov spoločnosti, ale aj pre samotných pracovníkov a aj konečných zákazníkov. A v neposlednom rade je efektívnejší proces z pravidla aj ekologickejší, keďže spotrebúva menej zdrojov, nech už sú akéhokoľvek charakteru.

Príklady zefektívnenia procesov

dva velke odpadkove kose s napisom OFFICE WASTE a Production Waste

Zvýšenie dostupnosti vstrekolisov u dodávateľa lisovaných komponentov

Zákazník: Dodávateľ lisovaných komponentov pre automobilový priemysel
Problém/Príležitosť: Slabá dostupnosť vstrekolisov spôsobená dlhými časmi prestavovania
Využité metódy a nástroje: SMED; 5S; TPM; Ishikawa diagram; Párové porovnávanie; Štandardizácia a vizualizácia; DOE – Dizajn experimentov

Dosiahnuté zlepšenia: Zníženie časov prestavovania o 42,4 %, zníženie počtu nastavovačov o 15 %, zníženie MTBF o 23,2 % a MTTR o 47,6 %

Zníženie časov prestavovania na montážnych linkách u dodávateľa montovaných komponentov

Zákazník: Dodávateľ montovaných komponentov pre automobilový priemysel
Problém/Príležitosť: Neštandard pri prestavovaní montážnych liniek a veľké časové rozdiely pri prehadzovaní liniek
Využité metódy a nástroje: SMED; Štandardizácia a vizualizácia; 5 x prečo; Pareto analýza; Regresná analýza; FMEA analýza

Dosiahnuté zlepšenia: Zníženie časov prestavovania o 56,8 %, zníženie počtu nastavovačov o 10 %

Optimalizácia času výroby a časov cyklov u dodávateľa elektronických komponentov

Zákazník: Dodávateľ elektronických komponentov pre automobilový priemysel
Problém/Príležitosť: Dlhý čas výroby nezodpovedajúci požiadavkám zákazníka
Využité metódy a nástroje: Analýza plytvaní (VA-BVA-NVA analýza); Pareto diagram; Mapovanie procesu; Gap analýza; Bunkový dizajn; MTM – analýzy

Dosiahnuté zlepšenia: Zníženie výrobného Lead Time o 20,3 %, zníženie jednotlivých časov cyklov v priemere o 26,6 %

Porozprávajme sa spolu o riešeniach pre Vás

Kontaktovať