Reverzná FMEA

Štandardná forma realizácie kurzu je prezenčná. V prípade nepriaznivej epidemiologickej situácie bude kurz realizovaný online formou. Pracovné metódy používané v tréningových programoch na diaľku sú zvolené tak, aby sme zaistili interaktivitu, prispôsobenie obsahu potrebám účastníkov a praktické prenesenie do praxe.

CIELE

  • Na základe praktickej simulácie a predpripravených simulačných formulárov FMEA, pomôcť účastníkom porozumieť a prakticky využívať postup a nástroje používané v reverznej P-FMEA. Predmetom reverznej P-FMEA je posúdenie možných chýb zahrnutých v FMEA, ktorá bola vykonaná prierezovým tímom priamo na pracovisku. Reverzná P-FMEA je zameraná na overenie či možné chyby majú systém kontroly (prevencia/odhalenie) a pracujú správne.
  • Reverzná P-FMEA je pomocný nástroj zlepšovania, ktorý využíva metodiku FMEA a znižuje jej Risk Priority Number (RPN). Je založená na aktuálnych údajoch o možných chybách, z auditov vykonaných na pracovisku. Toto posúdenie vedie k objaveniu alebo vytvoreniu prípadných nových možných chýb, ktoré neboli vzaté do úvahy počas vytvárania FMEA, ako aj pri vyhodnocovaní hodnôt výskytu a odhalenia chýb založených na skutočných údajoch.
  • Postup používaný reverznou P-FMEA je jedným z doporučovaných postupov, ktoré musia aplikovať organizácie certifikované podľa IATF 16949 pri článku 9.2.2.3 Audit výrobného procesu.

OBSAH KURZU

Reverzná FMEA v systémoch zabezpečenia kvality

  • Ako pripraviť a realizovať audit pre reverznú P-FMEA (R-FMEA) prierezovým tímom (výber procesov, časový harmonogram, zostrojenie tímu).
  • Preskúmanie FMEA na mieste – súlad procesných krokov (FMEA, plán regulácie a kontroly, pracovné inštrukcie).
  • Nové potenciálne chyby, ktoré neboli zahrnuté do P-FMEA (kontrolný list R-FMEA – otázky, testovanie rizík na mieste).
  • Pozorovania všetkých potenciálnych chýb a nápravných opatrení na mieste (pozorovací formulár).
  • Vytvorenie akčného plánu R-FMEA a správy činností R-FMEA (správa činnosti, akčný plán, zdokumentovanie opatrení do FMEA).

CENA KURZU

Cena za kurz

Cena na osobu s DPH je 276€

Zľavnená cena za kurz

Cena na osobu s DPH je 252€

HARMONOGRAM

PROGRAM 1.DEŇ
Registrácia 8:45
Program 9:00
Obed 12:00
Program 13:00
Ukončenie 16:30

Aplikačná podpora od lektora v praxi

Pre účastníkov kurzu je k dispozícii možnosť následnej aplikačnej podpory formou individuálnej konzultácie s lektorom. Odporúčaný rozsah je 2-3 konzultácie.

Cena za jednu aplikačnú konzultáciu s lektorom (1 hodina) je 150,- EUR + DPH.
Aplikačné konzultácie sú realizované online.

Pre objednanie či viac informácií o následných individuálnych konzultáciách nás kontaktujte na fbe@fbe.sk, prípadne na telefónnom čísle 02/5441 8513.

Záväzná prihláška na kurz

Informácie o kurze
KurzModul
Informácie o účastnikovi kurzu

Fakturačné údaje
Kontaktná osoba
Rezervácia ubytovania

HOTEL APOLLO
Poplatok za ubytovanie uhrádza účastník individuálne na recepcii hotela.

Bez ubytovania1-lôžková izba s raňajkami (65 €)2-lôžková izba s raňajkami (80 €)
Deň vopredZ 1. na 2. deňZ 2. na 3. deň
Odoslaním tohto formulára účastník potvrdzuje, že súhlasí so zmluvnými podmienkami a že účastnícky poplatok poukáže na účet FBE Bratislava – IBAN: SK96 1100 0000 0026 2108 1463, SWIFT CODE: TATRSKBX, najneskôr do uzávierky kurzu (variabilný symbol je uvedený pri kurze, konštantný symbol: 0308).
Odoslaním formulára dávate v zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov súhlas so správou, spracovaním a uchovaním hore uvedených osobných údajov spoločnosťou FBE Bratislava, s.r.o. (so sídlom v Bratislave, Lazaretská 29, 811 09, IČO: 35752807) pre účel registrácie na uvedené školenie.
V prípade otázok nás môžete kontaktovať na tel. čísle 02/54 41 85 13 alebo e-mailom na fbe@fbe.sk.Táto stránka je chránená protokolom reCAPTCHA a platia pravidlá ochrany osobných údajov a zmluvné podmienky spoločnosti Google.