Reverzná FMEA

Štandardná forma realizácie kurzu je prezenčná. V prípade nepriaznivej epidemiologickej situácie bude kurz realizovaný online formou. Pracovné metódy používané v tréningových programoch na diaľku sú zvolené tak, aby sme zaistili interaktivitu, prispôsobenie obsahu potrebám účastníkov a praktické prenesenie do praxe.

CIELE

  • Na základe praktickej simulácie a predpripravených simulačných formulárov FMEA, pomôcť účastníkom porozumieť a prakticky využívať postup a nástroje používané v reverznej P-FMEA. Predmetom reverznej P-FMEA je posúdenie možných chýb zahrnutých v FMEA, ktorá bola vykonaná prierezovým tímom priamo na pracovisku. Reverzná P-FMEA je zameraná na overenie či možné chyby majú systém kontroly (prevencia/odhalenie) a pracujú správne.
  • Reverzná P-FMEA je pomocný nástroj zlepšovania, ktorý využíva metodiku FMEA a znižuje jej Risk Priority Number (RPN). Je založená na aktuálnych údajoch o možných chybách, z auditov vykonaných na pracovisku. Toto posúdenie vedie k objaveniu alebo vytvoreniu prípadných nových možných chýb, ktoré neboli vzaté do úvahy počas vytvárania FMEA, ako aj pri vyhodnocovaní hodnôt výskytu a odhalenia chýb založených na skutočných údajoch.
  • Postup používaný reverznou P-FMEA je jedným z doporučovaných postupov, ktoré musia aplikovať organizácie certifikované podľa IATF 16949 pri článku 9.2.2.3 Audit výrobného procesu.

OBSAH KURZU

Reverzná FMEA v systémoch zabezpečenia kvality

  • Ako pripraviť a realizovať audit pre reverznú P-FMEA (R-FMEA) prierezovým tímom (výber procesov, časový harmonogram, zostrojenie tímu).
  • Preskúmanie FMEA na mieste – súlad procesných krokov (FMEA, plán regulácie a kontroly, pracovné inštrukcie).
  • Nové potenciálne chyby, ktoré neboli zahrnuté do P-FMEA (kontrolný list R-FMEA – otázky, testovanie rizík na mieste).
  • Pozorovania všetkých potenciálnych chýb a nápravných opatrení na mieste (pozorovací formulár).
  • Vytvorenie akčného plánu R-FMEA a správy činností R-FMEA (správa činnosti, akčný plán, zdokumentovanie opatrení do FMEA).

CENA KURZU

Cena za kurz

Cena na osobu s DPH je 276€

Zľavnená cena za kurz

Cena na osobu s DPH je 252€

HARMONOGRAM

PROGRAM 1.DEŇ
Registrácia 8:45
Program 9:00
Obed 12:00
Program 13:00
Ukončenie 16:30

Aplikačná podpora od lektora v praxi

Pre účastníkov kurzu je k dispozícii možnosť následnej aplikačnej podpory formou individuálnej konzultácie s lektorom. Odporúčaný rozsah je 2-3 konzultácie.

Cena za jednu aplikačnú konzultáciu s lektorom (1 hodina) je 150,- EUR + DPH.
Aplikačné konzultácie sú realizované online.

Pre objednanie či viac informácií o následných individuálnych konzultáciách nás kontaktujte na fbe@fbe.sk, prípadne na telefónnom čísle 02/5441 8513.

Záväzná prihláška na kurz

Informácie o kurze
KurzModul
Informácie o účastnikovi kurzu

Fakturačné údaje
Kontaktná osoba
Forma kurzu
zúčastním sa len onlinezúčastním sa len prezenčneakceptujem obidve formy
Rezervácia ubytovania

HOTEL APOLLO
Poplatok za ubytovanie uhrádza účastník individuálne na recepcii hotela.

Bez ubytovania1-lôžková izba s raňajkami (65 €)2-lôžková izba s raňajkami (80 €)
Deň vopredZ 1. na 2. deňZ 2. na 3. deň
Odoslaním tohto formulára účastník potvrdzuje, že súhlasí so zmluvnými podmienkami a že účastnícky poplatok poukáže na účet FBE Bratislava – IBAN: SK96 1100 0000 0026 2108 1463, SWIFT CODE: TATRSKBX, najneskôr do uzávierky kurzu (variabilný symbol je uvedený pri kurze, konštantný symbol: 0308).
Odoslaním formulára dávate v zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov súhlas so správou, spracovaním a uchovaním hore uvedených osobných údajov spoločnosťou FBE Bratislava, s.r.o. (so sídlom v Bratislave, Lazaretská 29, 811 09, IČO: 35752807) pre účel registrácie na uvedené školenie.
V prípade otázok nás môžete kontaktovať na tel. čísle 02/54 41 85 13 alebo e-mailom na fbe@fbe.sk.Táto stránka je chránená protokolom reCAPTCHA a platia pravidlá ochrany osobných údajov a zmluvné podmienky spoločnosti Google.