Reverzná FMEA

Kurz Reverzná FMEA je zameraný na to ako zaručiť že bola FMEA implementovaná dobre a nájsť a vyriešiť chyby v systéme.

 • Účastníci pod vedením skúseného lektora aplikujú obsah najmä pomocou cvičení a príkladov z praxe.
 • Top lektori s praxou a experti vo svojej oblasti.
 • Vysoká miera spokojnosti účastníkov kurzu.
 • Na základe praktickej simulácie a predpripravených simulačných formulárov FMEA, pomôcť účastníkom porozumieť a prakticky využívať postup a nástroje používané v reverznej P-FMEA. Predmetom reverznej P-FMEA je posúdenie možných chýb zahrnutých v FMEA, ktorá bola vykonaná prierezovým tímom priamo na pracovisku. Reverzná P-FMEA je zameraná na overenie či možné chyby majú systém kontroly (prevencia/odhalenie) a pracujú správne.
 • Reverzná P-FMEA je pomocný nástroj zlepšovania, ktorý využíva metodiku FMEA a znižuje jej Risk Priority Number (RPN). Je založená na aktuálnych údajoch o možných chybách, z auditov vykonaných na pracovisku. Toto posúdenie vedie k objaveniu alebo vytvoreniu prípadných nových možných chýb, ktoré neboli vzaté do úvahy počas vytvárania FMEA, ako aj pri vyhodnocovaní hodnôt výskytu a odhalenia chýb založených na skutočných údajoch.
 • Postup používaný reverznou P-FMEA je jedným z doporučovaných postupov, ktoré musia aplikovať organizácie certifikované podľa IATF 16949 pri článku 9.2.2.3 Audit výrobného procesu.

Reverzná FMEA v systémoch zabezpečenia kvality

 • Ako pripraviť a realizovať audit pre reverznú P-FMEA (R-FMEA) prierezovým tímom (výber procesov, časový harmonogram, zostrojenie tímu).
 • Preskúmanie FMEA na mieste – súlad procesných krokov (FMEA, plán regulácie a kontroly, pracovné inštrukcie).
 • Nové potenciálne chyby, ktoré neboli zahrnuté do P-FMEA (kontrolný list R-FMEA – otázky, testovanie rizík na mieste).
 • Pozorovania všetkých potenciálnych chýb a nápravných opatrení na mieste (pozorovací formulár).
 • Vytvorenie akčného plánu R-FMEA a správy činností R-FMEA (správa činnosti, akčný plán, zdokumentovanie opatrení do FMEA).

Bližšie informácie ohľadne ceny, možných termínov a harmonogramu školenia Vám poskytneme na e-mailovej adrese fbe@fbe.sk alebo na telefónnom čísle +421 2 54418 513.

Máte záujem o tento kurz?

Bližšie informácie ohľadne ceny, možných termínov a harmonogramu školenia Vám poskytneme na e-mailovej adrese fbe@fbe.sk alebo na telefónnom čísle +421 2 54418 513.

Kontaktujte nás

Odporúčame aj nasledovné kurzy

Dohodnite si konzultáciu

Kontaktovať