Umenie presadiť sa

Kurz Umenie presadiť sa je zameraný na to ako lepšie spoznať svoje silné stránky a priestor pre zlepšovanie.

Kurz „Umenie presadiť sa“ je určený pre všetkých, ktorí sú ochotní dozvedieť sa o sebe viac a chcú si vyjasniť predstavy o svojej profesionálnej kariére. Prečo mám ako vedúci pracovník, poslať na tento kurz svojho spolupracovníka? Pracovník, ktorí má realistickú predstavu o sebe, nepodceňuje sa, nepreceňuje sa a vie čo chce dosiahnuť, je otvorený k zmenám, je ochotný zobrať iniciatívu a uvedomuje si, že kto chce niečo dostať musí aj niečo dať, taký má v tíme veľkú cenu. Tento kurz ho posunie práve týmto smerom.

 • Lepšie spoznať svoje silné stránky a priestor pre zlepšovanie.
 • Ujasniť si čo chcem dosiahnuť a čo je potrebné pre to urobiť.
 • Naučiť sa zladiť svoje ciele s cieľmi organizácie v ktorej pracujem.
 • Zvládnuť praktickú aplikáciu prístupu výhra-výhra vo svojich pracovných a osobných vzťahoch.

Moje silné a slabé stránky

 • test sebaistoty, sebapoznanie
 • Johariho okno, poznaj  seba cez spätnú väzbu od iných

Vízie a ciele pre moju profesionálnu kariéru

 • význam vízie a cieľov, čo chcem v profesionálnej oblasti dosiahnuť
 • SMART ciele

Prekážky osobného presadenia sa

Otvorenosť voči zmenám a proaktivita

 • porozumenie svojich pocitov a reakcií pri zmenách, vnímanie zmeny ako príležitosti
 • test ako sa staviate ku zmenám
 • vynaliezavosť, iniciatíva, proaktivita

Analýza prostredia – cieľov a požiadaviek zamestnávateľa

 • čo očakáva odo mňa môj zamestnávateľ, aké sú požiadavky na mňa v práci, ktorú robím a aké na to, čo by som chcel robiť
 • rozhodujúce faktory úspechu

Princíp výhra – výhra

 • ak chcem získať, je dobré aby získala aj druhá strana
 • princíp výhra-výhra v mojej praxi

Bližšie informácie ohľadne ceny, možných termínov a harmonogramu školenia Vám poskytneme na e-mailovej adrese fbe@fbe.sk alebo na telefónnom čísle +421 2 54418 513.

Máte záujem o tento kurz?

Bližšie informácie ohľadne ceny, možných termínov a harmonogramu školenia Vám poskytneme na e-mailovej adrese fbe@fbe.sk alebo na telefónnom čísle +421 2 54418 513.

Kontaktujte nás

Odporúčame aj nasledovné kurzy

Dohodnite si konzultáciu

Kontaktovať