Zavádzanie inovácií do procesov

Kurz Zavádzanie inovácií do procesov je zameraný na predstavenie princípov postupov pri zavádzaní inovácií pre zefektívnenie chodu organizácie. Školenie je určené pre všetkých pracovníkov podieľajúcich sa na implementácii inovácií od vedúcej (strategickej) úrovne spoločnosti až po úroveň odborných pracovníkov.

 • Účastníci pod vedením skúseného lektora aplikujú obsah najmä pomocou cvičení a príkladov z praxe.
 • Top lektori s praxou a experti vo svojej oblasti.
 • Vysoká miera spokojnosti účastníkov kurzu.

Pracovné metódy používané v tréningových programoch sú zvolené tak, aby sme zaistili interaktivitu, prispôsobenie obsahu potrebám účastníkov a prioritne sa zamerali na prenesenie znalostí do praxe.

Kurz sa realizuje prezenčne. V individuálnych prípadoch možnosť do termínu uzávierky kurzu dohodnúť účasť online.

 • Vysvetliť základné princípy a postupy pri zavádzaní akýchkoľvek inovácií do procesov firmy.
 • Vnímať rozdiely medzi inováciami technologickými, produktovými (výroba aj služby), ale aj procesnými.

Inovačný cyklus

 • Stupne inovácie aj s príkladmi
 • Kedy hovoríme o inovácii, kedy iba o zlepšovaní
 • Fázy inovačného cyklu

Ciele a etapy inovácie

 • Ciele pre vývoj nového produktu
 • Ciele pre inováciu procesu
 • Ciele technologických inovácií
 • Definícia – koncept – design – príprava procesu – nábeh ku štandardu – zlepšovanie
 • Špecifické plány inovácií – podľa potrieb účastníkov:
  • Automobilový priemysel (PEP 48 / Produktentstehungsprozess)
  • IT sektor
  • Vývoj výrobkov na zákazku
  • Štandardizované služby
  • Služby s vysokou mierou flexibility
  • Plány pre technologické inovácie

Inovácia z pohľadu marketingu a vedenia

 • Produktová stratégia, produktový program, definícia inovácie
 • Štúdia uskutočniteľnosti

Inovácia z pohľadu vývoja

 • Koncept inovácie a koncept freeze
 • Design inovácie a design freeze
 • Prototyp a testovanie

Inovácia z pohľadu plánovania a nábehu procesu

 • Audit flexibility
 • Definícia hodnotových tokov a kapacity
 • Definícia výrobných konceptov, procesných modelov a technologických konceptov
 • Dodávateľský reťazec a predsérie

Inovácia z pohľadu kvality

 • Míľniky a brány
 • Uvoľnenie: inovácie, hlavného budgetu, konceptu, nákupného procesu, produktu a sériového procesu

Nový stav po inovácii

 • Ako dosiahnuť štandardizáciu procesov po inovácii
 • Neustále zlepšovanie po nasadení inovácie
 • Ako hľadať ďalšie námety na inovácie (zákaznícke programy, benchmarking, systematický rozvoj a podobne)

Bližšie informácie ohľadne ceny, možných termínov a harmonogramu školenia Vám poskytneme na e-mailovej adrese fbe@fbe.sk alebo na telefónnom čísle +421 2 54418 513.

Máte záujem o tento kurz?

Bližšie informácie ohľadne ceny, možných termínov a harmonogramu školenia Vám poskytneme na e-mailovej adrese fbe@fbe.sk alebo na telefónnom čísle +421 2 54418 513.

Napíšte nám

Odporúčame aj nasledovné kurzy

Dohodnite si konzultáciu

Kontaktovať