Zavádzanie inovácií do procesov

Kurz Zavádzanie inovácií do procesov je zameraný na predstavenie princípov postupov pri zavádzaní inovácií pre zefektívnenie chodu organizácie.

 • Účastníci pod vedením skúseného lektora aplikujú obsah najmä pomocou cvičení a príkladov z praxe.
 • Top lektori s praxou a experti vo svojej oblasti.
 • Vysoká miera spokojnosti účastníkov kurzu.

Školenie je určené pre všetkých pracovníkov podieľajúcich sa na implementácii inovácií od vedúcej (strategickej) úrovne spoločnosti až po úroveň odborných pracovníkov.

 • Vysvetliť základné princípy a postupy pri zavádzaní akýchkoľvek inovácií do procesov firmy.
 • Vnímať rozdiely medzi inováciami technologickými, produktovými (výroba aj služby), ale aj procesnými.

Inovačný cyklus

 • Stupne inovácie aj s príkladmi
 • Kedy hovoríme o inovácii, kedy iba o zlepšovaní
 • Fázy inovačného cyklu

Ciele a etapy inovácie

 • Ciele pre vývoj nového produktu
 • Ciele pre inováciu procesu
 • Ciele technologických inovácií
 • Definícia – koncept – design – príprava procesu – nábeh ku štandardu – zlepšovanie
 • Špecifické plány inovácií – podľa potrieb účastníkov:
  • Automobilový priemysel (PEP 48 / Produktentstehungsprozess)
  • IT sektor
  • Vývoj výrobkov na zákazku
  • Štandardizované služby
  • Služby s vysokou mierou flexibility
  • Plány pre technologické inovácie

Inovácia z pohľadu marketingu a vedenia

 • Produktová stratégia, produktový program, definícia inovácie
 • Štúdia uskutočniteľnosti

Inovácia z pohľadu vývoja

 • Koncept inovácie a koncept freeze
 • Design inovácie a design freeze
 • Prototyp a testovanie

Inovácia z pohľadu plánovania a nábehu procesu

 • Audit flexibility
 • Definícia hodnotových tokov a kapacity
 • Definícia výrobných konceptov, procesných modelov a technologických konceptov
 • Dodávateľský reťazec a predsérie

Inovácia z pohľadu kvality

 • Míľniky a brány
 • Uvoľnenie: inovácie, hlavného budgetu, konceptu, nákupného procesu, produktu a sériového procesu

Nový stav po inovácii

 • Ako dosiahnuť štandardizáciu procesov po inovácii
 • Neustále zlepšovanie po nasadení inovácie
 • Ako hľadať ďalšie námety na inovácie (zákaznícke programy, benchmarking, systematický rozvoj a podobne)

Bližšie informácie ohľadne ceny, možných termínov a harmonogramu školenia Vám poskytneme na e-mailovej adrese fbe@fbe.sk alebo na telefónnom čísle +421 2 54418 513.

Máte záujem o tento kurz?

Bližšie informácie ohľadne ceny, možných termínov a harmonogramu školenia Vám poskytneme na e-mailovej adrese fbe@fbe.sk alebo na telefónnom čísle +421 2 54418 513.

Napíšte nám

Odporúčame aj nasledovné kurzy

Dohodnite si konzultáciu

Kontaktovať