Finančná analýza projektu

Kurz Finančná analýza projektu je zameraný na využitie nástrojov finančného riadenia projektu od výpočtu cost/benefit až po ex-post analýzu.

 • Účastníci pod vedením skúseného lektora aplikujú obsah najmä pomocou cvičení a príkladov z praxe.
 • Top lektori s praxou a experti vo svojej oblasti.
 • Vysoká miera spokojnosti účastníkov kurzu.

Štandardná forma realizácie kurzu je online.

 • V súlade s požiadavkami PMI a IPMA štandardov predstaviť využitie nástrojov finančného riadenia projektu od výpočtu cost/benefit až po ex-post analýzu úžitku projektu.

Business Case

 • Problem statement.
 • Analýza citlivosti na zmenu.
 • Prínosy (priame / nepriame, finančné / ekonomické).
 • Techniky valuácie (IRR, NPV, PBP, ROI).
 • Náklady na vlastníctvo (Total Cost of Ownership).

Analytické postupy pri plánovaní

 • Kvantifikácia parametrov a metódy odhadov.

Analýza úžitku

 • Ex-post hodnotenie výkonnosti projektu.
 • Metriky udržateľnosti projektu.

Portfólio manažment

 • Výber projektov prinášajúcich najväčšiu hodnotu pre organizáciu.
PROGRAM 0,5 DEŇ
Program 13:00
Ukončenie 17:00

Pre účastníkov kurzu ponúkame možnosť následnej aplikačnej podpory formou individuálnej konzultácie s lektorom alebo formou workshopov priamo u klienta.

 

Pre objednanie alebo viac informácií nás kontaktujte na fbe@fbe.sk, prípadne na telefónnom čísle +421 2 544 185 13.

Prihláška do kurzu

Prihlásiť sa

Odporúčame aj nasledovné kurzy

Dohodnite si konzultáciu

Kontaktovať