Work life balance

Kurz Work life balance je zameraný na to ako dosiahnuť rovnováhu medzi osobným a pracovným životom.

Štandardná forma realizácie kurzu je prezenčná. V prípade nepriaznivej epidemiologickej situácie bude kurz realizovaný online formou. Pracovné metódy používané v tréningových programoch na diaľku sú zvolené tak, aby sme zaistili interaktivitu, prispôsobenie obsahu potrebám účastníkov a praktické prenesenie do praxe.

 • Zistiť dôvody nerovnováhy medzi pracovnou a osobnou sférou života a nájsť spôsob, ako to zmeniť.
 • Určiť svoje kľúčové ciele a priority v pracovnej a osobnej oblasti.
 • Naučiť sa včas rozpoznávať prejavy workoholizmu a vyhorenia a vhodne na ne reagovať.

Pohľady na moju rovnováhu

 • 8 častí avšak jeden celok
 • Moje životné roly

 

Čo nechcem?

Stres: Čo to je, čo s nami urobí, čo ešte zvládneme?

 • Mapa stresu práce
 • Záťažové faktory, návrhy riešení

Workoholizmus

 • Som vo vleku svojich ambícií?
 • Som vo vleku firemnej kultúry?

Syndróm vyhorenia

 • Syndróm vyhorenia – únava, apatia, úzkosť, depresia – Som v ohrození?

 

Čo chcem?

Rovnováhu

 • STOP workoholizmu a syndrómu vyhorenia
 • Stanovovanie cieľov pre životné roly – cieľom je rovnováha
 • Priority, naliehavosť a dôležitosť (pre celý život nielen pre prácu)

Radosť zo života

Kde na to vezmem silu, energiu a priestor?

 • Zdroje sily a energie
 • Čo naozaj chcem, dostane svoj priestor

Práca s plánmi osobného rozvoja

Bližšie informácie ohľadne ceny, možných termínov a harmonogramu školenia Vám poskytneme na e-mailovej adrese fbe@fbe.sk alebo na telefónnom čísle +421 2 54418 513.

Máte záujem o tento kurz?

Bližšie informácie ohľadne ceny, možných termínov a harmonogramu školenia Vám poskytneme na e-mailovej adrese fbe@fbe.sk alebo na telefónnom čísle +421 2 54418 513.

Kontaktujte nás

Odporúčame aj nasledovné kurzy

Dohodnite si konzultáciu

Kontaktovať