Change management

Kurz Change management sa zameriava na to ako vytvoriť a úspešne implementovať projekty zmien v organizácii.

 • Posilniť kompetencie pre zvládnutie manažmentu zmien
 • Zefektívniť proces zavádzania zmien vo firme s dôrazom na akceptáciu zmeny stakeholdermi a jej udržateľnosť.
 • Vypracovať návrh projektu zavedenia zmeny v oblasti pôsobenia účastníkov.

Posúdenie schopnosti organizácie prijať zmenu

 • Posúdenie predpokladov pre zmeny
 • Upresnenie potreby zmeny v posudzovaných oblastiach a tvorba business case projektu tranzície

Identifikovanie požiadaviek na zmenu a transformačných príležitostí

 • Definovanie scope projektu zmeny s ohľadom na programy a portfóliá
 • Role a kompetencie pre riadenie zmeny

Vypracovanie transformačnej stratégie a zmenového plánu

 • Vypracovanie transformačnej stratégie a projektového plánu (pre waterfall riadenie) alebo vízie a backlogu položiek (pre agilné riadenie)
 • Plánovanie zapojenia stakeholderov v celom životnom cykle zmeny

Implementácia a hodnotenie zavedenia zmeny

 • Plán integrácie (big bang / continuous rollout)
 • Príprava organizácie na zavedenie zmeny
 • Mobilizácia stakeholderov
 • Tranzícia, meranie biznis metrík a úspešnosti
 • Kontrolný plán, nápravné opatrenia
 • Podporná komunikácia, prvky udržateľnosti zmeny, konzultácie, doplnkové aktivity tzv. utvrdzovania stakeholderov
 • Analýza benefitov
PROGRAM 1.DEŇ 2.DEŇ
Registrácia 8:45
Program 9:00 8:00
Obed 12:00 12:00
Program 13:00 13:00
Ukončenie 16:30 16:00

Pre účastníkov kurzu je k dispozícii možnosť následnej aplikačnej podpory formou individuálnej konzultácie s lektorom. Odporúčaný rozsah je 2-3 konzultácie.

Cena za jednu aplikačnú konzultáciu s lektorom (1 hodina) je 150,- EUR + DPH.
Aplikačné konzultácie sú realizované online.

Pre objednanie či viac informácií o následných individuálnych konzultáciách nás kontaktujte na fbe@fbe.sk, prípadne na telefónnom čísle 02/5441 8513.

Máte záujem o tento kurz?

Bližšie informácie ohľadne ceny, možných termínov a harmonogramu školenia Vám poskytneme na e-mailovej adrese fbe@fbe.sk alebo na telefónnom čísle +421 2 54418 513.

Kontaktujte nás

Odporúčame aj nasledovné kurzy

Dohodnite si konzultáciu

Kontaktovať