Profesionálna e-mailová komunikácia

Kurz Profesionálna e-mailová komunikácia je zameraný na naučenie účastníkov prostredníctvom e-mailu profesionálne komunikovať so zákazníkmi a spolupracovníkmi.

Kurz je určený každému, kto komunikuje prostredníctvom e-mailu so zákazníkmi (internými aj externými) a kto e-mailovou komunikáciou reprezentuje organizáciu. Kurz je tiež vhodný pre operátorov v call centrách, servisných centrách, ktorí používajú e-mail ako doplnkový spôsob komunikácie k telefonovaniu.

 • Naučiť účastníkov prostredníctvom e-mailu profesionálne komunikovať so zákazníkmi a spolupracovníkmi.
 • Rozvinúť schopnosti účastníkov používať ústretový spôsob komunikácie v e-mailoch.
 • Zvýšiť presnosť a zrozumiteľnosť odpovedí pre komunikujúceho partnera.
 • Zdokonaliť zručnosti účastníkov v písaní e-mailov a odstrániť najčastejšie sa vyskytujúce chyby.
 • Precvičiť základné typy e-mailovej komunikácie v rámci tréningu modelových situácií.

Základné princípy profesionálnej e-mailovej komunikácie

 • Zrozumiteľnosť, jasnosť, presnosť, korektnosť, ústretovosť.
 • Štruktúra e-mailu, štandardy, pravidlá profesionálneho písania e-mailov. Netiquette.
 • Riziká e-mailovej komunikácie a ich eliminácia (eliminácia emočného posunu a pod).
 • Vedenie e-mailovej konverzácie.

Ťažké situácie v e-mailovom kontakte

 • Ústretové, citlivé formulácie. Využitie schopnosti empatie v kritických situáciách.
 • Písanie o negatívnych skutočnostiach spôsobom, aby ich partner čo najľahšie akceptoval.

Praktický tréning písania e-mailov z praxe účastníkov

 • Osnova odpovedí a štandardné odpovede.
 • Individuálne a skupinové písanie e-mailov, spätná väzba k výsledkom písomných cvičení.

Analýza e-mailovej komunikácie z praxe účastníkov

 • Účastníci si prinesú 2-3 e-maily alebo komunikačné situácie zo svojej praxe.
 • Analýza prinesených vzoriek e-mailovej komunikácie z pohľadu formy, štylistiky, zrozumiteľnosti, vzniku nedorozumení a možností rôznej interpretácie napísaného textu.

Koučingová spätná väzba od lektora

Ako zefektívniť písanie e-mailov

Workshop zameraný na zvýšenie efektivity písania e-mailov a vybavovania požiadaviek klientov

Práca s plánmi osobného rozvoja

Bližšie informácie ohľadne ceny, možných termínov a harmonogramu školenia Vám poskytneme na e-mailovej adrese fbe@fbe.sk alebo na telefónnom čísle +421 2 54418 513.

Máte záujem o tento kurz?

Bližšie informácie ohľadne ceny, možných termínov a harmonogramu školenia Vám poskytneme na e-mailovej adrese fbe@fbe.sk alebo na telefónnom čísle +421 2 54418 513.

Kontaktujte nás

Odporúčame aj nasledovné kurzy

Dohodnite si konzultáciu

Kontaktovať