Ako vyhodnocovať a zlepšovať firemné vzdelávanie

Kurz Ako vyhodnocovať a zlepšovať firemné vzdelávanie je zameraný na zreflektovanie aktuálneho spôsobu vyhodnocovania vzdelávania v danej firme

Kurz je určený špecialistom a manažérom vzdelávania. Užitočnosť kurzu ocenia aj vedúci pracovníci, ktorí chcú cieleným rozvojom zlepšiť efektivitu výkonu svojich spolupracovníkov a tímov.

 • Pozrieť sa na vzdelávanie ako na aktivitu s pridanou hodnotou, ktorej efekt je možné vyhodnotiť.
 • Zreflektovať aktuálny spôsob vyhodnocovania vzdelávania v našej spoločnosti a inšpirovať sa systematickým modelom hodnotenia efektivity vzdelávania.
 • Identifikovať konkrétne možnosti pre zlepšenie nášho systému vyhodnocovania vzdelávania.
 • Urobiť si benchmark (porovnanie) s kolegami a odborníkmi na vzdelávanie z iných firiem.

Prečo je dôležité vyhodnocovať pridanú hodnotu rozvoja zamestnancov?

 • Vzdelávanie nie je improvizácia, ale systém, ktorý má hlavu a pätu.
 • Diskusný kotol – dá sa versus nedá sa vyhodnocovať efekt vzdelávania podľa potrieb manažmentu.

Vzdelávanie očami zamestnanca, očami vedúceho a očami manažmentu

 • Motivačné pole jednotlivých zainteresovaných strán v procese vzdelávania.
 • Úloha personalistu a manažéra v hodnotení vzdelávania.

 Hodnotenie efektivity vzdelávacích aktivít

 • Praktický model vyhodnocovania vzdelávania.
 • Prepojenie s HR stratégiou, rozpočtovaním a hodnotiacim systémom firmy.
 • Ako ho uviesť do praxe.

Príležitosti a praktické kroky v zlepšovaní systému vyhodnocovania v našej firme

 • Benchmark (porovnanie) nášho systému s inými systémami vyhodnocovania vzdelávania.
 • Vytvorenie akčného plánu pre zlepšenie, s ktorým sa vrátim do svojej firmy.

Na kurz si prineste nástroje vyhodnocovania vzdelávania, ktoré aktuálne používate.

Bližšie informácie ohľadne ceny, možných termínov a harmonogramu školenia Vám poskytneme na e-mailovej adrese fbe@fbe.sk alebo na telefónnom čísle +421 2 54418 513.

Máte záujem o tento kurz?

Bližšie informácie ohľadne ceny, možných termínov a harmonogramu školenia Vám poskytneme na e-mailovej adrese fbe@fbe.sk alebo na telefónnom čísle +421 2 54418 513.

Kontaktujte nás

Odporúčame aj nasledovné kurzy

Dohodnite si konzultáciu

Kontaktovať