Smart Office – ako rozumne prepojiť prostredia, (IT) systémy a človeka pre efektívne fungovanie firmy

Kurz Smart Office – je zameraný na prepojenie prostredia, (IT) systémov a človeka pre efektívne fungovanie organizácií.

  • Účastníci pod vedením skúseného lektora aplikujú obsah najmä pomocou simulácií a príkladov z praxe.
  • Top lektori s praxou a experti vo svojej oblasti.
  • Vysoká miera spokojnosti účastníkov kurzu.
  • Špecifiká fyzického a virtuálneho prostredia, priestorová dynamika.
  • Moderné technológie v office – príklady z praxe.
  • Leadership (aj hybridných) tímov ako zvýšiť efektivitu práce
  • Projektové a agilné riadenie v praxi, riešiteľské workshopy online
  • Procesy a systémy – čo predchádza/čo potrebujú SMART riešenia
  • Prednáška hostí z oblasti automotive/bankovníctva
PROGRAM 1.DEŇ
Registrácia 8:45
Program 9:00
Obed
Program
Ukončenie 12:00

Máte záujem o tento kurz?

Bližšie informácie ohľadne ceny, možných termínov a harmonogramu školenia Vám poskytneme na e-mailovej adrese fbe@fbe.sk alebo na telefónnom čísle +421 2 54418 513.

Kontaktujte nás

Odporúčame aj nasledovné kurzy

Dohodnite si konzultáciu

Kontaktovať