Výsledky hľadania:
  • Kurzy [10]
  • Služby [0]
  • Články [10]
  • Iné podstránky [0]
  • Lektori [0]
Služby [0]
Články [10]
16.03.2023

Lean Management


Lean Management je manažérsky prístup zameraný na minimalizáciu strát a maximalizáciu hodnoty pre zákazníka.

Zobraziť
16.03.2023

Six Sigma


Six Sigma je manažérsky prístup a metodológia zameraná na zlepšenie kvality výroby a procesov.

Zobraziť
27.04.2023

Six Sigma Green Belt


Green Belt je kvalifikačný stupeň v rámci Six Sigma metodológie, ktorá sa používa na zlepšovanie kvality a výkonu procesov v organizáciách.

Zobraziť
13.04.2023

Six Sigma Black Belt


Black Belt (čierna pásová úroveň) je odborná certifikácia v oblasti Six Sigma, ktorá je navrhnutá pre odborníkov, ktorí sú schopní viesť a implementovať projekty Six Sigma v organizácii.

Zobraziť
31.07.2023

Square Root Law


Square Root Law, známa tiež ako "Pravidlo odmocniny," je princíp alebo vzorec, ktorý sa používa na predpovedanie, ako sa zmení výkonnosť pri zvyšovaní veľkosti skupiny alebo tímového úsilia.

Zobraziť
22.07.2023

PDCA (Plan-Do-Check-Act), PDSA (Plan-Do-Study-Act)


PDCA a PDSA sú dva modely riadenia procesov a zlepšovania kvality, ktoré sa často používajú v rámci metód kontinuálneho zlepšovania a riadenia kvality. 

Zobraziť
10.07.2023

Hodnotová analýza (Value analysis)


Value Analysis (hodnotová analýza) je metóda a technika používaná v oblasti riadenia hodnoty a inovácie výrobkov alebo procesov.

Zobraziť
04.05.2023

KVP, Kaizen, CI (Continuous Improvement)


KVP, Kaizen a CI sú všetky pojmy, ktoré súvisia s kontinuálnym zlepšovaním výkonnosti a procesov v podniku. 

Zobraziť
04.05.2023

IDEF 0


IDEF 0 (Integrated Definition for Function Modeling) je metóda modelovania funkcií a procesov.

Zobraziť
04.05.2023

Reverzná FMEA


Reverzná FMEA (z anglického Reverse Failure Mode and Effect Analysis) je metóda, ktorá sa používa na identifikáciu možných príčin a následkov pre úspešné fungovanie výrobku alebo procesu.

Zobraziť
Zobraziť viac
Iné podstránky [0]
Lektori [0]

Dohodnite si konzultáciu

Kontaktovať