Výsledky hľadania:
  • Kurzy [5]
  • Služby [0]
  • Články [10]
  • Iné podstránky [0]
Služby [0]
Články [10]
16.03.2023

Six Sigma


Six Sigma je manažérsky prístup a metodológia zameraná na zlepšenie kvality výroby a procesov.

Zobraziť
22.03.2023

TQM


TQM (Total Quality Management) alebo celkový manažment kvality je manažérsky prístup, ktorý sa zameriava na zlepšovanie kvality produktov a služieb v organizácii prostredníctvom neustáleho zlepšovania všetkých procesov a systémov.

Zobraziť
13.04.2023

Black Belt


Black Belt (čierna pásová úroveň) je odborná certifikácia v oblasti Six Sigma, ktorá je navrhnutá pre odborníkov, ktorí sú schopní viesť a implementovať projekty Six Sigma v organizácii.

Zobraziť
25.04.2023

Control Charts


Control Charts, známe aj ako Regulation Diagrams alebo Shewhart Charts, sú štatistické nástroje, ktoré sa používajú na sledovanie vývoja procesov a detekciu prípadných odchýlok od očakávanej normy. 

Zobraziť
27.04.2023

DMAIC


DMAIC je skratka pre, ktorá predstavuje krok za krokom postup Six Sigma metodológie na zlepšenie procesov a dosiahnutie vyššej kvality výstupov. 

Zobraziť
27.04.2023

Flowchart


Flowchart, alebo tokový diagram, je vizuálny nástroj, ktorý sa používa na popis procesu krok za krokom. Flowchart ukazuje jednotlivé kroky procesu, rozhodovacie body, pravidlá a smerovanie toku práce alebo materiálu. 

Zobraziť
27.04.2023

Green Belt


reen Belt je kvalifikačný stupeň v rámci Six Sigma metodológie, ktorá sa používa na zlepšovanie kvality a výkonu procesov v organizáciách.

Zobraziť
04.05.2023

Reverzná FMEA


Reverzná FMEA (z anglického Reverse Failure Mode and Effect Analysis) je metóda, ktorá sa používa na identifikáciu možných príčin a následkov pre úspešné fungovanie výrobku alebo procesu.

Zobraziť
04.05.2023

KVP, Kaizen, CI


KVP, Kaizen a CI sú všetky pojmy, ktoré súvisia s kontinuálnym zlepšovaním výkonnosti a procesov v podniku. 

Zobraziť
26.04.2022

Metódy zlepšovania procesov pre personalistov


Naši kolegovia často hovoria, že ľudia zo vzdelávania a personalistiky väčšinou nemajú čas, aby si prešli školeniami rôznych metód zlepšovania procesov a vedenia projektov.

Zobraziť
Zobraziť viac
Iné podstránky [0]

Dohodnite si konzultáciu

Kontaktovať