Efektívny supervízor CC

Kurz Efektívny supervízor CC je zameranýna hlbšie porozumenie role supervízora a nájsť optimálne rozloženie zložiek svojej práce.

Kurz je určený pre supervízorov a vedúcich pracovníkov Call Centier, kontaktných centier, služieb zákazníkom, ako aj rôznych typov oddelení, ktorých výraznou časťou náplne je starostlivosť o zákazníka.

 • Hlbšie porozumieť role supervízora a nájsť optimálne rozloženie zložiek svojej práce.
 • Dať významný impulz k proaktívnemu prístupu supervízorov k svojim úlohám.
 • Zdokonaliť sa v zadávaní úloh, ich kontrole a pre rôzne situácie primeranému poskytovaniu spätnej väzby.
 • Naučiť sa priamo a bez zbytočného emocionálneho podtónu komunikovať o potrebných, ale nepopulárnych opatreniach so spolupracovníkmi.
 • Zdokonaliť sa v hodnotení spolupracovníkov a vo vedení hodnotiacich pohovorov.

Rola supervízora

 • udržovanie a rozvíjanie systému, rozvoj a motivovanie spolupracovníkov,
 • proaktivita v práci supervízora, systém práce, jeho význam a rozvíjanie.

Jednoznačné zadávanie úloh

 • využitie pravidiel komunikácie pri zadávaní úloh,
 • typy zadávania úloh.

Komunikačné techniky poskytovania spätnej väzby

 • ako efektívne dávať spätnú väzbu,
 • pochvala, pozitívne usmerňovanie a pokarhanie,
 • technika spätnej väzby k nežiadúcemu správaniu.

Komunikácia o nepopulárnych opatreniach

 • presvedčivosť, argumentácia,
 • práca s opačným názorom.

Rozvoj spolupracovníkov

 • štýly vedenia v závislosti od štádia rozvoja spolupracovníka,
 • školenie, on job tréning, koučing, workshopy na výmenu skúseností, atď…

Hodnotenie a hodnotiaci rozhovor

 • hodnotenie kvality výkonu agentov cc a pracovníkov v kontakte so zákazníkom,
 • princípy a štruktúra hodnotiaceho rozhovoru.

Bližšie informácie ohľadne ceny, možných termínov a harmonogramu školenia Vám poskytneme na e-mailovej adrese fbe@fbe.sk alebo na telefónnom čísle +421 2 54418 513.

Máte záujem o tento kurz?

Bližšie informácie ohľadne ceny, možných termínov a harmonogramu školenia Vám poskytneme na e-mailovej adrese fbe@fbe.sk alebo na telefónnom čísle +421 2 54418 513.

Kontaktujte nás

Odporúčame aj nasledovné kurzy

Dohodnite si konzultáciu

Kontaktovať