Výsledky hľadania:
  • Kurzy [15]
  • Služby [0]
  • Články [5]
  • Iné podstránky [0]
Kurzy [15]
05.10.-06.10.2023

Lean Management I


Kurz je zameraný na zvyšovanie efektivity, kvality a flexibility procesov.

Zobraziť
21.11.-22.11.2023

Lean Management II – Value Stream Management


Kurz je zameraný na metodiku mapovania, analýzy a zefektívnenia hodnotových tokov pomocou VSM.

Zobraziť
27.11.2023

Lean Management III – Shopfloor Management


Kurz je zameraný na zkvalitnenie a zlepšenie chodu procesov priamo v prevádzke.

Zobraziť
15.06.-16.06.2023

Lean Management IV – Produktivita a normovanie práce


Kurz je zameraný na predstavenie metód analýzy, merania a normovania za účelom zvýšiť produktivitu práce.

Zobraziť
22.06.-23.06.2023

TQM II - metodiky zlepšovania procesov Lean Management a Six Sigma


Kurz je zameraný na hladanie a elimináciu chýb v procesoch pomocou Lean manažment a Six Sigma.

Zobraziť
11.10.2023

Práca s dátami v projektoch Six Sigma s pomocou Power BI a Excel


Kurz Power BI v projektoch Six Sigma je zameraný na praktické integrovanie moderných systémov analýzy v projektov Six Sigma v prostredí power BI.

Zobraziť
18.09.-19.09.2023

Six Sigma Yellow Belt Training


Postupy (Lean) Six Sigma a nástroje zlepšovania procesov na úrovni Yellow Belt pre členov riešiteľských tímov a pre ostatných záujemcov o (Lean) Six Sigma.

Zobraziť
02.10.-14.12.2023

Six Sigma Black Belt Training


Certifikačný program Six Sigma je zameraný na praktické postupy vedenia projektov zefektívňovania a zlepšovania existujúcich procesov.

Zobraziť
27.09.-13.12.2023

Six Sigma Green Belt Training


Certifikačný program Six Sigma je zameraný na praktické postupy vedenia projektov zefektívňovania a zlepšovania existujúcich procesov.

Zobraziť

Six Sigma pre manažérov a sponzorov projektov zlepšovania


Kurz je zameraný na predstavenie metód na zvyšovanie konkurencieschopnosti.

Zobraziť

Lean Akadémia


Zobraziť
20.11.2023

Logistika


Kurz je zameraný na zefektívnenie logistiky a predstavenie best practices v logistických procesoch.

Zobraziť

Line Balancing


Kurz je zameraný na minimalizáciu času potrebného na dokončenie výrobného procesu, rovnomerné rozdelenie práce a času medzi rôzne stanice na výrobnej línii.

Zobraziť

SMED (Single Minute Exchange of Dies)


Kurz je zameraný na minimalizáciu časového zrdžania a efektivitu nastavenia strojov vo výrobe. Je určený vedúcim pracovníkom výroby a údržby, majstrom, vedúcim pracovných tímov a špecialistov.

Zobraziť

Koučing – workshopy k projektom Six Sigma pre účastníkov GB a BB


Kurz je zameraný na to aby poskytol účastníkom Six Sigma Green Belt a Six Sigma Black Belt individuálnu alebo skupinovú podporu pri riešení projektov.

Zobraziť
Zobraziť viac
Služby [0]
Iné podstránky [0]

Dohodnite si konzultáciu

Kontaktovať