Výsledky hľadania:
  • Kurzy [15]
  • Služby [0]
  • Články [5]
  • Iné podstránky [0]
  • Lektori [0]
Kurzy [15]
22.04.-23.04.2024

Lean Management I


Zvyšovanie efektivity, kvality a flexibility procesov.

Zobraziť
24.10.-25.10.2024

Lean Management II – Value Stream Management


Metodika mapovania, analýzy a zefektívnenia hodnotových tokov.

Zobraziť
20.11.2024

Lean Management III – Shopfloor Management


Zkvalitnenie a zlepšenie chodu procesov priamo v prevádzke.

Zobraziť
13.06.-14.06.2024

Lean Management IV – Produktivita a normovanie práce


Predstavenie metód analýzy, merania a normovania za účelom zvýšiť produktivitu práce.

Zobraziť
15.10.2024

TQM II - metodiky zlepšovania procesov Lean Management a Six Sigma


Hladanie a eliminácia chýb v procesoch pomocou Lean manažment a Six Sigma.

Zobraziť
07.11.2024

Zlepšovanie biznis procesov automatizáciou


Metódy zvyšovania efektívnosti procesov pre dané oblasti.

Zobraziť
17.06.2024

Práca s dátami v projektoch Six Sigma s pomocou Power BI a Excel


Praktické integrovanie moderných systémov analýzy.

Zobraziť
20.05.-21.05.2024

Six Sigma Yellow Belt Training


Zlepšovanie procesov pre členov riešiteľských tímov.

Zobraziť

Six Sigma Black Belt Training


Praktické postupy vedenia projektov zefektívňovania a zlepšovania existujúcich procesov.

Zobraziť
25.09.-11.12.2024

Six Sigma Green Belt Training


Praktické postupy vedenia projektov zefektívňovania a zlepšovania existujúcich procesov.

Zobraziť

Six Sigma pre manažérov a sponzorov projektov zlepšovania


Predstavenie metód na zvyšovanie konkurencieschopnosti.

Zobraziť
26.06.2024

LEAN Office & Digital Transformation - Zlepšovanie procesov finančných, IT a administratívnych služieb


Metódy zvyšovania efektívnosti procesov pre dané oblasti.

Zobraziť

Lean Akadémia


Zobraziť
22.05.2024

Logistika


Zefektívnenie logistiky a predstavenie best practices v logistických procesoch.

Zobraziť

Line Balancing


Minimalizácia času potrebného na dokončenie výrobného procesu, rovnomerné rozdelenie práce a času medzi rôzne stanice na výrobnej línii.

Zobraziť
Zobraziť viac
Služby [0]
Iné podstránky [0]
Lektori [0]

Dohodnite si konzultáciu

Kontaktovať